Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

17/10/2019

17.10.2019 ΠΕΜΠΤΗ ΙΗ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ ΙΗ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   5:33; 6:1-9

Ἀδελφοί, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ· τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον. Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ’ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου. Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κυρίοις κατὰ σάρκα μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ, μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι Χριστοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐκ ψυχῆς, μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες, ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις, εἰδότες ὅτι ἕκαστος, ὃ ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομιεῖται παρὰ τοῦ Κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος. Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν ὁ Κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωπολημψία οὐκ ἔστι παρ᾽ αὐτῷ.

  ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

33 Ἡ ἕνωση τοῦ ἄνδρα μέ τή γυναίκα μέσα στό γάμο εἶναι μόνο εἰκόνα τῆς ἑνώσεως τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Ἐκκλησία. Αὐτό ὅμως δέν ἐλαττώνει τίς ὑποχρεώσεις κάθε ἄνδρα πρός τή γυναίκα του. Ἀντιθέτως, καθένας καί ἀπό σᾶς, ὅσοι εἶστε νυμφευμένοι, ἄς ἀγαπᾶ τή γυναίκα του ἀκριβῶς ὅπως ἀγαπᾶ τόν ἑαυτό του. Ἀλλά καί ἡ γυναίκα νά σέβεται καί νά τιμᾶ τόν ἄνδρα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Τά παιδιά νά ὑπακοῦτε τούς γονεῖς σας σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου. Διότι αὐτό εἶναι δίκαιο.

2 Τίμα τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου. Ἡ ἐντολή αὐτή εἶναι ἡ πρώτη στό δεκάλογο πού συνοδεύεται μέ ὑπόσχεση ἀνταμοιβῆς. Διότι στή συνέχεια λέει ἡ Ἁγία Γραφή:

3 γιά νά βρεῖς καλό, νά εὐτυχήσεις καί νά ζήσεις πολλά χρόνια στή γῆ.

4 Καί οἱ πατέρες μήν ἐρεθίζετε καί μήν προκαλεῖτε τά παιδιά σας νά θυμώσουν καί νά ὀργισθοῦν. Ἀλλά νά τά ἀνατρέφετε μέ ἐπιμέλεια καί παιδαγωγία καί συμβουλές πού εἶναι σύμφωνες μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου.

5 Οἱ δοῦλοι νά ὑπακοῦτε στούς κατά σάρκα κυρίους σας μέ φόβο καί τρόμο, μέ εὐθύτητα καί εἰλικρίνεια τῆς καρδιᾶς σας, σάν νά ὑπακοῦτε στό Χριστό.

6 Νά τούς ὑπηρετεῖτε ὄχι μέ ὑπηρεσία ἐπίπλαστη, πού γίνεται μόνο γιά τά μάτια, ὅπως κάνουν αὐτοί πού ζητοῦν νά ἀρέσουν σέ ἀνθρώπους, ἀλλά ὡς δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ, ἐκτελώντας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπ’ τήν ψυχή σας, μέ εἰλικρίνεια καί προθυμία.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ὃ ὅσιος Γεώργιος τῆς Δράμας - Νέα ἔκδοση

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/11/2019]

Τό ἡμερολόγιο τοῦ 2020 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/11/2019]

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Ι.Ν. ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ενοριακές Εκδηλώσεις [07/11/2019]

Τιμή στούς ἥρωες τῆς ἐποποιΐας τοῦ ᾽40

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [29/10/2019]

Μνήμη ἐθνομάρτυρος Ἀθανασίου Βαλαβάνη στή Πετρούσα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/10/2019]

Ἐκδημία ἱερέως π. Ἰωάννου Καραπάντζου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/10/2019]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [14/10/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

14.11.2019 Τοῦ Ἁγίου καὶ πανευφήμου Ἀποστολου Φιλίππου

Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ πανευφήμου Ἀποστολου Φιλίππου Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  4:9-16 Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

14.11.2019 Τοῦ Ἁγίου καὶ πανευφήμου Ἀποστολου Φιλίππου

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Φιλίππου Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην α΄ 44 - 52 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ 10 Νοεμβρίου 2019 (ΚΑ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ)

   Κυριακὴ 10 Νοεμβρίου 2019 (ΚΑ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) (Γαλ. β’ 16-20)    Ἀπὸ τὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου προέρχεται τὸ σημερινὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα. Τὴν περασμένη Κυριακὴ ἀκούσαμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

14.11.2019

14 Νοεμβρίου

1800          Οι τούρκοι απαγχονίζουν τον αγιορείτη νεομάρτυρα ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications