Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: idiaiterodramas@gmail.com

19/12/2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

           

Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρὸς με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. [Ματθ. ιθ’ 14]

             Ἡ ἰδιαίτερη ἀγάπη ποὺ τρέφει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος πρὸς τὴν νεότητα, εἶναι ἐμφανὴς σὲ κάθε εὐκαιρία συναναστροφῆς μαζί της ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα τῶν δεκαετιῶν ποὺ ὁ Θεὸς τὸν κάλεσε ὡς διάκονό Του στὸν θεῖο ἀμπελώνα Του. Αὐτὸ "πιστοποιήθηκε" καὶ χθὲς Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως (18-12-2022) στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ συμπολιούχου Δράμας Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερὸ-Ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Σμύρνης τοῦ ἀπὸ Δράμας. Ἐν Ἐκκλησίᾳ πληθούση καὶ μέσα σὲ ἐαρινὲς καιρικὲς συνθῆκες Κλῆρος καὶ Λαὸς τῆς Ἐνορίας ὑποδέχτηκαν γιά  πρώτη φορὰ τὸν νέο Ποιμενάρχη τους γιὰ νὰ ἱερουργήσει τὴν ἀναίμακτη, ἀμφίδρομη καὶ ὑπερφυὴ θυσία τῆς Θείας Εὐχαριστίας κατὰ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς προσφέρεται στὸν ἄνθρωπο καὶ ὁ ἄνθρωπος στὸν Θεό. Βέβαια, στὸν ἕνα μήνα ποὺ συμπληρώνεται σήμερα ἀπὸ τὴν ἐνθρόνισή του στὴ Δράμα εἶναι ἤδη ἡ πέμπτη παρουσία του στὴν συγκεκριμένη Ἐνορία ἀφοῦ προηγήθηκε ἡ τέλεση Ἀρτοκλασίας γιὰ τοὺς μαθητὲς τοῦ 6ου Δημοτικοῦ Σχολείου (25/11),  ὁ Ἁγιασμὸς ἔναρξης τῆς νέας  Κατηχητικῆς περιόδου (26/11), ἡ σύσκεψη γιὰ τήν ἐνημέρωση καὶ τὴν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν ἀποπεράτωσης τοῦ Ναοῦ (2/12) καὶ ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία ποὺ τέλεσε (13/12), καὶ ἀκολουθεῖ τὸ μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου (30/12) καὶ ἡ Πρωτοχρονιάτικη γιορτὴ τῆς Βασιλόπιτας τῶν παιδιῶν τοῦ Κατηχητικοῦ στὶς ἀρχὲς Ἰανουαρίου 2023.

            Στὸν λόγο τοῦ ὁ Δράμας Δωρόθεος μὲ γλαφυρὸ τρόπο μίλησε ἐπίκαιρα γιὰ τὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων καὶ τὴ σημασία τους στὴ λατρευτικὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν. Μετέλαβε τοὺς πιστούς, εὐλόγησε τὸ κόλλυβο τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Σεβαστιανοῦ καὶ τέλεσε μνημόσυνο τοῦ ἀδελφοῦ Ἀθανασίου.

            Πρὸ τῆς ἀπολύσεως, ὁ ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. Γεράσιμος Βλατίτσης  προσφώνησε καταλλήλως τὸν νέο Μητροπολίτη Δράμας κ. Δωρόθεο, παρουσίασε τὸ πολύπλευρο Ἐνοριακὸ ἔργο καὶ  μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε:  "Μὲ αἰσθήματα εἰλικρινοῦς χαρᾶς, καὶ μὲ βαθεία καὶ καρδιακὴ τὴν εὐχαριστία κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα, ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς τῆς ἐνορίας μας, σᾶς ὑποδεχόμαστε σήμερα, γιὰ πρώτη φορὰ ὡς λειτουργὸ καὶ ἀρχιθύτη στὸν Ἱερό μας Ναὸ ποὺ ἡ εὐλάβεια καὶ ὁ κόπος τῶν Ἐνοριτῶν μας, ἀνήγειρε ἐπ’ ὀνόματι του συμπολιούχου Δράμας Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερὸ-Ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Σμύρνης του ἀπὸ Δράμας. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώνει νὰ ζοῦμε μέσα σὲ αὐτὸν τὸν Ἱερὸ Ναό, ὅσο συχνότερα γίνεται, τέτοιες ὄμορφες καὶ εὐλογημένες στιγμὲς εὐχαριστιακῆς καὶ ἀγαπητικὴς κοινωνίας. Νὰ κυκλώνουμε αὐτὸ τὸ ἅγιο θυσιαστήριο, καὶ νὰ κοινωνοῦμε τὸ Θεὸ καὶ τὴ ζωή, νὰ συναντιόμαστε ἐδῶ μὲ τοὺς Ἁγίους, νὰ χαιρόμαστε βλέποντας ὁ ἔνας  τὸ πρόσωπο τοῦ ἄλλου, νὰ προγευόμαστε ἐν ἀγαλλιάση τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

            Προσευχόμαστε καὶ υἱικῶς εὐχόμαστε Σεβασμιώτατε, ὁ Θεὸς νὰ σᾶς χαρίζει ὑγεία καὶ δύναμη πολλή, γιὰ νὰ διακονήσετε τὴν τοπική μας Ἐκκλησία ἀνέφελα καὶ καρποφόρα. Νὰ ὀρθοτομεῖτε τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, νὰ φανερώνετε μὲ τὴν παρουσία σας τὸν αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ ποὺ «ἐκένωσεν ἑαυτόν». Σὲ αὐτὴν σας τὴν προσπάθεια νὰ φανερωθεῖ καὶ νὰ λάμψει τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο, δὲν εἶστε μόνος σας. Ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ σᾶς εἴμαστε στὸ πλευρό σας, ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ ἤδη σᾶς ἔχει ἀνοίξει τὴν ἀγκαλιά του. Μέσα στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἄρρηκτοι καὶ ἀκατάλυτοι δεσμοὶ σφυρηλατοῦνται ἀνάμεσά μας καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Πνεῦμα τῆς Κοινωνίας, κατέρχεται καὶ σεβόμενο τὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ καθενός μας, μᾶς ἑνώνει σὲ ἕνα σῶμα, σὲ μία κοινότητα, σὲ μία θεανθρώπινη κοινωνία. Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σᾶς εὐχόμαστε νὰ διακονήσετε τὴν Ἐκκλησία, καὶ ὡς ὁρατὴ κεφαλή μας νὰ μᾶς ὁδηγήσετε στὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ στὴν Βασιλεία του Θεού, ἐκεῖ ποὺ νικάται  ἡ μοναξιά, ἡ φθορὰ καὶ ὁ θάνατος".

            Ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς λειτουργικῆς καὶ λατρευτικῆς πανδαισίας ἦταν ἡ στιγμὴ ποὺ οἱ ἱερόπαιδες τοῦ Ναοῦ μὲ μπροστάρηδες τοὺς δύο νεώτερους, τοὺς πεντάχρονους Ἰωάννη καὶ Χαράλαμπο, σὲ ἀνάμνηση τῆς σημερινῆς του ἀφίξεως στὴν ἐνορία προσέφεραν ὡς δῶρο στὸν Ποιμενάρχη τους μία ἀρχιερατικὴ μίτρα γιὰ νὰ τὴν φοράει στὴ Θεία Λειτουργία καὶ νὰ μνημονεύει τοὺς Ἐνορίτες τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου καὶ ἰδιαίτερα τὰ παιδιὰ ποὺ τόσο ἀγαπᾶ. Τὴν προσέφεραν ὡς ἔνδειξη τῆς υἱικῆς τους ἀγάπης, ὡς ἔνδειξη τιμῆς καὶ ἀφοσιώσεως.

            Περιχαρὴς καὶ συγκινημένος ὁ Μητροπολίτης Δωρόθεος εὐχαρίστησε τὰ παιδιὰ καὶ ὅλους τους Ἐνορίτες γιὰ τὴν ὑποδοχὴ καὶ τὸ δῶρο, ὑποσχόμενος μὲ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον νὰ εἶναι πάντοτε δίπλα στὴν ἐνοριακὴ προσπάθεια καὶ νὰ φροντίζει γιὰ τὴν προκοπή της, εὐχόμενος σὲ ὅλους καλὰ Χριστούγεννα.

            Οἱ κυρίες τῆς φιλοπτώχου προσέφεραν πλούσιο παραδοσιακὸ κέρασμα σὲ ὅλο τὸ Ἐκκλησίασμα.

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης μας στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Δράμας 18.12.2022

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ

Ενοριακές Εκδηλώσεις [22/09/2023]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 4/9/2023 ΕΩΣ 12/11/2023

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/09/2023]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

24.09.2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΓ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΓ΄ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Πρὸς Τιμόθεον Β΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   3:10-15 Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

24.09.2023 ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚῌ ΠΡΩΤῌ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ε΄ 1 - 11 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 2 εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου (Α’ ΛΟΥΚΑ)

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου (Α’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ε’  1 - 11)   Ἀπό σήμερα, τελευταία Κυριακή τοῦ Σεπτεμβρίου, μέχρι σχεδόν τά Χριστούγεννα ἀναγινώσκονται στήν ἐκκλησία περικοπές ἀπό τό κατά Λουκὰν Εὐαγγέλιο. Σήμερα ἀκούσαμε ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

24.09.2023

24 Σεπτεμβρίου

1180          Πεθαίνει ο Αυτοκράτωρ Μανουήλ Α' Κομνηνός. ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications