Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

10/01/2021

Κυριακή 10 Ἰανουαρίου 2021 (Μετά τά Φῶτα)

 

Κυριακή 10 Ἰανουαρίου 2021 (Μετά τά Φῶτα)

«Ὁ λαός ὁ καθήμενος  ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα» (Ματθ. δ΄, 16)

Μετά τή βάπτισή  Του στόν Ἰορδάνη ποταμό, ὁ Κύριός μας, πῆγε στήν ἔρημο ὅπου γιά σαράντα  ἡμέρες καί νύχτες προσευχόταν, νήστευε καί ἑτοιμαζόταν γιά τό μεγάλο ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου. Ὅταν τελείωσαν οἱ σαράντα ἡμέρες ἄρχισε τό δημόσιο κήρυγμά του. Ἀφορμή γι’αὐτό ἔδωσε ἡ φυλάκιση τοῦ Προφήτου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.

Ὅταν ὁ Κύριος πληροφορήθηκε ὅτι ἔκλεισαν τόν Ἰωάννη στή φυλακή, ἔφυγε ἀπό τήν Ἰουδαία καί ἐγκαταστάθηκε στή Γαλιλαία. Δέν κατοίκησε ὅμως στή Ναζαρέτ ἀλλά στήν Καπερναούμ πού ἦταν κτισμένη στήν παραλία τῆς λίμνης Γεννησαρέτ, στά σύνορα ὅπου κατοικοῦσαν δύο ἀπό τίς φυλές τοῦ Ἰσραήλ, οἱ φυλές τοῦ Ζαβουλών καί τοῦ Νεφθαλείμ. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπαληθεύτηκε ἡ προφητεία τοῦ προφήτη Ἠσαΐα πού εἶπε: Ἡ χώρα τῆς φυλῆς Ζαβουλών καί ἡ χώρα τῆς φυλῆς Νεφθαλείμ, πού εἶναι κοντά στή θάλασσα καί ἐκτείνεται πέρα ἀπό τόν Ἰορδάνη ποταμό, στήν ὁποία κατοικοῦν πολλοί εἰδωλολάτρες, μοιάζει μέ λαό πού κάθεται στό σκοτάδι. Στό σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρικῆς πλάνης καί ἀσέβειας. Τώρα ὅμως πού ἦλθε στά μέρη αὐτά ὁ Κύριος Ἰησοῦς καί ἄρχισε νά διδάσκει καί νά θαυματουργεῖ, ἔλαμψε μεγάλο πνευματικό φῶς. Τή χώρα τήν ὁποία σκέπαζε τό πυκνό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, τή φωτίζει τώρα οὐράνιο φῶς.

Ἀπό τότε ἄρχισε ὁ Ἰησοῦς νά κηρύττει συστηματικά καί νά λέει: Μετανοεῖτε, γιατί πλησίασαν οἱ ἡμέρες πού ὁ Μεσσίας θά ἐγκαθιδρύσει καί στή γῆ τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν μέ τήν ἁγία καί οὐράνια ζωή πού θά μεταδίδεται μέσα στήν ἐκκλησία Του.

Στό σκοτάδι, ἀγαπητοί μου  ἀδελφοί, ζοῦσαν οἱ ἄνθρωποι, πρίν ἔλθει ὁ Κύριός μας, ὁ Χριστός μας. Σκοτάδι, ὄχι τοῦ σώματος, ἀλλά τῆς ψυχῆς. Δέν γνώριζαν ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός. Λάτρευαν τά εἴδωλα. Θεοί γιά αὐτούς ἦταν τά ἀστέρια, τά δένδρα, τά ποτάμια, οἱ θάλασσες, τά διάφορα στοιχεῖα τῆς φύσεως. Λάτρευαν γιά Θεούς τίς γάτες, τά φίδια, τά ἄγρια θηρία, τά διάφορα ζῶα. Λάτρευαν τά πιό εὐτελῆ πράγματα.

Καί αὐτοί ἀκόμα οἱ πρόγονοί μας, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, εἶχαν βαθύ σκοτάδι ὅσον ἀφορᾶ τή γνώση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Εἶχαν φτιάξει φανταστικούς θεούς, τούς δώδεκα θεούς τοῦ Ὀλύμπου. Κι ἐνῶ εἶχαν δημιουργήσει μεγάλο πολιτισμό καί ἀποκαλοῦσαν βαρβάρους τούς ἄλλους λαούς, στά θέματα τῆς θρησκείας δέν διέφεραν ἀπό αὐτούς. Εἶχαν ἄγνοια τῆς ἀληθινῆς πίστεως. Αὐτό ἐξάλλου φανερώνει καί ὁ βωμός πού ἔστησαν στήν Ἀθήνα μέ τήν ἐπιγραφή « στόν ἄγνωστο θεό ».

Μόνο οἱ προφῆτες τῆς  Παλαιᾶς Διαθήκης ἔβλεπαν καθαρότερα καί ἔριχναν κάποιες ἀκτίνες φωτός· καί προανήγγειλαν αἰῶνες πρίν τόν ἐρχομό τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία. Καί ἦρθε ὁ Μεσσίας. Ἦρθε ὁ Χριστός. Ἦρθε σάν τό λαμπρό φῶς τοῦ ἡλίου πού μέ τήν ἀνατολή του σκορπίζει τά σκοτάδια τῆς νύχτας καί δίνει ὀμορφιά καί ζωντάνια σέ ὅλη τήν κτίση. Ναί! Ὁ Χριστός εἶναι τό φῶς. Τό μεγάλο φῶς πού ὁ προφήτης Ἡσαΐας ὀκτακόσια χρόνια νωρίτερα προανήγγειλε ὅτι θά ἀνέτειλε στόν κόσμο. «Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα».

Φῶς εἶναι ὁ Χριστός. Φῶς ἡ διδασκαλία Του. Φῶς τά θαύματά Του. Φῶς ὁ ἅγιος βίος Του. Φῶς τά Σεπτά Πάθη Του. Ὁ Χριστός εἶναι ὅλος φῶς. Εἶναι τό φῶς τῶν ψυχῶν μας.

Θέλεις ἄνθρωπε νά ἀπαλλάξεις τήν ψυχή σου ἀπό τό σκοτάδι  τῆς ἀπελπισίας, τῆς ἐνοχῆς, τῆς  ἁμαρτίας, τοῦ ἀνικανοποίητου, τῆς  μελαγχολίας; Θέλεις νά δεῖς πνευματικό φῶς; Τότε πάρε στά χέρια σου τήν Ἁγία Γραφή, τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο καί ἄρχισε νά τό διαβάζεις μέ πίστη. Διότι στό βιβλίο αὐτό μιλάει ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Διάβασέ το μέ ταπείνωση, διάβασέ το καθημερινά.

Θέλεις ἄνθρωπε νά δεῖς φῶς πνευματικό; Τότε πήγαινε στήν Ἐκκλησία κάθε Κυριακή καί σέ κάθε μεγάλη ἑορτή. Ἄναψε τό κερί σου, κάνε μέ εὐλάβεια τό Σταυρό σου καί κάθισε σέ μιά γωνιά τοῦ ναοῦ. Ἡ καρδιά σου νά εἶναι στό Χριστό, τά μάτια σου στίς ἱερές εἰκόνες, τά αὐτιά σου στά λόγια τοῦ ἱερέως καί στούς ὕμνους πού ψάλλονται. Τότε ἕνα οὐράνιο φῶς θά αἰσθανθεῖς νά πλημμυρίζει τό εἶναι σου. Νά παρηγορεῖ τήν πονεμένη ψυχή σου. Ἕνα φῶς πού θά σέ ξυπνήσει ἀπό τό λήθαργο τῆς ἁμαρτίας. Τότε θά ψάλλεις κι ἐσύ μέ τήν καρδιά σου:

 «Εἴδομεν τό φῶς  τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα  ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ,  ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γάρ ἡμᾶς ἔσωσεν».


 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [07/01/2021]

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ 1991

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/01/2021]

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2021

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/01/2021]

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [04/01/2021]

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2021

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/01/2021]

Χειροτονία διακόνου στή Μητρόπολή μας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [26/12/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

21.01.2021 παραληφθείς, ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   6:18-23 Ἀδελφοί, ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. Ἀνθρώπινον λέγω, διὰ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

21.01.2021 παραληφθέν (ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)

ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΗΣ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον κβ΄ 35 - 46 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, πειράζων αὐτόν καὶ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 17 Ἰανουαρίου 2021 (ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ)

Κυριακή 17 Ἰανουαρίου 2021 (ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ) Ἑβρ. ιγ' 17 - 21      Ἡ σημερινή Κυριακή συμπίπτει μέ τήν ἑορτή τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Πρός τιμήν του ἀναγινώσκεται ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

21.01.2021

21 Ιανουαρίου

1830          Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications