Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

25/05/2019

Κυριακή 26 Μαΐου 2019 (ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ) (Πράξ. ια΄19-30)

Ὁ μεγάλος διωγμός πού ξέσπασε κατά τῆς Ἐκκλησίας μετά τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Στεφάνουἀναγκάζει, ἀδελφοί μου, ἀρκετά ἀπό τά μέλη της νά ἐγκαταλείψουν προσωρινά τήν Ἱερουσαλήμ. Μερικοί ἀπ’ αὐτούς φθάνουν μέχρι τή Φοινίκη, τήν Κύπρο καί τήν Ἀντιόχεια, γιά νά γλιτώσουν. Ὡστόσο, ὁπουδήποτε καί ἄν βρίσκονται, δέν διστάζουν νά μιλοῦν γιά τόν Χριστό. Μιλοῦν, ὅμως, μόνοστούς ὁμοεθνεῖς, τούς Ἑβραίους.

Ἡ μεγάλη ἀλλαγή ἄρχισε νά γίνεται στήν Ἀντιόχεια. Ἐκεῖ κάποιοι πιστοί         - Ἑβραῖοι μέν, ἀλλά γεννημένοι στήν Κύπρο καί τήν Κυρήνη τῆς Λιβύης - ἔκαναν  τό πρῶτο ἄνοιγμα καί ἄρχισαν νά κηρύττουν καί στούς συμπατριῶτες τους, ἐκείνους πού εἶχαν γεννηθεῖ στήν Ἀντιόχεια καί δέν γνώριζαν τήν ἑβραϊκή, ἀλλά μιλοῦσαν μόνο τήν ἑλληνική γλώσσα, στούς λεγόμενους «Ἑλληνιστές». Τό ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε θαυμαστό! Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ πολλοί πίστεψαν καί ἐπέστρεψαν στήν ἀληθινή πίστη.

Ἡ εἴδηση δέν ἄργησε νά φτάσει καί στήν Ἱερουσαλήμ, καί ἡ συγκίνηση πού δημιουργήθηκε ὑπῆρξε μεγάλη. Ἔστειλαν, μάλιστα, στήν Ἀντιόχεια τόν ἀπόστολο Βαρνάβα, γιά νά ἐνισχύσει τούς νέους πιστούς. Δέν ὑπῆρχε καλύτερη ἐπιλογή ἀπό αὐτήν. Ὁ Βαρνάβας ἦταν ἄνθρωπος «ἀγαθός καί πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καί πίστεως». Ἦταν ὄνομα καί πράγμα. «Υἱός παρηγορίας», παρηγορητής, ὅπως δηλώνει τό ὄνομά του στά ἑβραϊκά.Τούς τόνωνε ὅλους μέ τά θερμά του λόγια καί τούς παρακινοῦσε νά μένουν πάντοτε πιστοί καί ἀφοσιωμένοι στόν Κύριο. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ὄχι μόνο νά ἐνισχυθοῦν πνευματικά οἱ πιστοί, ἀλλά νά πιστέψουν καί πολλοίἄλλοι ἀκόμη.

Τό ἑπόμενο σημαντικό βῆμα τοῦ Βαρνάβα ἦταν νά ἀναζητήσει τόν Σαῦλο, τόν ἀπόστολο Παῦλο δηλαδή, ὁ ὁποῖος πρό καιροῦ εἶχε μεταστραφεῖ στή χριστιανική πίστη. Τόν βρῆκε στήν Ταρσό καί τόν ἔφερε στήν Ἀντιόχεια, γιά νά ἐργαστεῖ μαζί του ἐκεῖ. Πράγματι, ἐπί ἕνα ἔτος οἱ δύο Ἀπόστολοι ἐργάστηκαν μέ ζῆλο αὐξάνοντας καί καλλιεργώντας τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας. Ἐκεῖ γιά πρώτη φορά οἱ πιστοί στό Χριστό ὀνομάστηκαν «Χριστιανοί».

Ἡ ζωντανή αὐτή κοινότητα τῶν πιστῶν δέχθηκε καί ἄλλους σπουδαίους ἐπισκέπτες ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ. Ἦταν πιστοί μέ προφητικό χάρισμα, ἕνας ἀπό τούς ὁποίους, ὁ Ἄγαβος, προφήτεψε μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅτι πρόκειται νά ἔρθει πεῖνα σέ ὅλο τόν κόσμο. Αὐτή ἡ προφητεία πραγματοποιήθηκε λίγο ἀργότερα, ἐπί αὐτοκράτορος Κλαυδίου Καίσαρα. Ἑτοιμασμένοι ἀπ’  αὐτήν τήν προφητεία οἱ πιστοί τῆς Ἀντιόχειας συγκέντρωσαν ὅση βοήθεια μποροῦσε ὁ καθένας καί μέσῳ τῶν δύο ἀποστόλων Βαρνάβα καί Παύλουτήν ἔστειλαν στούς πιστούς τῶν Ἱεροσολύμων, πού ἦταν πολύ φτωχοί,.

Ἡ αὐθόρμητη κίνηση τῶν πιστῶν τῆς Ἀντιόχειας νά συγκεντρώσουν βοήθεια γιά τήν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων εἶναι πολύ συγκινητική.

Πρῶτον, διότι εἶναι κίνηση γνήσιας χριστιανικῆς ἀγάπης. Φανερώνει πόσο σωστή πνευματική ἐργασία εἶχαν κάνει ἐκεῖ οἱ δύο ἀπόστολοι, ὁ Βαρνάβας καί ὁ Παῦλος. Εἶχαν δημιουργήσει ἀληθινούς πιστούς, πιστούς μέ καρδιά, μέ σπλάγχνα ἀγάπης. Πιστούς πού δέν ἔμεναν ἀδιάφοροι στή δοκιμασία τῶν ἄλλων, ἀλλά συμμετεῖχαν ἐνεργά σ’αὐτήν προσφέροντας ὅ,τι μποροῦσαν, γιά νά τήν ἁπαλύνουν.

Δεύτερον, ἡ κίνηση αὐτή τῶν πιστῶν τῆς Ἀντιόχειας εἶναι συγκινητική, διότι εἶναι κίνηση εὐγνωμοσύνης. Οἱ πιστοί τῆς Ἀντιόχειας ἀναγνώριζαν ὅτι ὀφείλουν τήν πίστη τους στήν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων. Καί ἡ ἀναγνώριση αὐτή εἶναι πού κάνει τήν εὐγνωμοσύνη τους νά ἐκδηλωθεῖ τόσο αὐθόρμητα καί τόσο ἐνεργητικά στή δοκιμασία πού ἐμφανίστηκε.

Ἄς μᾶς συγκινεῖ, λοιπόν, κι ἐμᾶς καί ἄς μᾶς παραδειγματίζει ἡ ἐκδήλωση αὐτήτῆς ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης τῶν πιστῶν τῆς Ἀντιόχειας. Ἄς μᾶς παραδειγματίζει ὄχι ἀόριστα καί θεωρητικά, ἀλλά συγκεκριμένα καί πρακτικά, ὥστε αὐθόρμητα νά δείχνουμε κι ἐμεῖς τήν ἀγάπη μας σέ δοκιμαζόμενους ἀπό ποικίλες δυσκολίες πιστούς καί τήν συμπαράστασή μας πρός ἄλλες ἀδελφές Ἐκκλησίες, πού δοκιμάζονται. Καί εἶναι ἐνθαρρυντικό καί εὐλογία Θεοῦ τό ὅτι οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι ἔχουμε ἐπανειλημμένως βοηθήσει οὐσιαστικά, μέ τρόφιμα, χρήματα, φάρμακα, ἐπισκέψεις, ἀδελφές Ἐκκλησίες ὅπως π.χ. τῆς Ἀλβανίας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Πολωνίας, Τσεχίας,  Ἱεροσολύμων  κ.ἄ. Αὐτό τό χρέος τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐγνωμοσύνης ἄς φροντίζουμε νά τό ἐκπληρώνουμε πάντοτε μέ κάθε τρόπο ὅλοι μας!

 

 

 

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/06/2019]

ΣΤΗ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΗΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [12/05/2019]

Κατασκηνώσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [12/05/2019]

ΠΑΣΧΑ 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [29/04/2019]

Ἡ Μεγάλη Παρασκευή στή Μητρόπολή μας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/04/2019]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [21/04/2019]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 2019

Ενοριακές Εκδηλώσεις [21/04/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

19.06.2019 Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰούδα, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου

Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰούδα, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου. Καθολικῆς Ἐπιστολῆς Ἰούδα τὸ Ἀνάγνωσμα   1:1-25 ᾽Ιούδας, ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ ᾽Ιακώβου, τοῖς ἐν ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

19.06.2019 Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰούδα, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου

 Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰούδα, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ιδ΄ 21 - 24 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· ὁ ἔχων ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 16 Ἰουνίου 2019 (ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ) (Πράξ. β’ 1-11)

Πεντηκοστή ἑορτάζουμε σήμερα. Μιά γιορτή πού γιά τούς Ἰουδαίους ἦταν ἡ γιορτή τῆς παράδοσης τοῦ νόμου στόν προφήτη Μωυσῆ στό ὄρος Σινᾶ. Γιά τούς Χριστιανούς εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

19.06.2019

19 Ιουνίου

1097          Ο Βυζαντινός Στρατός απελευθερώνει, με την ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications