Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

26/11/2018

Χρέος καί ὀφειλή γιά τήν δεκατριάχρονη Ἀρχιερατική διακονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

Χρέος καί ὀφειλή γιά τήν δεκατριάχρονη Ἀρχιερατική διακονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

Χρέος καί ὀφειλή γιά τήν δεκατριάχρονη Ἀρχιερατική διακονία τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου   Δράμας κ. Παύλου
 
 
Τοῦ Δημητρίου Ἰ. Τσιανικλίδη
Δρος Θ- Νομικοῦ
 
    Ἡ 19η Νοεμβρίου 2005 ἡμέρα Σάββατο, ὑπῆρξε σταθμός γιά τήν ἱστορία τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Δράμας, ἀφοῦ τήν ἡμέρα ἐκείνη ἐνθρονίστηκε μέ βυζαντινή μεγαλοπρέπεια
στόν Καθεδρικό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στήν Δράμα, ὁ
νεοεκλεγείς τότε, Μητροπολίτης μας κ. Παῦλος. Τήν περασμένη Δευτέρα, τήν 19η
Νοεμβρίου, ἐ.ἔ., ὁλοκληρώθηκαν δεκατρία χρόνια καρποφόρας ἀρχιερατικῆς διακονίας τοῦ
ὥς ἄνω ποιμενάρχη στήν μαρτυρική Μητρόπολή μας.
 
 
 
 
    Τοῦτες οἱ γραμμές πού ἀκολουθοῦν, γράφονται ὡς χρέος καί ὀφειλή, ὡς ἐλάχιστο
ἀντίδωρο σεβασμοῦ καί ἐκτιμήσεως γιά τόν Ποιμενάρχη μας κ. Παῦλο, γιά τά ὅσα ἔργα
ἀγάπης, στοργῆς καί φροντίδας προσέφερε, προσφέρει καί θά προσφέρει στήν πόλη μας,
στήν Ἐκκλησία τῆς Δράμας καί στό φιλόχριστο ποίμνιό του καί ἐν γένει στό Ἔθνος. Γνωρίζω
ὅτι προσκρούω στήν ἐγνωσμένη μετριοφροσύνη καί ταπεινοφροσύνη του καί ζητῶ τήν
ἐπιείκειά του. Θεωρῶ, ὅμως, ὅτι τοῦτες οἱ γραμμές δέν ἔχουν σχέση μέ φιλόφρονους
λόγους, οὔτε ὁ Σεβ. κ. Παῦλος ἔχει ἀνάγκη ἀπό κολακευτικούς λόγους, γιατί εἶναι
αὐτόφωτος καί ὄχι ἑτερόφωτος. Γιατί τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ δέν χρειάζονται προβολή,
λάμπουν ἀπό μόνα τους, γιατί εἶναι θεόδοτα. Μέ αὐτά τά χαρίσματα θωρακίζει καί
ὁπλίζει ὁ Παντοδύναμος Θεός τούς ἀγωνιστές τῆς πίστεως καί τούς οἰκονόμους τοῦ ἔργου
Του. Γιατί εἶναι ἄνθρωπος τῶν ἔργων καί ὄχι τῶν λόγων, τῶν πράξεων και ὄχι τῶν
ὑποσχέσεων. Τοῦτες οἱ γραμμές εἶναι περισσότερο μιά ἀποτίμηση τῆς προσωπικότητας καί
τοῦ πολύκαρπου ἀρχιερατικοῦ του ἔργου. Ἔμαθε νά στηρίζεται ὡς γνήσιος ἀπόγονος
εὐσεβῶν προσφύγων Ποντίων στίς δικές του δυνάμεις, στίς δικές του γνώσεις, στίς δικές
του ἐμπειρίες. Ἀκούει, συνδιαλέγεται καί πράττει πάντοτε μέ γνώμονα τήν κατά Χριστόν
προκοπή τοῦ ποιμνίου του. Ἐπικοινωνιακός μέ τούς συνανθρώπους του, καταδεκτικός στόν
χαρακτῆρα καί μέ καταλυτική συμβολή στά δρώμενα τῆς Ἐπαρχίας του.
 
       Ἀπό τό 2005, πού ποιμαίνει τόν λαό τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας του, διοργάνωσε τήν
Μητρόπολή του. Μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης καί ἔνθεο ζῆλο, ἀλλά μέ σεμνότητα καί
ἀγωνιστικό φρόνημα, ἔχοντας πλήρη συνείδηση τῆς μεγάλης ἀποστολῆς του, ἐκδαπανᾶ τόν
ἑαυτό του στήν ἐπιτέλεση τοῦ ἱεροῦ χρέους. Ὑπάρχουν ἀδιάψευστοι μάρτυρες, πού
ἐπιβεβαιώνουν τήν ἐργατικότητά του καί τούς κόπους του. Ἀκόμη καί ἄνθρωποι ἀντίθετοι
μέ τήν Ἐκκλησία ἀναγνωρίζουν τήν ἀνύστακτη μέριμνά του γιά τό καλλίκαρπο καί
πολυσχιδές ποιμαντικό ἔργο, πού προσφέρει στήν κοινωνία τῆς Δράμας. Ἔχουμε τύχη
ἀγαθή νά διαπιστώνουμε «ἰδίοις ὄμμασι», τό πολύπλευρο, πολυσχιδές, ποιμαντικό,
πνευματικό, φιλανθρωπικό καί τό κοινωνικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ μέ πολύ κόπο καί μόχθο , μά
πάνω ἀπ’ὅλα μέ θυσιαστικό πνεῦμα καί πατρική ἀγάπη. Ψηλαφώντας μετά ἀπό δεκατρία
χρόνια τήν ποιμαντική προσφορά τοῦ κ. Παύλου, θά ἀναφέρουμε ἐπιγραμματικά τά ἔργα
του στούς κυριότερους τομεῖς τῆς Ἐπισκοπικῆς του δράσης.
 
 
 
 
      Α. Στήν πνευματική διακονία. Καλλίφωνος, μέ ἱεροπρέπεια καί πνευματική κατάνυξη
τελεῖ τήν ἀναίμακτη Θεία Λειτουργία, ὡς ἄριστος λειτουργός τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων .
Μεταδίδει τήν λατρευτική καί θεραπευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, μέ τόν λιπαρό θεολογικό
του λόγο καί ἐνισχύει πνευματικά, τόσο τούς κληρικούς, ὅσο καί τούς πιστούς. Ἱδρύει
ἐνορίες τίς ὁποίες στελεχώνει μέ καταρτισμένους ἱερεῖς, ἐγκαινιάζει καί ἀνακαινίζει ἱερούς
ναούς, τούς ὁποίους στολίζει μέ περισσή ἐπιμέλεια. Φιλομόναχος καί μέ γνήσιο μοναχικό
πνεῦμα ἀνακαινίζει καί ἐπανδρώνει τίς ἱερές μονές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας μέ
μοναχούς καί μοναχές, πού διαθέτουν καθαρό καί ἀνόθευτο ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί
πατερικό μοναχικό τρόπο ζωῆς, ὥστε οἱ Μονές νά καταστοῦν πνευματικές κυψέλες καί
πνευματικοί πνεύμονες, λιμένες ψυχικῆς σωτηρίας. Τελεῖ χειροτονίες. Ἀνοικοδομεῖ ναούς.
Ἀκόμη, ἐνδιαφέρεται γιά τήν καλλιέργεια τοῦ Κυριακάτικου Θείου Κηρύγματος μέ τήν
ἀποστολή ἔντυπων ὁμιλιῶν στούς ἱερούς ναούς. Ἐνισχύει καί ὑποστηρίζει τή νεότητα
φροντίζοντας γιά τήν ἄριστη λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων. Ἡ ὀργάνωση τῶν
Ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν στίς ἀρχιερατικές Περιφέρειες, καθώς καί τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνα,
ἀποτελοῦν ἐλάχιστα δείγματα γιά τόν διαφωτισμό καί τήν οἰκοδόμηση τῶν πιστῶν .
 
 
 
 
    Β. Στήν Ἱερά Ἑξομολόγηση ἔθεσε κατηρτισμένους κληρικούς μέ ὑπευθυνότητα καί
γνώσεις    γιά τίς πνευματικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν. Στήν ἐνίσχυση τῶν Ἐξομολόγων
συνέβαλαν ἀποφασιστικά καί τά ἱερατικά Συνέδρια .
 
    Γ. Στήν κοινωνική καί φιλανθρωπική διακονία ὀργάνωσε τά φιλόπτωχα Ταμεῖα τῶν
ἐνοριῶν γιά νά συμπαρίσταται σέ κάθε πονεμένο καί ἐμπερίστατο ἄνθρωπο. Ἵδρυσε τήν
Τράπεζα τῆς Ἀγάπης τόν «Χριστοδούλειο Οἶκο Ξενίας», γιά νά σιτίζονται οἱ ἄποροι καί
ἐνδεεῖς. Ἵδρυσε τό πνευματικό Κέντρο « ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ »
τό ὁποίο ἐγκαινιάζεται τίς προσεχείς ἡμέρες. Καθιέρωσε τή χορήγηση ὑποτροφιῶν σέ
ἱεροσπουδαστές καί φοιτητές. Μεριμνᾶ γιά τήν λειτουργία τῶν παιδικῶν κατασκηνώσεων
στήν Ἐξοχή Κάτω Νευροκοπίου.
 
    Δ. Στήν διάδοση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἵδρυση τοῦ βιβλιοπωλείου «ΖΥΓΑΚΤΗΣ»
συνέβαλε ἀποφασιστικά στήν διαφώτιση τοῦ φιλόχριστου πληρώματος τῆς Μητροπόλεως.
Ἐπίσης, συνέβαλε μέ τόν προφορικό καί ἔντυπο λόγο, δηλ. τίς Ραδιοφωνικές ἤ
τηλεοπτικές, ἤ ιντερντικές ἐκπομπές ἐθνικοῦ, θρησκευτικοῦ, κοινωνικοῦ ἤ ἀντιαιρετικοῦ
περιεχομένου , καθώς καί τίς δημοσιεύσεις γραπτῶν κηρυγμάτων στόν ἡμερήσιο καί
περιοδικό τύπο, πού διακονεῖ μέ σκοπό τήν καλή πληρόφορηση καί τήν ὀρθή πίστη.
Καθιέρωσε, ἀκόμη, σειρά ὁμιλιῶν, διαλέξεων, συνεδρίων γιά τή σωτηρία καί τήν
πνευματική ἀνύψωση τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας.
   Ε. Στήν φροντίδα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης. Φροντίζει γιά τήν συντήρηση τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου καί ἀνακαίνισε τούς παλαιούς ἱστορικούς ναούς τῆς
Μητροπόλεως, πού ἔχουν χαρακτηρισθεῖ ὡς ἱστορικά μνημεῖα.
 
   ΣΤ. Στόν χὠρο τῆς Ἀγιολογίας. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι μέ ἐνέργειες του πέτυχε τήν
ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου Γεωργίου τοῦ νέου ( Καρσλίδη) καί τοῦ Ἁγίου Δαυίδ τοῦ Μεγάλου
Κομνηνοῦ καί τῶν σύν αὐτῷ.
    Ζ. Στήν ὑπεράσπιση τῶν ἐθνικῶν δικαίων. Μέ πατριωτικό σθένος καί παρρησία
προβάλλει σέ ἐθνικούς καί δημόσιους ὀργανισμούς τοῦ ἐσωτερικοῦ( Βουλή τῶν Ἑλλήνων,
κ. ἀ.) καί τοῦ ἐξωτερικοῦ τά έθνικά δίκαιά μας. Ποιός μπορεῖ νά ἀγνοήσει ἤ καί νά
ἀμφισβητήσει τούς ἐθνικούς του ἀγῶνες γιά τήν καπήλευση τοῦ ὀνόματος τῆς
Μακεδονίας, γιά τήν ἐπιστροφή τῶν συληθέντων              κειμηλίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Εἰκοσιφοινίσσης ἀπό τούς Βουλγάρους, γιά τήν καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων τῶν
Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου, τῆς Κύπρου, τῆς Κωνσταντινούπολης, καθώς καί τῶν ἱερῶν
προσκυνμημάτων στήν Μ. Ἀσία, Θράκη, Καππαδοκία, Πόντο , κ. ἀ. Θά ἦταν μεγάλη
παράλειψη νά μήν ἀναφέρω τήν μεγαλοπρεπή ἐπιστροφή ἀπό τήν Ἀμερική μέ τήν
παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, τοῦ Κώδικα «1424», ἑνός τῶν
χιλιάδων κλαπέντων κειμηλίων τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς. Ἀξιοσημείωτη - ὡς ἔνδειξη
διαμαρτυρίας, ἀπέναντι στήν ἄδικη «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» τῆς Κυβέρνησης - θά
παραμείνει ἡ πρόσφατη ἄρνησή του νά παρευρεθεῖ μέ τήν ὑφυπουργό Μακεδονίας –
Θράκης κ. Νοτοπούλου Κατερίνα, στήν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων στήν Δράμα, κατά τήν
διάρκεια τῆς παρέλασης τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τοῦ 1940, τήν 28η Ὀκτωβρίου 2018.
 
      Ἀναμφίβολα ἡ δεκατριάχρονη ποιμαντορία τοῦ Σεβ. κ. Παύλου στήν αἱματόβρεκτη καί
ἱερή πόλη τῆς Δράμας ὑπῆρξε γόνιμη καί καρποφόρα σέ κάθε τομέα τῆς πολυσχιδοῦς και
πολυμόχθου δράσης του. Θά μπορούσαμε νά ἀναφέρουμε πολλά ἀπό τά ποιμαντικά ἔργα
τοῦ κ. Παύλου. «Ἐπιλήψει γάρ με», ὅμως «διηγούμενον ὁ χρόνος», (Ἑβρ. ια΄, 32)
περιγράφοντας τίς δραστηριότητες, τούς ἀγῶνες καί τούς κόπους του. Προσπαθήσαμε,
τελειώνοντας τίς λίγες τοῦτες γραμμές νά ἐκθέσουμε σύντομα καί περιεκτικά τίς πλούσιες
ποιμαντικές δραστηριότητες τοῦ ποιμενάρχη μας κ. Παύλου, οἱ ὁποίες πιστεύουμε ὅτι θά
συνεχίσουν καί στό μέλλον νά παραμένουν ἀμείωτες. Μέ               ἀδιάκοπη καί ἄοκνη
προσπάθεια σέ κάθε ἐκδήλωση καί τομέα τῆς δημόσιας ζωῆς τοῦ τόπου δίδει τό μήνυμα
τοῦ ἀγῶνα , τῆς πίστης καί τῆς ἐλπίδας. Ἔχω τήν πεποίθηση , ὅτι στό πρόσωπό του καί στό
ἀρχιερατικό του ἔργο βρίσκει ἐφαρμογή ὁ λόγος τοῦ Μ. Βασιλείου : « Ἔστω ἐπίσκοπος , μή
ἔκ τοῦ τόπου σεμνυνόμενος , ἀλλά τόν τόπον σεμνύνων ἀφ΄ἑαυτοῦ. Ὄντως γάρ μεγάλον
ἐστίν οὐ τοῖς μεγάλοις μόνον ἀρκεῖν, ἀλλά καί τά μικρά μεγάλα ποιεῖν τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει».
( Β.Ε.Π.,τ.55, σ.130, 12-15)
 
     Εὔχομαι ἀπό τήν θέση αὐτή στόν Ποιμενάρχη μας κ. Παῦλο θερμά συγχαρητήρια γιά
τήν γόνιμη καί καρποφόρα Ἀρχιερατική διακονία, μακροημέρευση καί μέ ὑγεία ἀκλόνητη
νά συνεχίζει ἀπρόσκοπτα τό σωτηριῶδες ἔργο του, ὀρθοτομώντας τόν Λόγο τῆς τοῦ Κυρίου
μας Ἀληθείας, ὥστε νά ἀξιωθεῖ νά ἑορτάσει καί τό χρυσοῦν Ἰωβηλαῖον.
 
«Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παύλου πολλά τά ἔτη».
 

Χρέος καί ὀφειλή γιά τήν δεκατριάχρονη Ἀρχιερατική διακονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

Χρέος καί ὀφειλή γιά τήν δεκατριάχρονη Ἀρχιερατική διακονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

Χρέος καί ὀφειλή γιά τήν δεκατριάχρονη Ἀρχιερατική διακονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

Χρέος καί ὀφειλή γιά τήν δεκατριάχρονη Ἀρχιερατική διακονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

Χρέος καί ὀφειλή γιά τήν δεκατριάχρονη Ἀρχιερατική διακονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

Χρέος καί ὀφειλή γιά τήν δεκατριάχρονη Ἀρχιερατική διακονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

Χρέος καί ὀφειλή γιά τήν δεκατριάχρονη Ἀρχιερατική διακονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

Χρέος καί ὀφειλή γιά τήν δεκατριάχρονη Ἀρχιερατική διακονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

Χρέος καί ὀφειλή γιά τήν δεκατριάχρονη Ἀρχιερατική διακονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λήξη ἀνδρικῶν κύκλων

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [31/05/2020]

Μάιος 1993 Πλατεία Ἀμάσειας.

Φωτογραφικό Υλικό [20/05/2020]

Μνήμη γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/05/2020]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 19 ΜΑΪΟΥ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/05/2020]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 14 ΜΑΪΟΥ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/05/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Ἀγγέλου Δικμάνη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/05/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

01.06.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ Ζ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ Ζ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα   21:8-14 Ἐν  ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξελθόντες οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ Τύρου  ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

01.06.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ Ζ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ Ζ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ιδ΄ 27 - 31 - ιε΄ 1 - 7 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 31 Μαΐου 2020 (ΠΑΤΕΡΩΝ Α’ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ) (Ἰωάν. ιζ’ 1- 13)

Νύχτα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. Ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέδωσε τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καί ἀφοῦ ἀπηύθυνε τίς τελευταῖες συμβουλές του πρός τούς μαθητές, ὑψώνει τό βλέμμα καί προσεύχεται. Δοξολογεῖ τόν ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

01.06.2020

1 Ιουνίου

1821          Ο Εμμανουήλ Παπάς, οργανωτής της Επαναστάσεως ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications