Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: idiaiterodramas@gmail.com

20/05/2008

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας,
πρός
ἅπαντα τά πνευματικά αὐτοῦ τέκνα.
 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Κοινή εἰς τό χριστεπώνυμον πλήρωμα ὑπῆρχεν ἡ διαπίστωσις περί τῆς ἁγιότητος τοῦ ὁσίου πατρός Γεωργίου Καρσλίδη πού ἠσκήθη καί ἐκοιμήθη ὁσίως εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἀναλήψεως. 
Ὡς ποιμενάρχης τῆς μαρτυρικῆς μητροπόλεως Δράμας, ἐνστερνισθείς τό φρόνημα τῶν χριστιανῶν καί πιστεύσας ἀκραδάντως εἰς τήν ἁγιότητα τοῦ Γέροντος, προέβην εἰς τήν ἀνακομιδήν τῶν σεπτῶν αὐτοῦ λειψάνων καί εἰς τάς ἀπαιτουμένας κανονικάς ἐνεργείας διά τήν ἀναγραφήν τοῦ ὀνόματος τοῦ ὁσίου πατρός εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς κατ’ ἀνατολάς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας. 
Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατόπιν ἐνθέρμου εἰσηγήσεως τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τάς συνεδρίας τοῦ μηνός Μαρτίου συγκατερίθμησεν καί τόν ὅσιον πατέρα ἡμῶν Γεώργιον  εἰς τό ἁγιολόγιον, ὁρίσασα ὅπως ἡ μνήμη αὐτοῦ νά ἄγεται τήν 4ην Νοεμβρίου ἡμέραν τῆς ὁσίας αὐτοῦ κοιμήσεως.
Κατά δέ τόν προσεχῆ Νοέμβριον ἡ ἱερά μητρόπολις θά διοργανώση λαμπράς ἑορτάς ἐπί τῇ ἁγιοκατατάξει τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Γεωργίου, τῶν ὁποίων προεξάρχων θά εἶναι ὁ προσκυνητός ἡμῶν Δεσπότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης  κ.κ. Βαρθολομαῖος.
Τοῦτο τό μέγα καί ἱστορικῆς σημασίας γεγονός διά τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν, ἐν χαρᾷ γνωρίζω ἡμῖν τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, εὐχόμενος ὅπως αἱ πρός Κύριον πρεσβεῖαι τοῦ ὁσίου πατρός νά σκέπουν ἅπαντας τούς τιμώντας Αὐτόν.
 
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
 
†  Ο  ΔΡΑΜΑΣ   Π Α Υ Λ Ο Σ
 
 
 
 
Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα στη Δράμα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/11/2023]

ΜΑΡΤΥΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΟΙΔΙΜΕ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [29/11/2023]

Προετοιμασία για την εορτή της Αγίας Βαρβάρας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/11/2023]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/11/2023]

Η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στη Δράμα.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [22/11/2023]

Ο εορτασμός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη Δράμα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [14/11/2023]

ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/10/2023]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Χ-Εκδηλώσεις Ενοριακές [29/10/2023]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

05.12.2023 Τοῦ Ὀσiου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου

Μνήμη τοῦ Ὀσiου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  5:22-6:2 Ἀδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

05.12.2023 Τοῦ Ὀσiου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου

Εἰς τὴν Λειτουργίαν Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ια΄ 27 - 30 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΔ΄ Κυριακή Λουκά

ΙΔ΄ Κυριακή Λουκά  (ιη΄ 35-43) 3.12.2023   Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τή θεραπεία ἑνός τυφλοῦ μᾶς περιγράφει ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Ὁ Χριστός περνᾶ ἀπό τό δρόμο τοῦ τυφλοῦ κι ἐκεῖνος κραυγάζει: “Ἰησοῦ, υἱέ τοῦ Δαβίδ, ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

05.12.2023

5 Δεκεμβρίου

1403          Οι Μογγόλοι, υπό τον Ταμερλάνο, νικούν ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications