Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

14/01/2020

14.01.2020 παραλειφθέν (ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ )

ΚΥΡΙΑΚῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

δ΄ 18 - 23

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 19 καὶ λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

18 Κι ἐνῶ περπατοῦσε κοντά στή θάλασσα τῆς Γαλιλαίας, εἶδε δυό ἀδελφούς, τόν Σίμωνα, τόν ὁποῖο κατόπιν ὀνόμασε Πέτρο, καί τόν Ἀνδρέα τόν ἀδελφό του, οἱ ὁποῖοι ἔριχναν δίχτυα στή θάλασσα, διότι ἦταν ψαράδες. 

19 Καί τούς λέει: Ἀκολουθῆστε με, καί θά σᾶς κάνω ἱκανούς νά ψαρεύετε ἀντί γιά ψάρια ἀνθρώπους. Αὐτούς θά ἑλκύετε στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν μέ τά πνευματικά δίχτυα τοῦ κηρύγματος.  

20 Κι αὐτοί ἀμέσως ἄφησαν τά δίχτυα τους καί τόν ἀκολούθησαν.

21 Κι ἀφοῦ προχώρησε πιό πέρα ἀπό ἐκεῖ, εἶδε ἄλλους δύο ἀδελφούς, τόν Ἰάκωβο, τόν γιό τοῦ Ζεβεδαίου, καί τόν Ἰωάννη τόν ἀδελφό του, νά ἑτοιμάζουν τά δίχτυα τους μέσα στό πλοῖο μαζί μέ τόν πατέρα τους Ζεβεδαῖο. Καί τούς κάλεσε.

22 Κι αὐτοί ἀμέσως ἄφησαν τό πλοῖο καί τόν πατέρα τους καί τόν ἀκολούθησαν.

23 Καί περιόδευε ὁ Ἰησοῦς ὅλη τή Γαλιλαία διδάσκοντας στίς συναγωγές τους, ὅπου κάθε Σάββατο μαζεύονταν οἱ Ἑβραῖοι γιά νά ἀκούσουν τήν ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί νά προσευχηθοῦν. Καί κήρυττε ἐκεῖ τό χαρμόσυνο ἄγγελμα ὅτι πλησίαζε ὁ χρόνος τῆς πνευματικῆς βασιλείας, πού θά ἔφερνε στούς ἀνθρώ­πους τήν ἀπολύτρωση καί τή χαρά. Καί θεράπευε κάθε εἴδους ἀσθένεια καί ἀδιαθεσία στό λαό.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σύναξις Ὁσίου Γεωργίου -Δ΄Κυριακή Νηστειῶν

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [29/03/2020]

Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [23/03/2020]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [17/03/2020]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/03/2020]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [09/03/2020]

ΟΜΙΛΙΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [05/03/2020]

Α΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/03/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Παναγιώτου Σπυριδάκη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [29/02/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

30.03.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. ΙΓ' 12-18) Ἅβραμ κατῴκησεν ἐν γῇ Χαναάν, Λὼτ δὲ κατῴκησεν ἐν πόλει τῶν περιχώρων, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν Σοδόμοις. ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 (Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ -ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ)

   Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 (Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ -ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ) (Μάρκ. θ’ 17-31)   Σκληρό καί φοβερό ἦταν τό δαιμόνιο τό ὁποῖο ταλαιπωροῦσε τόν δυστυχῆ νέο τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου.Ἰδιαίτερα ὅταν ἐρεθιζόταν, τόν βασάνιζε μέ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

30.03.2020

30 Μαρτίου

1821          Έλληνες επαναστάτες, υπό τον Θ. Χαλβαντζή ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications