Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

11/10/2019

11.10.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν

θ΄ 12 - 18

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προσελθόντες τῷ Ἰησοῦ οἱ δώδεκα μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπον αὐτῷ· Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ τοὺς ἀγροὺς καταλύσωσι καὶ εὕρωσι ἐπισιτισμόν, ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 13 εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ εἶπον· Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσομεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα· 14 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ἀνὰ πεντήκοντα. 15 καὶ ἐποίησαν οὕτω καὶ ἀνέκλιναν ἅπαντας. 16 λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασε, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ. 17 καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα. 18 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας, συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί αὐτοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

12 Στό μεταξύ ὅμως ἡ ἡμέρα ἄρχισε νά γέρνει πρός τό βράδυ. Καί τότε τόν πλησίασαν οἱ δώδεκα ἀπόστολοι καί τοῦ εἶπαν: Δῶσε ἐντολή στά πλήθη τοῦ λαοῦ νά φύγουν, νά πᾶνε στά γύρω χωριά καί τά χωράφια καί νά βροῦν ἐκεῖ καταλύματα νά περάσουν τή νύχτα τους καί τρόφιμα νά φᾶνε. Διότι ἐδῶ βρισκόμαστε σέ ἐρημικό τόπο.

13 Τότε τούς ἀπάντησε ὁ Ἰησοῦς: Δῶστε τους ἐσεῖς νά φᾶνε. Αὐτοί ὅμως τοῦ εἶπαν: Δέν ἔχουμε παραπάνω ἀπό πέντε ἄρτους καί δύο ψάρια, ἐκτός ἐάν πᾶμε ἐμεῖς καί μπορέσουμε νά ἀγοράσουμε τροφές γιά ὅλο αὐτό τό λαό.

14 Καί εἶπαν οἱ μαθητές ≪γιά ὅλο αὐτό τό λαό≫, διότι βρίσκονταν ἐκεῖ περίπου πέντε χιλιάδες ἄνδρες. Εἶπε τότε ὁ Ἰησοῦς στούς μαθητές του: Βάλτε τους νά καθίσουν κατά παρέες ἀνά πενήντα ἀνθρώπους ἡ κάθε ὁμάδα.

15 Ἔτσι καί ἔκαναν οἱ ἀπόστολοι καί τούς ἔβαλαν ὅλους νά καθίσουν.

16 Κι ἀφοῦ πῆρε ὁ Ἰησοῦς τούς πέντε ἄρτους καί τά δύο ψάρια, σήκωσε τά μάτια του στόν οὐρανό γιά νά εὐχαριστήσει καί νά ἐπικαλεσθεῖ τόν ἐπουράνιο Πατέρα του, καί τούς εὐλόγησε. Καί μετά τήν εὐλογία ἔκοψε τούς ἄρτους σέ κομμάτια καί ἔδινε συνεχῶς στούς μαθητές γιά νά τά προσφέρουν στό πλῆθος τοῦ λαοῦ.

17 Κι ἔφαγαν ὅλοι τους καί χόρτασαν. Καί μάζεψαν ἔπειτα ὅσα κομμάτια τούς εἶχαν περισσέψει, δηλαδή δώδεκα κοφίνια γεμάτα.

18 Κι ἐνῶ κάποτε προσευχόταν σ’ ἕνα μοναχικό μέρος, μακριά ἀπό τό πλῆθος, κάποια στιγμή πού ἦταν κοντά του οἱ μαθητές

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [14/10/2019]

Ἔναρξη Κατηχητικῆς περιόδου 2019-2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [07/10/2019]

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΟΠΟΥΣ - ΣΙΝΑ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [29/09/2019]

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΦΑΓΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [24/09/2019]

Ἡ Ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/09/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

17.10.2019 ΠΕΜΠΤΗ ΙΗ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ ΙΗ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   5:33; 6:1-9 Ἀδελφοί, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

17.10.2019 ΠΕΜΠΤΗ Ε΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν θ΄ 49 - 56 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, εἶπεν ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ 13 Ὀκτωβρίου 2019 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ)

 Κυριακὴ 13 Ὀκτωβρίου 2019 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ) (Τίτ. γ’ 8-15)    Ἡ σημερινή Κυριακὴ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν  μνήμη τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Σύνοδου καὶ ὀνομάζεται Κυριακή του Σπορέως, γιατί τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμά ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

17.10.2019

17 Οκτωβρίου

 1797:       Συνθήκη του Κάμπο-Φόρμιο, με την ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications