Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

16/09/2020

16.09.2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΤΗΣ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον

στ΄ 7 - 13

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προσκαλεῖται ὁ Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων, 8 καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ πήραν, μὴ ἄρτον, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν, 9 ἀλλ' ὑποδεδεμένους σανδάλια, καὶ μὴ ἐνδεδύσθαι δύο χιτῶνας. 10 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν· 11 καὶ ὅσοι ἐὰν μὴ δέξωνται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 12 Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυσσον ἵνα μετανοήσωσι, 13 καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

7 Καί προσκαλεῖ τούς δώδεκα μαθητές του κι ἄρχισε νά τούς ἀποστέλλει σέ περιοδεία δύο-δύο. Καί τούς ἔδινε ἐξουσία καί δύναμη νά βγάζουν ἀπό τούς δαιμονισμένους τά ἀκάθαρτα πνεύματα.

8 Τούς ἔδωσε μάλιστα τήν ἐντολή νά μήν παίρνουν τίποτε στό δρόμο τους παρά μόνο, τό πολύ-πολύ, ἕνα ραβδί· οὔτε σακίδιο, οὔτε ψωμί οὔτε κἄν χάλκινα νομίσματα στή ζώνη τους,

9 ἀλλά νά φοροῦν ἁπλά πέδιλα. Καί νά μήν εἶναι ντυμένοι μέ δύο πουκάμισα, ὅπως φοροῦσαν τά ἐπίσημα πρόσωπα.

10 Τούς ἔλεγε ἀκόμη: Ὁπουδήποτε μπεῖτε σέ κάποιο σπίτι, ἐκεῖ νά μένετε μέχρι νά φύγετε ἀπ’ τό μέρος ἐκεῖνο· γιά νά μή σχηματίζουν οἱ ἄνθρωποι γιά σᾶς τήν ἐντύπωση ὅτι εἶστε ἄστατοι καί ἐπιπόλαιοι ἤ ὅτι ἐπιζητεῖτε τήν καλοπέραση.

11 Κι ὅσοι τυχόν δέν σᾶς δεχθοῦν οὔτε σᾶς ἀκούσουν, ὅταν φεύγετε ἀπό ἐκεῖ, τινάξτε καλά ὡς ἀκάθαρτο καί μολυσματικό τό χῶμα πού κόλλησε ἀπ’ τό μέρος ἐκεῖνο κάτω ἀπό τά πόδια σας στά σανδάλια σας· γιά νά δηλώσετε μέ τόν τρόπο αὐτό ὅτι δέν πήρατε τίποτε μαζί σας ἀπ’ αὐτούς, οὔτε ἔχετε καμία σχέση μαζί τους. Τινάξτε το, γιά νά σᾶς χρησιμεύσει ὡς διαμαρτυρία καί ἔλεγχος γιά τούς ἀνθρώπους αὐτούς. Ἀληθινά σᾶς λέω ὅτι τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως θά εἶναι περισσότερο ἐπιεικής ἡ τιμωρία στά Σόδομα καί στά Γόμορρα παρά στήν πόλη ἐκείνη.

12 Κι ἀφοῦ βγῆκαν γιά περιοδεία, κήρυτταν στούς κατοίκους τῶν διαφόρων χωριῶν νά μετανοήσουν.

13 Κι ἔβγαζαν πολλά δαιμόνια. Ἐπίσης ἄλειφαν πολλούς ἀρρώστους μέ λάδι, πού συμβόλιζε τήν ἰατρική χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί τούς θεράπευαν.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (12-13/9/2020)

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [13/09/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Θεμιστοκλέους Κοκκίνη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [10/09/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

26.09.2020 Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

 Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Καθολικῆς Α’ Ἐπιστολῆς Ἰωάννου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  4:12-19 Θεὸν οὐδεὶς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

26.09.2020 Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

 Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Εἰς τὴν Λειτουργίαν Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ιθ΄ 25 - ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ) (Μαρκ. η’ 34 - θ’ 1)

Σπουδαιότατη εἶναι ἡ διακήρυξη πού ὁ Κύριος ἀπηύθυνε πρός τούς μαθητές του. «Ὅποιος εἰλικρινά θέλει νά μέ ἀκολουθήσει, εἶπε, αὐτός πρέπει προηγουμένως νά ἀπαρνηθεῖ καί νά ἀποξενωθεῖ τελείως ἀπό τόν ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

26.09.2020

26 Σεπτεμβρίου

1687   Οἱ ἐνετοί, ὑπό τόν Μοροζίνι, ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications