Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: idiaiterodramas@gmail.com

31/01/2012

Η ΚΑΚΟΔΟΞΗ ΧΟΕ

 

 ΚΑΚΟΔΟΞΗ  ΧΟΕ

«Ταύτα έγραψα υμίν περί των πλανώντων υμάς» (Α' Ιωάν. β, 26)

Από το βιβλίο: ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ 

Αρχιμ. Γερβ. Ραπτοπούλου
Έκδοσις Αποστολικής Διακονίας


    Όλες οι αιρέσεις πού είδαμε μέχρι τώρα είναι ξενόφερτες αιρέσεις. Είναι αιρέσεις «εισαγωγής». Έλλειπε μια αίρεση εγχώρια. Κι αυτό το κενό ήρθε και το κάλυψε ένας Έλληνας. Το όνομά του: Στυλιανός Γιαννετάκης.
Ο Στυλιανός Γιαννετάκης ίδρυσε την κακόδοξη Χ.Ο.Ε., πού τα αρχικά αυτά γράμματα σημαίνουν: Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης. Την ίδρυσε κι αυτός ύστερα από όραμα.

Ποιο το όραμα;
Μια μέρα φανερώθηκε στο γέροντα Στυλιανό Γιαννετάκη ο Χριστός και του είπε: «Πήγαινε να εγκατασταθείς στην Αθήνα και εκεί να δημιουργήσεις μια Οργάνωση, πού θα είναι γέφυρα του λαού προς την Εκκλησία».
Στην αποστολή του αυτή, την οποία ανέθεσε ο «Χριστός» να φέρει σε πέρας ο υπερήλικας Στυλ. Γιαννετάκης, έχει σαν βοηθούς το γαμβρό του, από θυγατέρα, Νικόλαο Μουτσάκη, έμπορο, και τον κουμπάρο του Αστέριο Χασιώτη, γεωπόνο. Με αυτούς τους δυό αγωνίζεται χρόνια τώρα, από το 1959, οπότε ίδρυσε τη ΧΟΕ, να «σώσει» κι αυτός τον κόσμο!, όπως τον «σώζουν» και όλες οι ανά τον κόσμο αιρέσεις.
Η ΧΟΕ έχει ιδρύσει κλιμάκια σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Τα κλιμάκια αυτά, πού σαν αποστολή έχουν τη διάδοση της ΧΟΕ, στελεχώνονται από πρόσωπα έμπιστα και αφοσιωμένα στην Οργάνωση, χωρίς υλικές απολαβές. Είναι πρόσωπα άγαμα ή και έγγαμα, αλλά χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις. Γιατί, όπως καταθέτουν πρώην στελέχη της ΧΟΕ πού εργάσθηκαν σε χώρες του εξωτερικού, οι νέοι και οι νέες προτρέπονται να μη συνάπτουν γάμο, κι αν το κάνουν αυτό, να αποφεύγουν την τεκνογονία. Κι αυτό, για να έχουν όλο τους το χρόνο διαθέσιμο για τη διάδοση της ΧΟΕ όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Αλλά ποιες είναι οι κακοδοξίες της ΧΟΕ;
1. Τα στελέχη της ΧΟΕ δεν πρέπει να προέρχονται από την Εκκλησία, αλλά από απλούς και αγράμματους ανθρώπους. Ο ιδρυτής της ΧΟΕ, ο σύγχρονος αυτός Μωυσής, όπως το πιστεύουν οι Χοεκοί, έλαβε ειδικό μήνυμα από το Θεό, πού λέει επιγραμματικά:
«... Τα στελέχη αυτά δεν θα είναι από την Εκκλησία, όπως και ο Χριστός δεν διάλεξε τους αποστόλους του από τους Αρχιερείς (του Ισραήλ), αλλά από απλούς και αγράμματους ανθρώπους».

Συνεπώς, σύμφωνα με το θεϊκό μήνυμα, κανένα στέλεχος της ΧΟΕ δεν πρέπει να προέρχεται από την τάξη του Κλήρου της Εκκλησίας μας. Κανένας επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και ξέρετε γιατί; Γιατί ο κληρικός διαπιστώνοντας την πλάνη της ΧΟΕ θα συστήσει καθηκόντως την επαναφορά της στους κόλπους της μιας, Αγίας και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσία κληρικών της Αγίας μας Εκκλησίας, σαν στελέχη, στη ΧΟΕ, όπως και σε κάθε άλλη αίρεση, σημαίνει τη διάλυσή τους.

2. Στα μηνύματα πού πήρε από το Θεό ο ιδρυτής της ΧΟΕ είναι και τούτο: Οι πιστοί της Οργανώσεως είναι οι 144.000 πού αναφέρει η Αποκάλυψη στο κεφάλαιο ιγ, 34.
«Ο αρχηγός της Οργανώσεως Στυλιανός Γιαννετάκης, έλαβε μήνυμα από το Θεό να οργάνωση τους πιστούς μέχρι ο αριθμός τους να φτάσει τις 144.000, ώστε δι' αυτών, οίτινες θα αποτελέσουν τα στελέχη, να ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεού... Μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των στελεχών σε 144.000, πρέπει να καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια έγγραφης νέων μελών (ηλικίας μέχρι 40, το πολύ 45 ετών)».
 
Ναι. Αλλά τον αριθμό 144.000 τον διεκδικούν δεκάδες αιρέσεις. Σε ποια αίρεση τελικά θα επικυρωθεί; Ας σοβαρευθούμε. Ο αριθμός 144.000 είναι συμβολικός, όπως και σε άλλη περίπτωση σημειώσαμε. Είναι ένας απροσδιόριστος αριθμός πιστών χριστιανών, πού αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού, την οποία ο απ. Παύλος ονομάζει «παρθένον αγνήν» (Β' Κορ. ια, 2). Κι αυτό σημαίνει ότι οι χριστιανοί αυτοί μένουν σταθεροί και αμετακίνητοι στην ορθόδοξη πίστη τους. Δεν νοθεύουν το δόγμα τους. Δεν μολύνονται με τις κακοδοξίες των αιρετικών, ούτε των Χοεκών ούτε των Χιλιαστών. Δεν δέχονται συμβιβασμούς στην πίστη τους. Αυτοί παραμένουν αγνοί χριστιανοί, καθαροί, άμωμοι, ακηλίδωτοι. Όλοι αυτοί εξαγοράσθηκαν με το ατίμητο αίμα του Χριστού. Έτσι, όπως το λέει ο απ. Παύλος στην επιστολή του: «Τιμής ηγοράσθητε» (Α' Κορ. ζ, 23).

3. Άλλο μήνυμα πού έλαβε από το Θεό ο ιδρυτής της ΧΟΕ είναι το μήνυμα τηςαφθαρσίας. Όλα τα ανώτατα στελέχη της ΧΟΕ δεν θα πεθάνουν. Όπως δήλωσε πρώην στέλεχος* «Εμείς δεν θα πεθάνουμε, διότι έχουμε την αφθαρσία από το Θεό».
Ωστόσο η αφθαρσία των Χοεκών «είναι ένα νέο μήνυμα του θεού προς τον άνθρωπο και πρέπει να κρατηθεί μυστικό από αυτούς (τους αμύητους), πού είναι ημιμαθείς του λόγου του Θεού».

Η δοξασία αυτή της ΧΟΕ είναι αντίθετη με τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μετά την παράβαση του Αδάμ και της Εύας, το ανθρώπινο σώμα έγινε θνητό. Ο απ. Παύλος γράφει: «Απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν, μετά δε τούτο κρίσις» (Εβρ. θ, 27).
Το σώμα του ανθρώπου στην επίγεια ζωή είναι φθαρτό. Είναι θνητό. Μόνο στη μέλλουσα ζωή, μετά την καθολική ανάσταση των νεκρών, το σώμα μας θα αφθαρτοποιηθεί. Κατά συνέπεια η διδασκαλία της ΧΟΕ περί αφθαρσίας του ανθρωπίνου σώματος, πριν από τη γενική ανάσταση των νεκρών, είναι αιρετική και σαν αιρετική, πρέπει να την πολεμούμε διαφωτίζοντας σχετικά το πλήρωμα της Εκκλησίας.

4. Η ΧΟΕ, σαν αίρεση, πιστεύει στη χιλιετία, στην οποία πιστεύουν και πολλές άλλες αιρέσεις, μάλιστα οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά». «Σε 57 χρόνια αρχίζει η Χιλιετία...».

Ο λόγιος κληρικός Αρχιμ. Αθανάσιος Μυτιληναίος, έχοντας υπόψη του άμεσες μαρτυρίες, χύνει περισσότερο φώς στην εσχατολογία αυτή της ΧΟΕ με την εξής κατάθεσή του:

«Κατά την αντίληψη της ΧΟΕ, η βασιλεία του Θεού θα γίνει το 2.000 μ.Χ., όπου μέχρι τότε θα επιζήσουν τα μέλη της Οργανώσεως, δεχόμενα την αφθαρσία και θα συμβασιλεύσουν μετά του Χριστού 1.000 έτη. Η βασιλεία του Θεού θα είναι επίγειος και θα πραγματοποιηθεί εις το ανατολικόν ημισφαίριον...». 

Πλάνη η επίγεια χιλιετής βασιλεία του Θεού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία εκφράζει την αλήθεια του Ευαγγελίου, όπως την ερμηνεύουν οι θεοφόροι Πατέρες και όπως τη διατύπωσαν στις Οικουμενικές Συνόδους, κάνει λόγο μόνο για δύο παρουσίες του Χριστού. Η πρώτη παρουσία του Χριστού άρχισε με την ενανθρώπησή του. Με τη σάρκωσή του. Η δεύτερη παρουσία του Χριστού είναι αυτή πού περιμένουμε. Έτσι, όπως το ομολογούμε στο «Πιστεύω» μας: «Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς», θα έλθει για να κρίνει όχι μόνο τους ζώντες, αλλά και τους νεκρούς, πού τότε θα αναστηθούν όλοι.

Αλλά τότε τί νόημα έχουν τα «χίλια έτη», τα οποία επικαλούνται οι Χοεκοί και άλλες αιρέσεις, για μια χιλιετή συμβασιλεία με το Χριστό πάνω στη γη, πριν από τη Δευτέρα παρουσία; Ό αριθμός αυτός των χιλίων ετών, όπως το γράψαμε και για άλλη αίρεση, είναι συμβολικός. Και σημαίνει το χρόνο πού μεσολαβεί ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Είναι τα «χίλια έτη» της Εκκλησίας μας. Στο χρονικό αυτό διάστημα όλοι οι πιστοί, όλοι όσοι αφήσαμε την πλάνη και την αμαρτία και γίναμε πιστά μέλη της Εκκλησίας μας, όλοι αυτοί συμβασιλεύουμε με το Σωτήρα μας Χριστό. Απολαμβάνουμε όλες τις πνευματικές ευλογίες του και ευφραινόμαστε πνευματικά. Ζούμε σε όλη την πνευματική πληρότητα τη «χιλιετή βασιλεία». Ζούμε τα «χίλια έτη» με όλα τα πνευματικά αγαθά.

5. Όπως οι περισσότερες αιρέσεις, έτσι και η ΧΟΕ έχει τη 
γλωσσολαλιά. Γλωσσολαλιά είναι να μπορείς να ομιλείς πολλές γλώσσες. Ο γλωσσόλαλος ομιλεί, στη λατρευτική σύναξη, πολλές και διάφορες γλώσσες πού πρωτύτερα δεν τις ήξερε. Πρόκειται για ένα χάρισμα, πού υπήρχε στην Αποστολική εποχή. Στην πρώτη Εκκλησία. Κι αυτό το χάρισμα δινόταν με την επίθεση των χεριών των Αποστόλων, αμέσως μετά το βάπτισμα, στον βαπτιζόμενο. Ωστόσο ο χαρισματούχος γλωσσόλαλος δεν ενεργούσε αυτό το χάρισμα όταν αυτός το ήθελε, αλλά μόνον ύστερα από έμπνευση του Αγίου Πνεύματος.
Η γλωσσολαλιά είχε σαν σκοπό, τότε, να προκαλέσει την προσοχή των απίστων και έτσι να ελκυσθούν στη χριστιανική πίστη. Γι' αυτό το λόγο δινόταν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς από το Άγιο Πνεύμα. Όχι για τους πιστούς, αλλά για τους απίστους, «Ού τοις πιστεύουσιν, αλλά τοις απίστοις» (Α' Κορ. ιδ, 22). Τώρα όμως, πού διαδόθηκε και στέριωσε η χριστιανική πίστη, το Άγιο Πνεύμα ανέστειλε αυτό το χάρισμα.

Η γλωσσολαλιά της ΧΟΕ είναι σκέτο θέατρο, αφού η γλωσσολαλιά των Αποστολικών χρόνων έπαυσε να υπάρχει. Κι αυτό το θέατρο μας το περιγράφει πρώην Χοεκός, προοριζόμενος για στέλεχος της Οργανώσεως.

«Οκτώ άτομα μια Κυριακή απόγευμα κάναμε ομαδική προσευχή στο σπίτι του Αστεριού Χασιώτη. Ήτοι: γονατιστοί μπρος στη μεγάλη εικόνα της Πεντηκοστής. Ο Αστέριος Χασιώτης είπε πρώτα μια αυτοσχέδια προσευχή ευχαριστίας προς τον Θεόν και εν συνεχεία έκαστος είπε φωναχτά μια σύντομη προσευχή ζητώντας κάτι κατά τη θέλησί του (καθ' υπόδειξιν του Χασιώτη). Εν συνεχεία η Άννα, σύζυγος Αστερ. Χασιώτη, έλαβε μετά από προσευχήν την γλωσσολαλίαν (θα μπορούσα να την περιγράψω σαν μια σύγχυση γλωσσών με περισσότερο αραβικές λέξεις) απευθυνόμενη στον καθένα χωριστά, πλην του συζύγου της. Της γλωσσολαλιάς επακολούθησε ερμηνεία υπό της ιδίας με εμφανή δυσκολία στη σύνταξη του λόγου της, απαντώντας σε όσα είχε ζητήσει ο καθένας μας στην προσευχή του».

Και τώρα το ερώτημα: Ποιο, λοιπόν, πνεύμα εμπνέει, δίνει, αυτό το «χάρισμα»; Το Άγιο Πνεύμα ή το πονηρό πνεύμα; Η απάντηση είναι ολοφάνερη, όπως ολοφάνερος είναι και ο σκοπός για τον οποίο παίζεται αυτό το θέατρο: Να ελκύσουν στην πλάνη τους οι Χοεκοί απλούς και αθώους χριστιανούς ορθοδόξους.

6. Άλλη κακοδοξία της ΧΟΕ είναι η χειροθεσία. Ποιος, λοιπόν, χειροθετεί στελέχη της ΧΟΕ και τους παρέχει το «χάρισμα» αυτό της γλωσσολαλιάς; Ποιος επίσκοπος; Κανένας. Ο Στυλιανός Γιαννετάκης και ο Νικόλαος Μουτσάκης τους χειροθετούν. Αυτοί, σαν άλλοι επίσκοποι, ψευδοεπίσκοποι, ψευδοπροφήτες, χειροθετούν έμπιστα ανώτερα στελέχη της ΧΟΕ και γλωσσολαλούν.

Κανένας λαϊκός, όσο άγιος κι αν είναι, δεν έχει το δικαίωμα να χειροθετεί. Να απλώνει τα χέρια του, να χειροθετεί και να μεταδίδει χαρίσματα. Συνεπώς τα χαρίσματα των Χοεκών δεν προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα. Κι αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια από τις πιο κλασσικές αιρέσεις πού νοθεύουν την ορθόδοξη διδασκαλία.

7. Η ΧΟΕ αναφέρει το όνομα του Αντίχριστου. Ποιο το όνομα;
«... Το όνομα του είναι Γουλιέλμος Β'».

Αλλά αυτό είναι λάθος. Είναι πλάνη. Γιατί το όνομα τού Αντίχριστου δεν αναφέρεται σε κανένα στίχο της Αγ. Γραφής. Αναφέρεται σαν «ο άνθρωπος της αμαρτίας» (Β' θεσ. β, 3), σαν «ο υιός της απωλείας» (Β' θεσ. β, 3), σαν «ο άνομος» (Β' θεσ. β, 8), σαν «ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα» (Β' θεσ. β, 4), σαν «θηρίον» (Αποκ. Ιγ,1)

Ο μοναδικός στίχος πού προσεγγίζει το όνομα του Αντίχριστου, είναι ο στίχος ιγ, 18 της Αποκαλύψεως. Σ' αυτό το στίχο υπάρχει ο αριθμός του Αντίχριστου. «Και ο αριθμός αυτού χξς». Και ο αριθμός του 666. Ποιο όμως όνομα κρύβεται κάτω από τον αριθμό αυτόν; Ο Άγιος Ειρηναίος λέγει: «Να περιμένουμε την εκπλήρωση της προφητείας και όχι να παριστάνουμε τους μάντεις, βάζοντας διάφορα ονόματα. Γιατί μπορούν να βρεθούν πολλά ονόματα, πού να δίνουν το άθροισμα 666». Και ο Καισαρείας Ανδρέας γράφει: «Ο χρόνος και η πείρα θα φανερώσει σ' εκείνους πού θα προσέχουν. Γιατί αν ήταν ανάγκη να γίνει γνωστό το όνομα του Αντίχριστου, ο Ιωάννης, πού το είδε στην Αποκάλυψη, θα μας το φανέρωνε. Αλλά η θεία χάρη δεν θέλησε να γραφεί στο ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως το όνομα του βδελυρού λυμεώνος. Σαν γύμνασμα με λέξεις, πολλά ονόματα υπάρχουν, κύρια και προσηγορικά, πού περιλαμβάνουν τον αριθμό 666». Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας μας σχετικά με το όνομα του Αντίχριστου, θέση ορθή, θέση λογική, θέση ορθόδοξη. Η θέση της ΧΟΕ είναι λαθεμένη. Είναι κι αυτό μια μαρτυρία ότι βρίσκεται σε πλάνη.

8. Ο Γουλιέλμος Β, ο Αντίχριστος της ΧΟΕ, θα κάνει πόλεμο εναντίον των χριστιανών.
Αλλά ας δούμε τί φρονεί η ΧΟΕ:

«... Πάντως το αργότερο μέχρι το 2.000 μ.Χ. θα γίνη πόλεμος του Αντίχριστου, πού το όνομα του είναι Γουλιέλμος Β . Οι πιστοί στο Θεό θα λάβουν το μήνυμα της φυγής και θα συγκεντρωθούν σε κάποια έρημο, όπου θα δεχθούν αργότερα την επίθεση του Αντίχριστου. Αλλά τα πυρά δεν θα βλάπτουν κανένα. Είναι βέβαιον, ότι η επίθεσις θα γίνη από την Γερμανία, πού θα κάνη συνθηκολόγηση με τη Ρωσσία για κοινό αγώνα εναντίον των πιστών της έρημου. Οι πιστοί (πού θα απομείνουν από την αναμέτρηση εκείνη) θα κληθούν να υπογράψουν, ότι αρνούνται τον Θεόν. Και όσοι δεν υπογράψουν θα εκτελεσθούν. Αυτοί, δε, θα είναι οι τελευταίοι μάρτυρες». * * *

Ο καθορισμός του χρόνου και του τόπου πού θα γίνει ο πόλεμος του Αντίχριστου είναι αυθαίρετη, όσο και περίεργη, διδασκαλία της ΧΟΕ. Πουθενά στην Άγια Γραφή δεν καθορίζεται αυτός ο χρόνος, θα γίνει ο πόλεμος του Αντίχριστου, αλλά πότε θα γίνει, αυτό μόνον ο Θεός το γνωρίζει. Κανένας άλλος.
Ο πόλεμος του Αντίχριστου θα γίνει με παραχώρηση του Θεού. «Εδόθη αυτώ πόλεμον ποιήσαι» (Άποκ. ιγ, 7). Και θα νικήσει το θηρίο. Αλλά η νίκη αυτή θα είναι πρόσκαιρη. Και κάτι άλλο: Η εξουσία του Αντίχριστου θα είναι παγκόσμια. Και δεν θα περιορισθεί μόνο στις δυό χώρες του Βορρά, τη Γερμανία και τη Ρωσία. Και θα είναι η εξουσία αυτή εντυπωσιακή. Ωστόσο όμως θα είναι πρόσκαιρη. Τελικά το ορατό αυτό όργανο του Σατανά, όταν θα σημάνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, θα συντριβεί και θα καταργηθεί. Όπως γράφει ο απ. Παύλος: «ο Κύριος αναλώσει τω πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφάνεια της παρουσίας αυτού» (Β' θεσ. β, 8). θα τον εξαφανίσει με το φύσημα του στόματός του και θα τον εκμηδενίσει με την ένδοξη εμφάνιση της παρουσίας του.

9. Η ΧΟΕ κάνει λόγο για δύο προφήτες, που θα παρουσιασθούν στον καιρό του Αντίχριστου. Οι προφήτες αυτοί θα κληθούν να κάνουν συνθηκολόγηση με τις δυνάμεις του Αντίχριστου. Κι αυτό, γιατί με τον πόλεμο εναντίον των πιστών δεν θα επιτευχθεί τίποτε. Ο ένας προφήτης θα είναι ο Στυλ. Γιαννετάκης. Και ο άλλος, ο δεύτερος, θα είναι πιθανώς ο Νικ. Μουτσάκης. Δυστυχώς οι αντίχριστοι δεν θα σεβασθούν αυτή τη συμφωνία, θα συλλάβουν τους δύο προφήτες, θα τους κρεμάσουν στην πλατεία και θα τους αποκεφαλίσουν, αλλά σε τρεις ημέρες θα αναστηθούν.

Πράγματι, όπως αναφέρει ο απ. Ιωάννης στο ενδέκατο κεφάλαιο, στην Αποκάλυψη του, θα παρουσιασθούν οι δύο προφήτες, οι οποίοι ντυμένοι με σάκους, σαν κήρυκες της μετανοίας, θα κηρύξουν με θείο ζήλο μετάνοια, όσο θα διαρκέσει ο πόλεμος του Αντίχριστου. Η ζωή τους θα είναι φωτεινή σαν δύο αναμμένοι λύχνοι και η όλη τους κηρυκτική διακονία θα είναι καρποφόρα, σαν δυό κατάκαρπες ελιές. Έτσι, όπως το λέει ο στίχος: «Ουτοί είσιν αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι αι ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσαι» (Αποκ. ια, 4). Κατά θεία παραχώρηση όμως ο Αντίχριστος θα νικήσει και θα εκτελέσει τους δύο φλογερούς προφήτες και τα πτώματά τους θα παραμείνουν άταφα για τρισήμισυ ημέρες. Ο Θεός όμως θα τους αναστήσει και θα αναληφθούν στον ουρανό με κάθε δόξα και όλοι οι εχθροί θα καταληφθούν από φόβο και τρόμο. «Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν τη νεφέλη και εθεώρησαν αυτούς οι εχθροί αυτών» (Αποκ. ια, 12).


Πού, λοιπόν, έγκειται η πλάνη των Χοεκών;

Στη συνθηκολόγηση των δύο προφητών με τους αντίχριστους. Η συνθηκολόγηση αυτή είναι στοιχείο της Χοεκής Αποκαλύψεως. Και στην ονομασία των δύο προφητών. Δεν είναι οι Στυλ. Γιαννετάκης και Νικ. Μουτσάκης, αλλά κατά την επικρατέστερη εκδοχή είναι ο Ηλίας και ο Ενώχ, οι οποίοι μετέστησαν στον ουρανό χωρίς να γνωρίσουν θάνατο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει ότι στις τελευταίες ημέρες του κόσμου «αποσταλήσεται Ενώχ και Ηλίας ο θεσβίτης και επιστρέψουσι τας καρδίας των πατέρων επί τα τέκνα». Ειδικά για τον προφήτη Ηλία αναφέρεται ρητά από τον προφήτη Μαλαχία η επάνοδός του στον κόσμο. Γράφει: «Και ιδού εγώ αποστελώ υμίν Ηλίαν τον θεσβίτην, πριν η ελθείν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή» (Μαλαχ. δ, 4).

Έτσι οι δύο προφήτες της ΧΟΕ, Στυλ. Γιαννετάκης και Νικ. Μουτσάκης, δεν είναι αληθινοί προφήτες, αλλά ψευδοπροφήτες, στους οποίους ταιριάζει ο λόγος του Κυρίου μας: «Προσέχετε από των ψευδοπροφητών...» (Ματθ.ζ, 15).
Είναι ολοφάνερες και εξοργιστικές οι κακοδοξίες της ΧΟΕ. Αλλά τότε πώς μπορούν και επιπλέουν; Πώς και γιατί πολλοί τους συμπαθούν και τους υποστηρίζουν; Γιατί άλλοι είναι και άλλοι φαίνονται. Γιατί υποκρίνονται τους πραγματικούς χριστιανούς με την παραπλανητική τους τακτική. Από όλες τις αιρέσεις, η ΧΟΕ περισσότερο από όλες αποφεύγει να φαίνεται αυτή πού στην πραγματικότητα είναι.

Παραδείγματα παραπλανητικής τακτικής:
1. Εκκλησιάζονται. Πού ακούστηκε αιρετικοί να εκκλησιάζονται σε Ιερούς Ναούς της Εκκλησίας μας; Και όμως αυτοί το κάνουν. Το κάνουν, για να παραπλανήσουν και για να παγιδεύσουν απλούς και απονήρευτους χριστιανούς.
Ακούστε ομολογία πρώην στελεχών της ΧΟΕ:
«... Επειδή όμως πρέπει να αποφύγωμεν την μάχην με τους ιερείς ή να μειώσωμεν την έντασιν αυτής της αντιδικίας αν τελικώς δεν επιτύχωμεν την ανοχήν της Εκκλησίας, πρέπει να είμεθα παρόντες κάθε Κυριακήν εις την Εκκλησίαν. Και δη εις το τέλος της θείας Λειτουργίας να παραμείνωμεν, ώστε η παρουσία μας να είναι εμφανής και εις τους ιερείς και εις τους πιστούς. Εις τρόπον ώστε όταν χρειασθή οι ιερείς να αμφισβητήσουν τας εναντίον μας κατηγορίας, αφού δεν θα δύνανται, παρά να βεβαιώσουν ότι είμεθα πιστοί, τακτικώς εκκλησιαζόμενοι...».

2. Κοινωνούν. Οι Χοεκοί δεν εκκλησιάζονται μόνον, αλλά και κοινωνούν των αχράντων Μυστηρίων. Και κοινωνούν όχι μιά και δυό φορές το χρόνο. Ούτε και κάθε μήνα. Κοινωνούν 80 φορές το χρόνο!
Η συχνή αυτή κοινωνία ένα και μόνο σκοπό έχει. Να εντυπωσιάσουν και με τη συχνή θεία Κοινωνία τον απλό και απονήρευτο λαό. Και τελικά να προσελκύουν, και με τον τρόπο αυτό, οπαδούς στην Οργάνωσή τους.

3. Εξομολογούνται. Για τη ΧΟΕ η Ι. Εξομολόγηση δεν είναι το Μυστήριο της αφέσεως, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας. Για τη ΧΟΕ η Ι. Εξομολόγηση είναι ένα μεταβατικό μέτρο. Είναι χρήσιμο προσωρινά για τους αρχαρίους, οι οποίοι όταν ωριμάσουν πνευματικά, τότε θα εξομολογούνται μόνο με την προσευχή. Επιφανές στέλεχος της ΧΟΕ είπε:
«Τώρα είναι απαραίτητο να εξομολογούμεθα προ της θ. Κοινωνίας. Αργότερα πού θα ωριμάσουμε πνευματικώς, θα εξομολογούμεθα διά της προσευχής, αλλά αυτό να μη το λέμε στους αρχαρίους γιατί θα τους προβληματίζουμε».

4. Παίρνουν αντίδωρο. Οι χριστιανοί παίρνουν αντίδωρο χωρίς καμιά επίδειξη. Οι Χοεκοί όμως παίρνουν αντίδωρο κατά τρόπο εντυπωσιακό. Είναι χαρακτηριστική η σύσταση προέδρου κλιμακίου σε πρώην στέλεχος της ΧΟΕ, πού προχωρούσε κανονικά να πάρει αντίδωρο. Του είπε:
«Όχι. Στάσου εδώ, να μάς δουν και στο τέλος, αφού φύγουν όλοι, τότε θα πάρουμε αντίδωρο».
Ποιος, λοιπόν, αμφιβάλλει ότι η ΧΟΕ με τις ενέργειες αυτές δεν επιδιώκει να παραπλανήσει την Εκκλησία και τον πιστό ορθόδοξο λαό;

5. Άλλες απάτες της ΧΟΕ: Ο απ. Πέτρος, αναφερόμενος στους αιρετικούς της εποχής του, γράφει ότι τέρπονται, ευφραίνονται, ευχαριστούνται στην απάτη. «Εντρυφώντες εν ταις απάταις αυτών» (Β' Πέτρ. β, 13). Την απάτη χρησιμοποιεί και η ΧΟΕ σαν αίρεση. Γιατί έτσι μπορεί και υπάρχει. Περιπτώσεις απάτης:

«Αίθουσα Γεωπόνων»!!! Το Κλιμάκιο Λαρίσης έκτισε αίθουσα ομιλιών. Πριν από την έναρξη των ομιλιών έπρεπε να γίνει αγιασμός από ιερέα. Σε αντίθετη περίπτωση όλα τα απλά μέλη της ΧΟΕ αναπόφευκτα θα σκανδαλίζονταν, θα προβληματίζονταν. Και η διαρροή θα ήταν σίγουρη. Πώς όμως να καλέσουν ιερέα; Και βρήκαν ως τρόπο την απάτη. Κάλεσαν ιερέα να τελέσει αγιασμό σε «Αίθουσα Γεωπόνων». Όταν του έγινε παρατήρηση του ιερέα από τον Γεν. Αρχιερατικό Επίτροπο της Ι. Μητροπόλεως π. Γαβριήλ Σάλτσα, ο ιερέας είπε: «Εξαπατήθηκα. Με κάλεσαν για αγιασμό σε αίθουσα Γεωπόνων»!!!

Ανάρτηση φωτογραφίας Μητροπολίτου. Σε δύο τρεις πόλεις ανάρτησαν στην αίθουσα ομιλιών τις φωτογραφίες των Μητροπολιτών της περιοχής. Ποιος απλός χριστιανός μπορεί να φαντασθεί ότι σε αίθουσα με αναρτημένη τη φωτογραφία τού Μητροπολίτου μπορεί οι ομιλητές να κηρύττουν κακοδοξίες; Ποιος μπορεί να σκεφθεί ότι σ' αυτή την αίθουσα γίνονται συνάξεις αιρετικών; Αν είναι δυνατόν! Κι όμως είναι!

Ορθόδοξη. Η επωνυμία της ΧΟΕ, όπως αναφέρεται στο Καταστατικό της, είναι αυτή πού σημαίνουν τα αρχικά γράμματα: Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης. Στην επιγραφή έξω από την αίθουσα τους πρόσθεσαν και τη λέξη: Ορθόδοξη. Ο λόγος; Ολοφάνερος. Και εδώ απάτη. Άλλη απάτη.

Κύριε, Εισάκουσον την προσευχήν μου, ενώτισον την δέησίν μου εν τη αληθεία Σου Σύ είπας Κύριε «αιτείτε και δοθήσεται υμίν». Αύτη είναι η μεγίστη υπόσχεσίς Σου και ως απολύτως αληθής, αιτούμαι. Να καταργηθεί η αμαρτία από όλο τον κόσμο. Να ιδρυθεί η Βασιλεία Σου σ' όλες τις ανθρώπινες καρδιές. Να καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος από τα σώματα ημών
 και να πραγματοποιηθεί η ανάστασις των νεκρών.ΑΜΗΝ

Οι δύο υπογραμμισμένες από ημάς σειρές μαρτυρούν αυτό, για το οποίο κατηγορείται η ΧΟΕ, αλλά πού η ίδια με έγγραφα, προς κάθε κατεύθυνση, το διαψεύδει. Εδώ ολοφάνερα η ΧΟΕ παρακαλεί τον Κύριο να καταργήσει τη φθορά και το θάνατο από τα δικά τους σώματα και έτσι να μείνουν άφθαρτοι, αθάνατοι. Συνεπώς η κατηγορία για την κακοδοξία της ΧΟΕ περί αφθαρσίας είναι αληθινή. Μάταια, λοιπόν, διαμαρτύρεται η ηγεσία της ΧΟΕ πού της απευθύνεται αυτή η κατηγορία. Και μάταια επανειλημμένα με γραπτές ομολογίες την διαψεύδει.

Σχετική είναι και η προσθήκη στην προσευχή προς τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, όπου στο τέλος αυτής της προσευχής, σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην μελών και στελεχών της ΧΟΕ, ικετεύουν και λένε: «Και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς και τα σώματα ημών».

Ορθόδοξοι χριστιανοί,
«Ταύτα έγραψα υμίν περί των πλανώντων υμάς» (Α' Ιωάν. β, 26). Αυτά έκρινε και η ταπεινότητά μου να γράψω για εκείνους πού προσπαθούν να μάς παραπλανήσουν με τις αιρετικές τους διδασκαλίες. Αυτά και για την κακόδοξη ΧΟΕ.
Προσέχετε, λοιπόν και από την κακόδοξη ΧΟΕ. Είναι παγίδα, πού προσπαθεί να παγιδεύσει όλο και πιο πολλούς απλούς και απονήρευτους ορθοδόξους χριστιανούς. Δεν είναι αυτή πού φαίνεται. Είναι αυτή πού δεν φαίνεται. Είναι σαν το «Δούρειο ίππο», πού κινείται και μέσα στο χώρο των Εκκλησιών μας. Και παράλληλα με τη δική σας προσοχή, εφιστάτε την προσοχή και όλων των άλλων.


 

 Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον    www.egolpion.com

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα στη Δράμα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/11/2023]

ΜΑΡΤΥΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΟΙΔΙΜΕ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [29/11/2023]

Προετοιμασία για την εορτή της Αγίας Βαρβάρας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/11/2023]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/11/2023]

Η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στη Δράμα.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [22/11/2023]

Ο εορτασμός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη Δράμα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [14/11/2023]

ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/10/2023]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Χ-Εκδηλώσεις Ενοριακές [29/10/2023]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

05.12.2023 Τοῦ Ὀσiου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου

Μνήμη τοῦ Ὀσiου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  5:22-6:2 Ἀδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

05.12.2023 Τοῦ Ὀσiου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου

Εἰς τὴν Λειτουργίαν Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ια΄ 27 - 30 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΔ΄ Κυριακή Λουκά

ΙΔ΄ Κυριακή Λουκά  (ιη΄ 35-43) 3.12.2023   Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τή θεραπεία ἑνός τυφλοῦ μᾶς περιγράφει ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Ὁ Χριστός περνᾶ ἀπό τό δρόμο τοῦ τυφλοῦ κι ἐκεῖνος κραυγάζει: “Ἰησοῦ, υἱέ τοῦ Δαβίδ, ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

05.12.2023

5 Δεκεμβρίου

1403          Οι Μογγόλοι, υπό τον Ταμερλάνο, νικούν ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications