Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

10/10/2019

10.10.2019 ΠΕΜΠΤΗ ΙΖ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ ΙΖ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   4:14-17

Ἀδελφοί, μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης· ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, ὁ Χριστός. Ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

14 Γιά νά μήν εἴμαστε πλέον πνευματικῶς νήπιοι καί σαλευόμαστε σάν τά κύματα καί περιφερόμαστε ἄστατα ἐδῶ κι ἐκεῖ ἀπό κάθε ἄνεμο διδασκαλίας. Αὐτό μάλιστα πού σάν βίαιος ἄνεμος προκαλεῖ ἀστάθεια ἀνάμεσά σας καί σᾶς ἀναστατώνει εἶναι ἡ δόλια ἀπάτη τῆς διδασκαλίας τῶν πλανεμένων ἀνθρώπων, πού μέ πανοῦργα τεχνάσματα ζητοῦν νά διαδώσουν τήν πλάνη τους.

15 Ἐκεῖνοι βέβαια διδάσκουν ψέματα καί πλάνες. Ἐμεῖς ὅμως, μένοντας σταθεροί στήν ἀληθινή πίστη, πού συνοδεύεται μέ τήν ἀγάπη, ἄς ἀνεβοῦμε κι ἄς προοδεύσουμε πνευματικά, μέχρις ὅτου φθάσουμε σέ τέτοιο ὕψος, ὥστε νά ἐξομοιωθοῦμε σέ ὅλα μ’ αὐτόν πού εἶναι ἡ κεφαλή, ὁ Χριστός.

16 Ἀπό αὐτόν τόν Χριστό, μέ τήν πνευματική βοήθεια πού χορηγεῖ, συναρμόζεται καί συνταιριάζεται ὅλο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν ἐπαφή καί ἄμεση ἐπικοινωνία ὅλων τῶν μελῶν. Καί χορηγεῖ τή βοήθειά του αὐτή ὁ Χριστός ἀνάλογα μέ τό βαθμό τῆς προθυμίας κάθε μέλους καί ἀνάλογα μέ τήν ἐνέργεια καί τό ἔργο πού κάθε μέλος ἐπιτελεῖ. Κι ἔτσι τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς εἶναι ἑνωμένο μέ τόν Χριστό καί δέχεται ἀπ’ αὐτόν τή χορήγηση καί βοήθειά του, ἐπιτελεῖ τήν αὔξησή του, ὥστε ὅλα τά μέλη καί τό σύνολό του νά οἰκοδομεῖται μέ τήν ἀγάπη.

17 Αὐτό λοιπόν λέω καί σᾶς τό ζητῶ ἔντονα ὡς ἄνθρωπος συνδεδεμένος μέ τόν Κύριο: νά μή συμπεριφέρεστε πλέον ἐσεῖς ὅπως συμπεριφέρονται οἱ ἄλλοι ἐθνικοί, πού βαδίζουν σύμφωνα μέ τίς ψεύτικες καί μάταιες ἰδέες τοῦ νοῦ τους.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [25/02/2020]

Ἡ ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν προστατῶν τῆς Παιδείας -2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/01/2020]

Θεοφάνεια στή Δράμα 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [07/01/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

27.02.2020 ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Καθολικῆς Ἐπιστολῆς Ἰούδα τὸ Ἀνάγνωσμα    11-25 Ἀγαπητοί, οὐαὶ τοῖς ἀσεβἐσιν, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

27.02.2020 ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν κγ΄ 1 - 31, 33, 44 - 56 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν οἱ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 (ΑΠΟΚΡΕΩ)

   Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 (ΑΠΟΚΡΕΩ) (Ματθ.  κε’ 31-46)             Μεγαλειώδης καί συγκλονιστική εἶναι ἡ εἰκόνα, πού μᾶς παρουσιάζει τό σημερινό ἱερό Εὐαγγέλιο. Ὁ «υἱός τοῦ ἀνθρώπου», ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός βρίσκεται ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

27.02.2020

27 Φεβρουαρίου

1913          Ο Ελληνικός Στρατός (ΙΙΙ Μεραρχία) απελευθερώνει ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications