Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

03/12/2019

03.12.2019 ΤΡΙΤΗ ΚΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΤΡΙΤΗ ΚΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πρὸς Θεσσαλονικεῖς Β΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   1:10-12; 2:1-2

Ἀδελφοί, τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐπιστεύθη ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. Εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει· ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ. ᾽Ερωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ αὐτόν, εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι᾽ ἐπιστολῆς ὡς δι᾽ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

10 ὅταν θά ἔλθει νά δοξασθεῖ μαζί μέ τούς ἁγίους του καί νά θαυμασθεῖ ἀνάμεσα σέ ὅλους ὅσους τόν πίστεψαν. Θά θαυμασθεῖ καί θά δοξασθεῖ ὁ Χριστός ἀπό ὅλους καί μαζί μέ ὅλους τούς ἁγίους καί τούς πιστούς, διότι ἔγινε πιστευτή ἡ μαρτυρία πού σᾶς δώσαμε γι’ αὐτόν. Ὅλοι οἱ πιστοί χάρη στήν πίστη τους αὐτή θά ἀπολαύσουν ἐκεῖ τά θαυμαστά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ. Καί γι’ αὐτά τά ἀγαθά τήν ἡμέρα ἐκείνη θά δοξάζουν τόν Κύριο ὅλοι ὅσοι θά τά κληρονομήσουν.

11 Γι’ αὐτό λοιπόν καί προσευχόμαστε πάντοτε γιά σᾶς. Προσευχόμαστε δηλαδή νά σᾶς ἀναδείξει ὁ Θεός μας ἄξιους τῆς κλήσεως πού σᾶς ἔκανε, καί νά ἐκπληρώσει κάθε καλή διάθεση καί θέληση τῆς ἀγαθῆς καρδιᾶς σας, ὅπως καί κάθε ἔργο πού ἐμπνέει καί δημιουργεῖ ἡ πίστη. Καί νά τά ἐκπληρώσει μέ τή δύναμή του,   

12 γιά νά δοξασθεῖ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τά λαμπρά ἔργα τῆς ἀρετῆς σας, καί νά δοξασθεῖτε κι ἐσεῖς ἑνωμένοι μ’ αὐτόν, σύμφωνα μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ μας καί τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

 Ἀδελφοί, σχετικά μέ τή δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τή σύναξή μας κοντά του, σᾶς παρακαλοῦμε

2 νά μή σαλευθεῖτε εὔκολα καί ἐπιπόλαια χάνοντας τήν ψυχραιμία τῶν σκέψεών σας. Καί μήν ἀφήνετε νά σᾶς ἀναστατώνουν καί νά σᾶς ἀνησυχοῦν ὅσοι ἐπικαλοῦνται κάποιο δῆθεν προφητικό χάρισμα, ἤ λόγο ἤ ἐπιστολή, καί ἰσχυρίζονται ὅτι τάχα αὐτά προέρχονται ἀπό μᾶς καί δῆθεν σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἔφθασε ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ.   

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/12/2019]

Ἑορτή τῶν κτητόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [23/11/2019]

Ὃ ὅσιος Γεώργιος τῆς Δράμας - Νέα ἔκδοση

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/11/2019]

Τό ἡμερολόγιο τοῦ 2020 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/11/2019]

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Ι.Ν. ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ενοριακές Εκδηλώσεις [07/11/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

08.12.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   4:1-7 Ἀδελφοί, παρακαλῶ  ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

08.12.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚῌ ΔΕΚΑΤῌ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ιγ΄ 10 - 17 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου 2019 (ΚΕ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) (Ἐφεσ. δ’ 1-7)

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπὸ τὴ φυλακὴ τῆς Ρώμης παρακαλεῖ τοὺς Ἐφεσίους στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, να πολιτευθουν ἀξίως τῆς κλήσεως στὴν ὁποία ὁ Θεὸς τοὺς κάλεσε. Καὶ παραθέτει κάποιες ἀρετὲς ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

08.12.2019

8 Δεκεμβρίου

1868          Μεγάλη καταστροφή του Σώματος Μανιατών υπό ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications