Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

03/12/2019

03.12.2019 ΤΡΙΤΗ ΙΒ΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΤΗΣ ΙΒ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν

κα΄ 12 - 19

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαὐτοῦ Μαθηταῖς· προσέχετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἐπιβαλοῦσιν γὰρ ἐφ' ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσι, παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου· 13 ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον. 14 θέτε οὖν εἰς τὰς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι· 15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· 18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται· 19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.

   ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

12 Ἀλλά προτοῦ γίνουν ὅλα αὐτά, θά βάλουν τά χέρια τους ἐπάνω σας γιά νά σᾶς συλλάβουν· καί θά σᾶς καταδιώξουν, καί θά σᾶς παραδίδουν σέ συναγωγές γιά νά σᾶς δικάσουν, καί σέ φυλακές. Καί θά σᾶς ὁδηγοῦν μπροστά σέ βασιλεῖς καί σέ ἡγεμόνες, ἐπειδή θά πιστεύετε στό ὄνομά μου καί θά μέ ὁμολογεῖτε Κύριό σας καί Σωτήρα σας.

13 Ὅλες μάλιστα οἱ καταδιώξεις καί περιπέτειες αὐές θά ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα νά δώσετε μαρτυρία γιά τό Εὐαγγέλιό μου· γιά νά εἶναι ἡ μαρτυρία αὐτή ἔλεγχος κατά τῶν ἀπίστων, οἱ ὁποῖοι δέν θά μποροῦν νά δικαιολογηθοῦν τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ὅτι δέν ἄκουσαν κήρυγμα Εὐαγγελίου.

14 Βάλτε λοιπόν βαθιά στίς καρδιές σας τή σύσταση αὐτή καί τήν ἐντολή πού σᾶς δίνω τή στιγμή αὐτή, γιά νά τή θυμάστε πάντοτε: Νά μή σχεδιάζετε καί μελετᾶτε ἀπό πρίν τί θά ἀπολογηθεῖτε.

15 Διότι ἐγώ θά σᾶς δώσω τήν εὐκολία καί τήν ἱκανότητα νά ἐκφράζεσθε, ἀλλά καί σοφία νοημάτων καί ἐπιχειρημάτων. Καί στή σοφία αὐτή δέν θά μπορέσουν νά ἀντιλέξουν ἤ νά ἀντισταθοῦν μέ κανένα τρόπο ὅλοι οἱ ἀντίθετοί σας.

16 Θά παραδοθεῖτε μάλιστα στούς διῶκτες σας ὄχι μόνο ἀπό ξένους ἀλλά καί ἀπό γονεῖς καί ἀδελφούς καί συγγενεῖς καί φίλους. Καί μερικούς ἀπό σᾶς θά σᾶς σκοτώσουν.

17 Καί θά σᾶς μισοῦν ὅλοι, ἐπειδή θά πιστεύετε στό ὄνομά μου.

18 Καί παρόλους τούς διωγμούς καί τά μίση αὐτά, οὔτε μιά τρίχα ἀπ’ τό κεφάλι σας δέν θά χαθεῖ. Συνεπῶς οὔτε ἡ ψυχή σας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἕδρα τῆς προσωπικότητός σας, θά βλαβεῖ στό παραμικρό. Ἀλλά οὔτε καί τό σῶμα σας θά πάθει τήν παραμικρή βλάβη χωρίς νά τό ἐπιτρέψει αὐτό ὁ Θεός ἀποβλέποντας στήν πραγματική σας ὠφέλεια.

19 Μέ τήν ὑπομονή σας κερδίστε καί σῶστε τίς ψυχές σας ἀπ’ τόν κίνδυνο τῆς ἀπιστίας καί τῆς αἰώνιας ἀπώλειας.

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/12/2019]

Ἑορτή τῶν κτητόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [23/11/2019]

Ὃ ὅσιος Γεώργιος τῆς Δράμας - Νέα ἔκδοση

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/11/2019]

Τό ἡμερολόγιο τοῦ 2020 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/11/2019]

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Ι.Ν. ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ενοριακές Εκδηλώσεις [07/11/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

08.12.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   4:1-7 Ἀδελφοί, παρακαλῶ  ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

08.12.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚῌ ΔΕΚΑΤῌ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ιγ΄ 10 - 17 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου 2019 (ΚΕ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) (Ἐφεσ. δ’ 1-7)

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπὸ τὴ φυλακὴ τῆς Ρώμης παρακαλεῖ τοὺς Ἐφεσίους στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, να πολιτευθουν ἀξίως τῆς κλήσεως στὴν ὁποία ὁ Θεὸς τοὺς κάλεσε. Καὶ παραθέτει κάποιες ἀρετὲς ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

08.12.2019

8 Δεκεμβρίου

1868          Μεγάλη καταστροφή του Σώματος Μανιατών υπό ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications