Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

19/11/2018

Τό ἡμερολόγιο τοῦ 2019 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Τό ἡμερολόγιο τοῦ 2019 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Κυκλοφόρησε τό ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2019 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν στούς Ἐθνομάρτυρας Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Μπορεὶτε νά τό προμηθευτεῖτε σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς καί στό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ  κ. ΠΑΥΛΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δράμας μέ τήν ἔκδοση τοῦ ἐφετεινοῦ ἡμερολογίου ἀποδίδει τόν ὀφειλόμενο σεβασμό, τήν τιμή καί τό μαράντινο στεφάνι τῆς δόξας στούς κληρικούς της, πού πιστοί ἄχρι θανάτου στό ἱερό τους καθῆκον ἐφάρμοσαν κατά γράμμα τήν προτροπή τοῦ Κυρίου πρός τούς μαθητές Του «Ὁ Ποιμήν ὁ καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων» ( Ἰω. 10,11).

Σέ χρόνια δίσεκτα, πού τό βαθύ σκοτάδι τῆς Ὀθωμανοκρατίας καί ἀργότερα τῆς Βουλγαρικῆς τρομοκρατίας κάλυπτε τήν περιοχή μας, ὁ ἱερός κλῆρος κράτησε τό ἱλαρό φῶς τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἑλληνικότητος τοῦ αἱματόβρεκτου τόπου μας ἄσβεστο.

Πολλοί ἀναδείχθηκαν μάρτυρες τοῦ καθήκοντος καί πολλοί περισσότεροι ὁμολογητές, "θλιβόμενοι, ὑστερούμενοι, κακουχούμενοι, διωκόμενοι, ὑβριζόμενοι",  αἰχμάλωτοι καί ὅμηροι. 

Δέν ἔγιναν ριψάσπιδες, παρέμειναν πιστοί λειτουργοί τοῦ Ἐσταυρωμένου καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Γιά νά μήν ξεθωριάσει ἡ μνήμη τους, εὐλαβικά τούς ἐπαναφέρουμε στό προσκήνιο τῆς ἱστορίας. Δυστυχῶς, στόν τόπο μας ξεχνοῦμε πολύ γρήγορα, μέ ἀποτέλεσμα ἀχαριστία καί ἀγνωμοσύνη τῶν κατά καιρούς κρατούντων νά εἶναι ἔκδηλη πρός τήν τροφό τοῦ Γένους μας, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καί τόν ἱερό κλῆρο της.

 Ξεχνοῦμε ὅτι μέσα στούς κατανυκτικούς μεταβυζαντινούς κυρίως ναούς οἱ κληρικοί μας διέσωσαν τόν Ἑλληνισμό - τή γλῶσσα του, τήν ἱστορία του, τήν ταυτότητά του. Δέν ἄφησαν νά μαράνει ὁ πάγος τῆς Ὀθωμανικῆς καί τῆς Βουλγαρικῆς σκλαβιᾶς τόν πόθο τῆς ἐλευθερίας. Εἰδικά στήν περιοχή μας δέν κάμφθηκαν ἀπό τίς ἀπειλές τῶν ἄκαπνων κατακτητῶν κατά τήν τρίτη ἐπιδρομή τους, καί ἐξακολούθησαν νά ἱερουργοῦν ἑλληνιστί, ὅπως ἄλλωστε καί κατά τίς προηγούμενες ἐπιδρομές ἔπραξαν, συνεχίζοντας ἀπτόητοι τό ἔργο τῆς  ἐμψυχώσεως τῶν Ἑλλήνων.

 Μέ τήν ἔκδοση τοῦ ἡμερολογίου αὐτοῦ καταθέτουμε στίς ἱερές σκιές τῶν ἐθνομαρτύρων κληρικῶν τήν εὐγνωμοσύνη μας καί τήν πιστότητά μας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, γιατί - ὅπως εἶπε ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος - «Αὐτή ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἴδια πού ἀπό τό 1453 μέχρι τό 1821 πύργωνε στά στήθη τῶν ὑποδούλων τήν ἀποσταμένη ἐλπίδα, εἶναι ἡ ἴδια πού καί σήμερα στηρίζει τόν Λαό μέ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη. Εἶναι ἡ ἴδια πού προμαχεῖ τῶν παραδόσεων τοῦ Ἔθνους μας, πού μάχεται γιά τήν ἰδιοπροσωπεία μας, πού ἀντιστέκεται στόν νεοβαρβαρισμό. Αὐτή ἡ Ἐκκλησία αὐτῆς τῆς χώρας εἶναι γιά ὅλα αὐτά ἄξια τῆς ἐθνικῆς τιμῆς καί ἀναγνώρισης. Οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες τῆς τήν προσφέρουμε μέ ἐπίγνωση καί προσδοκία τι θά εἶναι πάντα ἡ Τροφός καί Μητέρα αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ, ἡ ἀπροσμάχητη δύναμή του, ἡ ἀδιάψευστη ἀπαντοχή του».  

 Ὅσοι ἀπό τούς ταγούς τοῦ Ἔθνους μας λησμονοῦν τά παραπάνω ἤ -τό χειρότερο- ἐπιχειροῦν νά τά διαγράψουν ἀπό τή συλλογική μας μνήμη, διαπράττουν ὕβρη. Ἡ ἱστορία ὅμως τοῦ τόπου αὐτοῦ ἐκδικεῖται αὐτούς πού δέν τή σέβονται. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κλυδωνίζεται ἀλλά δέν καταποντίζεται. Καταποντίζονται οἱ διῶκτες της καί οἱ παραχαράκτες τῆς ἱστορίας τοῦ  Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων.

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος στό Βώλακα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [26/07/2021]

Κοινωνικός αθλητισμός

Ενοριακές Εκδηλώσεις [06/07/2021]

Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

Ποιμαντική Διακονία - Διάφορα [28/06/2021]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 11.6.2021

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/06/2021]

Ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [10/06/2021]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

01.08.2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄  Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   12:6-14 Ἀδελφοί, ἔχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν κατὰ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

01.08.2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΚΤῌ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον θ΄ 1 - 8 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐμβὰς ὁ Ἰησοῦς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 1 Αὐγούστου 2021 (ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ)

Κυριακή 1 Αὐγούστου 2021 (ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ρωμ. ιβ' 6 - 14)               Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα θέλοντας νὰ περιγράψει τὴν Ἐκκλησία καὶ τὶς σχέσεις τῶν μελῶν της, χρησιμοποιεῖ τὴν ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

01.08.2021

1 Αυγούστου

1571          Οι τούρκοι καταλαμβάνουν από τους ενετούς, ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications