Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

07/07/2022

07.07.2022 ΠΕΜΠΤΗ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

ια΄ 27 - 30

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

27 Ὅλα παραδόθηκαν σέ μένα ἀπό τόν Πατέρα μου, καί ἔλαβα καί ὡς ἄνθρωπος κάθε ἐξουσία καί δύναμη. Κι ἐπειδή ἔχω ὡς Λόγος τήν ἴδια οὐσία μέ τόν Πατέρα μου καί εἶμαι ἄπειρος ὅπως Ἐκεῖνος, κανείς ἄλλος δέν γνωρίζει τελείως τόν Υἱό καί ποιά εἶναι ἡ φύση καί οἱ βουλές τοῦ Υἱοῦ, παρά μόνον ὁ Πατέρας. Ὁ ἄπειρος μόνο ἀπό τόν ἄπειρο μπορεῖ πλήρως καί τελείως νά γνωσθεῖ. Ἀλλά καί τόν Πατέρα κανείς ἄλλος δέν γνωρίζει στό βάθος καί τήν οὐσία του παρά μόνον ὁ Υἱός, περιορισμένα ὅμως τόν γνωρίζει κι ἐκεῖνος στόν ὁποῖο ὁ Υἱός θά θελήσει νά τόν ἀποκαλύψει.

28 Θέλει ὅμως ὁ Υἱός νά καταστήσει γνωστό τόν Πατέρα του σέ ὅλους ὅσους ἔχουν εἰλικρινή πόθο νά δε­χθοῦν τή γνώση αὐτή. Καί γι’ αὐτό σᾶς προσκαλεῖ: Ἐλᾶτε σέ μένα ὅλοι ὅσοι εἶστε κουρασμένοι καί φορτωμένοι ἀπό τό βάρος τῆς ἁμαρτίας καί τῶν θλίψεων, κι ἀπό τό φόρτωμα τῶν φαρισαϊκῶν παραδόσεων, μέ τίς ὁποῖες ὁ θεόπνευστος νόμος μεταβλήθηκε σέ φορτίο δυσβάστακτο. Ἐλᾶτε σέ μένα, κι ἐγώ θά σᾶς ξεκουράσω.

29 Πάρτε ἐπάνω σας τό ζυγό τῆς ὑποταγῆς σέ μένα καί τή διδασκαλία μου, καί μάθετε ἀπό μένα ὅτι εἶμαι πράος καί ταπεινός στό φρόνημα καί τήν ἐσωτερική διάθεση, καί θά βρεῖτε ἀνάπαυση καί εἰρήνη στίς ψυχές σας.

30 Διότι ὁ ζυγός τῆς ὑπακοῆς σέ μένα καί τή διδασκαλία μου εἶναι ἁπαλός καί ὠφέλιμος σ’ αὐτόν πού τόν σηκώνει· καί τό φορτίο τῶν ὑποχρεώσεων καί καθηκόντων πού θέτω ἐγώ πάνω στούς πιστούς μου εἶναι ἐλαφρύ.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσκυνηματική ἐκδρομή στούς Ἁγίους Τόπους καί στό Σινᾶ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [17/07/2022]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18.5.2022

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [18/05/2022]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

08.08.2022 ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   11:31-34;12:1-6 Ἀδελφοί, εἰ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα· Κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

08.08.2022 ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ιη΄ 1 - 11 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ προσῆλθον τῷ Ἰησοῦ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 31 Ἰουλίου (Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)

Κυριακή 31 Ἰουλίου (Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. θ΄ 27 - 35)             Μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἀλλεπάλληλα θαύματα τοῦ Κυρίου μᾶς παρουσιάζει ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή. Ἡ θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν, τοῦ δαιμονισμένου κωφοῦ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

08.08.2022

8 Αυγούστου

1570          Οι ενετοί ναύαρχοι Βενιές και Κουφίνι ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications