Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

28/05/2011

ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 
Π Α Υ Λ Ο Σ
 
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Δράμας,
πρός
τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 
 
«Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καί παντί τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾦ ὑμᾶς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τήν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵματος.» (Πραξ. κ΄ 28)
 
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
 
ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος μιλώντας στούς Χριστιανούς τῆς Ἐφέσου εἶπε ὅτι θά ἔλθουν στήν Ἐκκλησία κάποιοι πού θά μοιάζουν μέ λύκους καί μάλιστα βαρεῖς, καί ἐννοοῦσε τούς αἱρετικούς. Τέτοιοι λύκοι εἶναι καί οἱ λεγόμενοι «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», οἱ γνωστοί σέ ὅλους μας Χιλιαστές.
 
Ἀπό ἐτῶν κατέκλυσαν καί τήν Πατρίδα μας καί προσπαθοῦν νά προσηλυτίσουν τούς Ὀρθόδοξους  Ἕλληνες στήν πλάνη τους. Τούς βλέπουμε νά περνοῦν  ἀπό τά σπίτια μας, νά κτυποῦν τίς πόρτες μας καί νά προσπαθοῦν μέ ἕνα προσποιητό χαμόγελο νά μᾶς πείσουν ὅτι αὐτοί ἑρμηνεύουν σωστά τήν Ἁγία Γραφή. Μάλιστα προσπαθοῦν νά παρασύρουν αὐτούς πού ἔχουν χαλαρή σχέση μέ τήν ἁγία μας Ἐκκλησία πηγαίνοντας στά σπίτια τους τήν Κυριακή, τήν ὥρα πού στούς ναούς μας τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία.
 
Βέβαια ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νά ἀκολουθήσει τήν πλάνη ἤ τήν ἀλήθεια. Ὅμως, ὡς Ἐπίσκοπός σας, ἔχω καθῆκον καί ὑποχρέωση νά σᾶς προφυλάξω καί νά σᾶς πῶ τήν ἀλήθεια, ὅπως τήν παραλάβαμε ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες μας. Ἐπιγραμματικά σᾶς ὑπενθυμίζω τά ἑξῆς:
        Οἱ Χιλιαστές
  • Ἀρνοῦνται  καί βλασφημοῦν τή θεότητα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
  • Ἀρνοῦνται τό Ἅγιο Πνεῦμα ὡς τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος.
  • Ἀρνοῦνται καί βλασφημοῦν τήν γλυκειά μας Παναγία, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
Ὑβρίζουν τήν ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀρνοῦνται καί καταπατοῦν τά ἅγια Μυστήρια. Εἰδικώτερα τόν Ἱερό Ναό, μέσα στόν ὁποῖο προσεύχονται οἱ πιστοί  καί τελοῦνται τά ἱερά Μυστήρια, τόν ἀποκαλοῦν «σπίτι τῶν δαιμόνων».
  • Εἶναι ἐχθροί τοῦ  Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας. Ὁ Σταυρός τούς ἐνοχλεῖ, τούς καίει σάν φωτιά, δαιμονίζονται μπροστά Του. Ποτέ οἱ Χιλιαστές δέν κάνουν τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, οὔτε θέλουν ν’ἀκούσουν γι΄ αὐτόν.
  • Νά προσθέσουμε τώρα σ’ αὐτά καί τή στάση τους ἀπέναντι στήν Πατρίδα μας. Ἀποκαλοῦν τήν ματωμένη Ἑλληνική Σημαία, πού τόσοι θυσιάστηκαν γιά νά τήν κρατήσουν ὑψωμένη στά πεδία τῶν μαχῶν, κουρελόπανο. Ἀρνοῦνται νά κρατήσουν ὅπλο γιά νά ὑπηρετήσουν τήν Πατρίδα μας.
  •  
 
Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, προσοχή!
Οἱ Γιεχωβᾶδες ἔχουν ὡς τακτική τους νά ἐπιμένουν μέ φορτικότητα στίς πλάνες τους∙ ἀσκοῦν προσηλυτισμό, γιά τόν ὁποῖον ἐπανειλημμένως καταδικάσθηκαν ἀπό τά Ἑλληνικά Δικαστήρια. 
 
Διώχνετε ἀπό τά σπίτια σας τούς ἐχθρούς τῆς Πίστεως καί τοῦ Ἔθνους, τούς πράκτορες τοῦ ψεύδους, τούς Γιεχωβᾶδες. Μήν παίρνετε ἀπό τά βιβλία τους∙ μέ αὐτά τοποθετοῦν μέ δολιότητα νάρκες. Οἱ Χιλιαστές μέ τίς συγκεντρώσεις τους καί μέ τά βιβλία τους σέ ἕνα σκοπό ἀποβλέπουν, στήν ἀνατίναξη τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους. Ἀντιδράστε στό καταχθόνιο ἔργο τους. Διαφωτίστε τούς γνωστούς καί τούς φίλους σας.
 
Μήν ἔχετε καμιά σχέση μέ τούς Χιλιαστές. Αὐτό δέν εἶναι ἔλλειψη ἀγάπης, εἶναι προφύλαξη ἀπό τήν ἀντίχριστη διδαχή τους. Μᾶς τό διδάσκει ὡς θεία ἐντολή ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης, ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος λέει γιά τόν αἰρετικό: «μή λαμβάνετε αὐτόν εἰς οἰκίαν, καί χαίρειν αὐτῷ μή λέγετε» (Β΄ Ἰω. 9-10).
 
Τό καλύτερο ὅπλο ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν Χιλιαστῶν εἶναι νά μένουμε ἐμεῖς στερεοί καί πιστοί σ’ αὐτά πού διδάσκει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Νά ρωτοῦμε καί νά ἐμπιστευόμαστε τούς κληρικούς, νά μελετοῦμε ἀντιαιρετικά βιβλία, καί νά ἔχουμε τήν Πίστη μας καί τό Ἔθνος μας ὡς θησαυρό ἀδιαπραγμάτευτο.
Τέλος  νά μή ξεχνοῦμε νά προσευχόμαστε  γιά τούς πλανεμένους αὐτούς ἀδελφούς μας ὁ Θεός νά τούς φωτίζει καί νά τούς χαρίσει τήν ἐπιστροφή στή μητέρα μας Ἁγία Ἐκκλησία.
 
   Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης 
πάντων ὑμῶν
 
 
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
† Ο ΔΡΑΜΑΣ   Π Α Υ Λ Ο Σ
 
 
Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [17/11/2020]

16.11.1916 Τό σεφκιέτ τοῦ θανάτου τῆς Τριπόλεως τοῦ Πόντου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [16/11/2020]

Μνήμη τῶν ἀγωνιστων τῆς ἐποποιΐας τοῦ ᾽40

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/10/2020]

Ἔναρξη κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/10/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

30.11.2020 Τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  4:9-16 Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

30.11.2020 Τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

Τοῦ Ἁγίου καί Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Εἰς τὴν Λειτουργίαν Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην α΄ 35 - 52 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἱστήκει ὁ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020 (ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιη’ 18 - 27)

  Κυριακή  29  Νοεμβρίου 2020 (ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιη’ 18 - 27)      Ἐκτίμησε καί συμπάθησε ὁ Κύριος, ὅπως ἀκούσαμε στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, τόν νέο ἐκεῖνο πού ἀπό μικρός καλλιεργοῦσε τίς ἀρετές ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

30.11.2020

30 Νοεμβρίου

1822          Παράδοση από τους τούρκους στον Θεόδωρο ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications