Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

03/12/2019

03.12.2019 ΤΡΙΤΗ ΙΒ΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΤΗΣ ΙΒ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν

κα΄ 12 - 19

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαὐτοῦ Μαθηταῖς· προσέχετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἐπιβαλοῦσιν γὰρ ἐφ' ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσι, παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου· 13 ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον. 14 θέτε οὖν εἰς τὰς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι· 15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· 18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται· 19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.

   ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

12 Ἀλλά προτοῦ γίνουν ὅλα αὐτά, θά βάλουν τά χέρια τους ἐπάνω σας γιά νά σᾶς συλλάβουν· καί θά σᾶς καταδιώξουν, καί θά σᾶς παραδίδουν σέ συναγωγές γιά νά σᾶς δικάσουν, καί σέ φυλακές. Καί θά σᾶς ὁδηγοῦν μπροστά σέ βασιλεῖς καί σέ ἡγεμόνες, ἐπειδή θά πιστεύετε στό ὄνομά μου καί θά μέ ὁμολογεῖτε Κύριό σας καί Σωτήρα σας.

13 Ὅλες μάλιστα οἱ καταδιώξεις καί περιπέτειες αὐές θά ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα νά δώσετε μαρτυρία γιά τό Εὐαγγέλιό μου· γιά νά εἶναι ἡ μαρτυρία αὐτή ἔλεγχος κατά τῶν ἀπίστων, οἱ ὁποῖοι δέν θά μποροῦν νά δικαιολογηθοῦν τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ὅτι δέν ἄκουσαν κήρυγμα Εὐαγγελίου.

14 Βάλτε λοιπόν βαθιά στίς καρδιές σας τή σύσταση αὐτή καί τήν ἐντολή πού σᾶς δίνω τή στιγμή αὐτή, γιά νά τή θυμάστε πάντοτε: Νά μή σχεδιάζετε καί μελετᾶτε ἀπό πρίν τί θά ἀπολογηθεῖτε.

15 Διότι ἐγώ θά σᾶς δώσω τήν εὐκολία καί τήν ἱκανότητα νά ἐκφράζεσθε, ἀλλά καί σοφία νοημάτων καί ἐπιχειρημάτων. Καί στή σοφία αὐτή δέν θά μπορέσουν νά ἀντιλέξουν ἤ νά ἀντισταθοῦν μέ κανένα τρόπο ὅλοι οἱ ἀντίθετοί σας.

16 Θά παραδοθεῖτε μάλιστα στούς διῶκτες σας ὄχι μόνο ἀπό ξένους ἀλλά καί ἀπό γονεῖς καί ἀδελφούς καί συγγενεῖς καί φίλους. Καί μερικούς ἀπό σᾶς θά σᾶς σκοτώσουν.

17 Καί θά σᾶς μισοῦν ὅλοι, ἐπειδή θά πιστεύετε στό ὄνομά μου.

18 Καί παρόλους τούς διωγμούς καί τά μίση αὐτά, οὔτε μιά τρίχα ἀπ’ τό κεφάλι σας δέν θά χαθεῖ. Συνεπῶς οὔτε ἡ ψυχή σας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἕδρα τῆς προσωπικότητός σας, θά βλαβεῖ στό παραμικρό. Ἀλλά οὔτε καί τό σῶμα σας θά πάθει τήν παραμικρή βλάβη χωρίς νά τό ἐπιτρέψει αὐτό ὁ Θεός ἀποβλέποντας στήν πραγματική σας ὠφέλεια.

19 Μέ τήν ὑπομονή σας κερδίστε καί σῶστε τίς ψυχές σας ἀπ’ τόν κίνδυνο τῆς ἀπιστίας καί τῆς αἰώνιας ἀπώλειας.

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λήξη ἀνδρικῶν κύκλων

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [31/05/2020]

Μάιος 1993 Πλατεία Ἀμάσειας.

Φωτογραφικό Υλικό [20/05/2020]

Μνήμη γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/05/2020]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 19 ΜΑΪΟΥ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/05/2020]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 14 ΜΑΪΟΥ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/05/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Ἀγγέλου Δικμάνη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/05/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

04.06.2020 Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μητροφάνους, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μητροφάνους, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου  7:26-28, 8:1-2 Ἀδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

04.06.2020 Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μητροφάνους, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μητροφάνους, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ι΄ 1 - 9 Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 31 Μαΐου 2020 (ΠΑΤΕΡΩΝ Α’ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ) (Ἰωάν. ιζ’ 1- 13)

Νύχτα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. Ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέδωσε τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καί ἀφοῦ ἀπηύθυνε τίς τελευταῖες συμβουλές του πρός τούς μαθητές, ὑψώνει τό βλέμμα καί προσεύχεται. Δοξολογεῖ τόν ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

04.06.2020

4 Ιουνίου

 713           Ο Αναστάσιος Β' Αρτέμιος ανέρχεται στον ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications