Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

15/01/2022

15.01.2022 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Λ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ Λ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   5:1-8

Ἀδελφοί, γίνεσθε  μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά, καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. Πορνεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις, καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογία ἢ εὐτραπελία, τὰ οὐκ ἀνήκοντα, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. Τοῦτο γὰρ ἔστε γινώσκοντες, ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις· διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. Μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν· ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ.

  ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

 

Άφοῦ λοιπόν ὁ Θεός σᾶς συγχώρεσε, νά γίνεστε κι ἐσεῖς μιμητές τοῦ Θεοῦ ὡς παιδιά του ἀγαπητά. 

2 Καί νά συμπεριφέρεστε μέ ἀγάπη, ὅπως κι ὁ Χριστός μᾶς ἀγάπησε καί παρέδωσε τόν ἑαυτό του γιά χάρη μας καί γιά τή σωτηρία μας ὡς προσφορά καί θυσία στό Θεό, γιά νά εἶναι μπροστά του ἡ θυσία αὐτή σάν ὀσμή πού εὐωδιάζει.

3 Γι’ αὐτό δέν πρέπει οὔτε κἄν ὡς ἁπλή λέξη νά ἀνα­φέρεται μεταξύ σας ἡ πορνεία καί κάθε εἴδους σαρκική ἀκαθαρσία ἤ πλεονεξία, ὅπως ἁρμόζει σέ ἀνθρώπους πού ἁγιάσθηκαν ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα κι ἔχουν προορισμό νά μένουν σταθερά μέσα στήν ἁγιότητα.

4 Ἐπίσης δέν ἁρμόζουν σέ σᾶς τούς Χριστιανούς καί δέν πρέπει νά ἀναφέρονται κἄν ὡς λέξεις οἱ αἰσχρές πράξεις καί τά ἀνόητα φλύαρα λόγια ἤ τά ἄπρεπα καί βρώμικα ἀστεῖα· ἀντιθέτως, φροντίζετε περισσότερο νά λέτε προσευχές εὐχαριστίας.

5 Φυλαχθεῖτε ἀπ’ ὅλα αὐτά, διότι πρέπει νά ξέρετε καλά αὐτό, ὅτι κάθε πόρνος ἤ ἀκάθαρτος ἤ πλεονέκτης, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικά εἶναι εἰδωλολάτρης, ἀφοῦ ἡ λατρεία τοῦ χρήματος ἀπορροφᾶ ὁλόκληρη τήν καρδιά του, δέν ἔχει κανένα δικαίωμα κληρονομιᾶς στή βασιλεία τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ.

6 Αὐτή εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια. Κι ἄς μή σᾶς ἐξαπατᾶ κα­νείς μέ λόγια κούφια καί ψεύτικα. Διότι γιά τά ἁμαρ­τή­ματα αὐτά ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ πάνω στούς ἀπεί­θαρχους καί ἀνυπότακτους ἀνθρώπους.

7 Μή γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν στά πονηρά τους ἔργα.

8 Σκεφθεῖτε τί ἤσασταν στό παρελθόν. Τόσο πολύ εἶχε εἰσχωρήσει μέσα σας ὁ σκοτισμός τῆς ἁμαρτίας, ὥστε εἴχατε μεταβληθεῖ σέ σκοτάδι. Τώρα ὅμως πού ἑνωθήκατε μέ τόν Κύριο γίνατε φῶς. Νά συμπεριφέρεστε λοιπόν σάν παιδιά τοῦ φωτός· σάν ἄνθρωποι πού ὅλη τους ἡ ζωή εἶναι φῶς, καί λάμπουν μέ τήν ἀρετή τους.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εὐχαριστήριον Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [12/01/2022]

Ἐκδημία ἱερέως π. Βασιλείου Παπαεμμανουήλ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [10/01/2022]

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΥ

Ποιμαντική Διακονία - Διάφορα [09/01/2022]

Ἐκδημία ἱερέως π. Χαραλάμπους Ἀναστασιάδη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [08/01/2022]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 5.1.2022.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [05/01/2022]

Πρωτοχρονιά 2022

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/01/2022]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

23.01.2022 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑ΄ Πρὸς Τιμόθεον Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   1:15-17 Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾽Ιησοῦς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

23.01.2022 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚῌ ΔΕΚΑΤῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ιη΄ 35 - 43 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τὸν Ἰησοῦν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 16 Ἰανουαρίου 2022 (ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ)

  Κυριακή 16 Ἰανουαρίου 2022  (ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιζ΄ 12 - 19)   Θαῦμα μεγάλο καὶ πολλαπλὸ  ἀκούσαμε στὴ  σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή,  τὴ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν. Οἱ ταλαίπωροι αὐτοὶ ἄνθρωποι ὑπέφεραν πραγματικὰ. Ὅταν ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

23.01.2022

23 Ιανουαρίου

1480          Η Βενετία συμμαχεί με τους Τούρκους ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications