Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

21/08/2019

21.08.2019 ΤΕΤΑΡΤΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   16:4-12

Ἀδελφοί, ἐὰν ᾖ ἄξιον τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται οὕς ἐὰν δοκιμάσητε. ᾽Ελεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω· (Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι)· πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι. Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος ἐπιτρέπῃ. Ἐπιμενῶ δὲ ἐν ᾽Εφέσῳ ἕως τῆς Πεντηκοστῆς· θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί. ᾽Εὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς καὶ ἐγώ· μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ· προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός με, ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. Περὶ δὲ ᾽Απολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

4 Κι ἄν τό ποσό πού θά συγκεντρώσετε εἶναι μεγάλο κι ἀξίζει νά πάω κι ἐγώ, τότε θά ταξιδέψουν μαζί μου.

5 Θά ἔλθω λοιπόν σέ σᾶς, ὅταν περάσω τή Μακεδονία. Διότι σκοπεύω σέ λίγο καιρό νά περιοδεύσω στή Μακεδονία.

6 Κοντά σας ὅμως θά παραμείνω ἴσως ἀρκετό χρόνο ἤ καί θά περάσω ὅλο τό χειμώνα, γιά νά μέ κατευοδώσετε ἐσεῖς ὁπουδήποτε κι ἄν πάω. 

7 Καί γι’ αὐτό δέν θά ἔλθω ἀμέσως τώρα, διότι δέν θέλω νά σᾶς δῶ περαστικός. Ἀλλά ἐλπίζω νά μείνω κοντά σας ἀρκετό καιρό, ἐάν τό ἐπιτρέψει ὁ Κύριος.

8 Στήν Ἔφεσο θά παραμείνω μέχρι τήν Πεντηκοστή.

9 Διότι μοῦ παρουσιάστηκε εὐκαιρία νά κηρύξω καί μοῦ ἀνοίχθηκε θύρα μεγάλη μέ ἀποτελεσματική καί καρποφόρα δράση. Ἀλλά ἀκριβῶς γι’ αὐτό, ἐξαιτίας τοῦ φθόνου πού ἔχει ὁ σατανάς γιά κάθε καλό, πολλοί εἶναι αυτοί πού καί τώρα παρουσιάζονται ἀντίθετοι καί ἐχθρικοί.

10 Ἄν ἔλθει ὁ Τιμόθεος, προσέχετε νά μείνει μαζί σας σάν στό σπίτι του, χωρίς νά αἰσθάνεται δειλία ἤ συστολή. Καί εἶναι δίκαιο ἡ δράση του ἐκεῖ νά εἶναι ἀνεμπόδιστη καί χωρίς φόβο, διότι ἐργάζεται κι αὐτός τό ἔργο τοῦ Κυρίου, ὅπως κι ἐγώ. Κανείς λοιπόν ἄς μήν τόν περιφρονήσει.

11 Κι ὅταν πρόκειται νά ἐπιστρέψει γιά νά μέ συναντήσει, κατευοδῶστε τον μέ εἰρήνη γιά νά ἔλθει σέ μένα. Διότι τόν περιμένω μαζί μέ τούς ἐδῶ ἀδελφούς.

12 Καί γιά τόν ἀδελφό Ἀπολλώ ἔχω νά σᾶς γράψω ὅτι τόν παρακάλεσα πολλές φορές νά ἔλθει σέ σᾶς μαζί μέ τούς ἀδελφούς. Καί παρόλα αὐτά πού ἔκανα, δέν στάθηκε δυνατόν νά θελήσει καί νά ἀποφασίσει νά ἔλθει τώρα. Θά ἔλθει ὅμως, ὅταν τοῦ δοθεῖ εὐκαιρία.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λήξη ἀνδρικῶν κύκλων

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [31/05/2020]

Μάιος 1993 Πλατεία Ἀμάσειας.

Φωτογραφικό Υλικό [20/05/2020]

Μνήμη γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/05/2020]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 19 ΜΑΪΟΥ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/05/2020]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 14 ΜΑΪΟΥ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/05/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Ἀγγέλου Δικμάνη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/05/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

04.06.2020 Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μητροφάνους, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μητροφάνους, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου  7:26-28, 8:1-2 Ἀδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

04.06.2020 Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μητροφάνους, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μητροφάνους, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ι΄ 1 - 9 Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 31 Μαΐου 2020 (ΠΑΤΕΡΩΝ Α’ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ) (Ἰωάν. ιζ’ 1- 13)

Νύχτα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. Ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέδωσε τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καί ἀφοῦ ἀπηύθυνε τίς τελευταῖες συμβουλές του πρός τούς μαθητές, ὑψώνει τό βλέμμα καί προσεύχεται. Δοξολογεῖ τόν ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

04.06.2020

4 Ιουνίου

 713           Ο Αναστάσιος Β' Αρτέμιος ανέρχεται στον ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications