Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

09/11/2019

09.11.2019 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Η΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Η΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν

θ΄ 37 - 43

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, κατελθόντι τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 38 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἀνεβόησε λέγων· Διδάσκαλε, δέομαί σου, ἐπιβλέψον ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής μοί ἐστι· 39 καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ καὶ μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ’ αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν· 40 καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. 41 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε τὸν υἱόν σου ὧδε. 42 ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν· ἐπετίμησε δὲ ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 43 ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ Θεοῦ.

  ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

37 Τήν ἄλλη ἡμέρα, ὅταν κατέβηκαν ἀπό τό βουνό, τόν ὑποδέχθηκε πολύς λαός.

38 Κάποια στιγμή ἕνας ἄνθρωπος ἀπό τό πλῆθος τοῦ λαοῦ φώναξε καί εἶπε: Διδάσκαλε, σέ παρακαλῶ, ρίξε σπλαχνικό βλέμμα στό γιό μου, διότι μοῦ εἶναι τό μονάκριβο παιδί μου.

39 Κι ὅταν τόν κυριεύει πονηρό πνεῦμα, ξαφνικά φωνάζει δυνατά. Τό δαιμονικό πνεῦμα τόν κάνει νά σπαράζει καί νά βγάζει ἀφρό ἀπό τό στόμα του. Μέ πολύ κόπο καί μέ μεγάλη δυσκολία φεύγει τό δαιμόνιο ἀπό αὐτόν, ἀφοῦ τόν κουρελιάσει καί τόν κάνει ἀναίσθητο.

40 Παρακάλεσα βέβαια τούς μαθητές σου νά τό βγάλουν, μά δέν μπόρεσαν.

41 Τότε ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς: Ὤ γενεά πού τόσα θαύματα εἶδες καί εἶσαι ἀκόμη ἄπιστη καί ἀπό τήν κακία σου εἶσαι καί διεστραμμένη! Ὥς πότε θά εἶμαι μαζί σας καί θά σᾶς ἀνέχομαι; Φέρε μου ἐδῶ τό γιό σου.

42 Κι ἐνῶ ὁ νέος αὐτός ἦταν ἀκόμη στό δρόμο καί ἐρχόταν πρός τόν Ἰησοῦ, τό δαιμόνιο τόν πέταξε κάτω μέ βία καί τόν ἔκανε νά σπαράζει ὁλόκληρος. Ὁ Ἰησοῦς ὅμως ἐπιτίμησε τό ἀκάθαρτο δαιμονικό πνεῦμα καί θεράπευσε τό παιδί. Καί τό ἔδωσε πίσω στόν πατέρα του ὑγιές.

43 Ὅλοι τότε ἔμειναν ἔκπληκτοι γιά τό μεγαλεῖο τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, πού φανερωνόταν μέ τά θαύματα πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς.

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ὃ ὅσιος Γεώργιος τῆς Δράμας - Νέα ἔκδοση

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/11/2019]

Τό ἡμερολόγιο τοῦ 2020 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/11/2019]

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Ι.Ν. ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ενοριακές Εκδηλώσεις [07/11/2019]

Τιμή στούς ἥρωες τῆς ἐποποιΐας τοῦ ᾽40

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [29/10/2019]

Μνήμη ἐθνομάρτυρος Ἀθανασίου Βαλαβάνη στή Πετρούσα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/10/2019]

Ἐκδημία ἱερέως π. Ἰωάννου Καραπάντζου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/10/2019]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [14/10/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

14.11.2019 Τοῦ Ἁγίου καὶ πανευφήμου Ἀποστολου Φιλίππου

Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ πανευφήμου Ἀποστολου Φιλίππου Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  4:9-16 Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

14.11.2019 Τοῦ Ἁγίου καὶ πανευφήμου Ἀποστολου Φιλίππου

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Φιλίππου Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην α΄ 44 - 52 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ 10 Νοεμβρίου 2019 (ΚΑ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ)

   Κυριακὴ 10 Νοεμβρίου 2019 (ΚΑ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) (Γαλ. β’ 16-20)    Ἀπὸ τὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου προέρχεται τὸ σημερινὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα. Τὴν περασμένη Κυριακὴ ἀκούσαμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

14.11.2019

14 Νοεμβρίου

1800          Οι τούρκοι απαγχονίζουν τον αγιορείτη νεομάρτυρα ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications