Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

08/10/2022

Tό Μικρό Μήνυμα τοῦ ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Δράμας κ. Δωροθέου

Tό Μικρό Μήνυμα τοῦ ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Δράμας κ. Δωροθέου

Ἡ ἀντιφώνηση τοῦ ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Δράμας κ. Δωροθέου πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες κατά τό Μικρό Μήνυμα .

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

δοξολογῶ ἐν πᾶσι καί ἐπί πᾶσιν ὁλοτελῶς τό ὑπερύμνητο ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος, τοῦ Καλοῦ Ποιμένος, γιά τό ἀρχόμενον καί εἰς ἐμέ ἱερό καί μέγα μυστήριο τῆς Ἐπισκοπικῆς ἀναδείξεως καί διακονίας στήν κληρωθεῖσά μοι Μητρόπολη Δράμας.

Μετά Θεόν καί ἐν Θεῷ, ἀνθρωπίνως αὐτή ἡ ἐπιλογή ἐποφείλεται κυρίως εἰς Ὑμᾶς, Μακαριώτατε, τόν περινούστατο Ἀρχιεπίσκοπό μας καί Πρόεδρο τοῦ Ἱεραρχικοῦ καί τοῦ Συνοδικοῦ σώματος.

Ἐπιλέξατε τήν ταπεινότητά μου προηγουμἐνως γιά τούς ἀναβαθμοὐς τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί ἡ στοργική Σας ἐπίνευση ὁδήγησε καθοριστικά στή σημερινή κορυφαία γιά μένα στιγμή. Εἰς Ὑμᾶς, Μακαριώτατε, ἐποφείλω ἰσόβια τήν εὐγνωμοσύνη μου.

Ἐκ πείρας συνομολογῶ ὅτι ἡ ἐνδοσυνοδική διακονία δίπλα Σας ὑπῆρξε καί θά παραμἐνει μαθητεία ἐκκλησιαστικῆς δεοντολογἰας, ἤθους καί μαρτυρίας, ὑπομονῆς καί ἀποφασιστικότητος, στή διαχείριση ποικίλων διλημμάτων καί ἀναγκῶν, προβλημἀτων καἰ προκλήσεων. Ἡ θητεία μου στήν Ἱερά Σύνοδο συνιστοῦσε γιά μένα πολύτιμη χειραγωγία, μιά ἐξαιρετική προσφορά τῆς Σεπτῆς Μακαριότητός Σας.

Εὐγνωμονῶ ἀπό καρδιᾶς ὅσους σεπτούς Πατέρες συνεισφέρατε ὑπέρ ἐμοῦ “λόγον ἀγαθόν”, ὅσους συγκατανεύσατε καί ὑποστηρίξατε σήμερα μέ τήν ψῆφό Σας τήν ἐπιλογή τοῦ Μακαριωτἀτου, ἀλλά καί ὅλους Ὑμᾶς ἐν Συνόδῳ τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τοὐς συγκροτοῦντας τήν Σετπή Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διότι ἐν Σώματι μοῦ προσφέρατε κλῆρο στήν Πνευματική δωρεά τῆς Ὑμετέρας ἱερώτατης κλήσεως.

Ἡ τιμιώτατη ἐπιλογή Σας προκλήθηκε βεβαἰως ἀπό τήν ἐμπιστοσύνη Σας πρός τόν πολύπαθο Γἐροντά μου Μητροπολίτη Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριο, πρῶτα γιά τήν σταυρική του δοκιμασία καἰ ὑπακοἠ πρός τήν Ἐκκλησία, ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ἔναντι μιᾶς εὐρεἰας ἐκκλησιαστικῆς ἐκκρεμότητος καἰ τοῦ συνακόλουθου ἀνίατου θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, ὅπως καί γιά τήν ἀναδοχή καί μεταμόρφωση μιᾶς νεοπαγοῦς μικρῆς μητροπολιτικῆς ἐπαρχίας σέ πρότυπο Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί ἐπίσης γιά τήν παρρησία τῆς ὅλης ἐκκλησιαστικῆς μαρτυρίας του.

Συντετριμμένος γιἀ τήν δαψίλεια τῆς Χάριτος, δοξολογῶ διά παντός τόν Κύριο καί Θεό καί Σωτῆρά μας Ἰησοῦ Χριστό. Ὁμολογῶ τήν ἐν Χριστῷ πηγαἰα εὐγνωμοσύνη μου πρός τά Ὑμέτερα τιμιώτατα πρόσωπα. Καί εὐλαβῶς καί βαθυσεβάστως ἀποδέχομαι τήν ἐκλογή μου ὡς Μητροπολίτου τῆς θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας.

Σᾶς ἱκετεύω νά εὔχεσθε, ὥστε νά ἐλεηθῆ ἡ πορεία μου “κατά τήν εὐδοκίαν τοῦ θελἠματος” τοῦ Κυρίου, τοῦ πρώτου καί μόνου Ἀρχιερέως καί Καλοῦ Ποιμένος, τοῦ Ὁποίου τό ἐν Δράμᾳ ποίμνιο καλοῦμαι νά ὑπηρετήσω θεαρέστως.

Ἐκτενῶς δέεσθε ―παρακαλῶ― ὑπέρ ἐκείνων καί ἐμοῦ, ὡς σώματος τῆς κατά Δράμαν θεοσώστου Μητροπόλεως.

  

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ομιλία Κατανυκτικού Εσπερινού την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/03/2023]

Γ΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [21/03/2023]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [21/03/2023]

Σύναξη Οσίου Γεωργίου του Νέου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [20/03/2023]

Ομιλία Κατανυκτικού Εσπερινού την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [20/03/2023]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

29.03.2023 ΤΕΤΑΡΤΗ Δ΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. Θ', 18 – 29  Ι', 1) Ἦσαν οἱ υἱοὶ Νῶε, οἱ ἐξελθόντες ἐκ τῆς κιβωτοῦ, Σήμ, Χάμ, Ἰάφεθ, ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)

    Κυριακή  19 Μαρτίου  2023 (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) ( Μάρκ. η’  34 - θ’ 1)     Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως σήμερα, προσκυνοῦμε τὸν Τίμιο Σταυρό, ἐπάνω στὸν ὁποῖο καρφώθηκε ὁ Κύριος γιὰ τὴ σωτηρία μας. Ὁ Σταυρὸς, ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

29.03.2023

29 Μαρτίου

1430          Ο Σουλτάνος Μουράτ ο Β' κυριεύει ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications