Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

13/09/2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

«Μέγας εἶ Κύριε καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων σου».

     Κάθε εὐλαβὴς πιστὸς δὲν μπορεῖ παρὰ αὐθορμήτως νὰ κινήσει τὸν ἑαυτό του σὲ δοξολογία τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ, ἐὰν βιώσει τὴν μεγάλη εὐλογία συμμετοχῆς του στὴν τέλεση τῶν Ἐγκαινίων ἑνὸς Ἱεροῦ Ναοῦ.

     Ἔτσι ἀκριβῶς αἰσθάνθηκαν καὶ ὅσοι εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσουν, νὰ συμμετάσχουν καὶ νὰ προσευχηθοῦν στὸν Πανάγαθο Θεό κατά τὴν τέλεση τῶν Ἐγκαινίων, μὲ τὸν καθγιασμὸ τῆς Ἁγίας Τραπέζης, τοῦ νεόδμητου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης τοῦ ἀπό Δράμας, μοναδικοῦ αὐτήν τήν στιγμή στήν Ἑλλάδα Ἱεροῦ Ναοῦ ἀφιερωμένου στήν πάνσεπτο μνήμη του.

     Οἱ πάνδημοι διήμεροι ἑορτασμοί ξεκίνησαν μέ ἱεροπρέπεια καί ἰδιαίτερη λαμπρότητα τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου 2016 μὲ τὴν τέλεση τοῦ Πολυαρχιερατικοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τὴν συγκινητικὴ μουσικοχορευτικὴ ἐκδήλωση ποὺ ἀκολούθησε, κορυφώθηκαν δὲ τὴν Κυριακή, ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, μὲ τὴν τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων καὶ Πανηγυρικὴ Πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, τὸν μεθέορτο Ἑσπερινὸ καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις, ἀφιερωμένες στὴν Μακεδονία, μὲ τὴν συμμετοχὴ ὅλων τῶν Συλλόγων τοῦ Νομοῦ Δράμας.

     Νωρὶς τὸ πρωΐ ξεκίνησε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, στὴν ὁποία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ.κ. Ἡσύχιος,  πλαισιούμενος ἀπὸ ἐκλεκτὴ χορεία Ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων, τῶν Σε­βασμιωτάτων Μη­τρο­πο­λιτῶν Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ.κ. Ἰουστίνου, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Δράμας κ.κ. Παύλου καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀριανζοῦ κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀλλά καὶ πολλῶν κληρικῶν καὶ μοναχῶν ἐξ Ἁγίου Ὄρους, ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν ἀρχῶν  καὶ πλήθους           πιστῶν, προερχομένων ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὴν Νέα Τρίγλια Χαλκιδικῆς, οἱ κάτοικοι τῆς ὁποίας εἶναι ντόπιοι ἀλλὰ καὶ πρόσφυγες ἀπὸ τὴν ὁμώνυμη πόλη τῆς Βιθυνίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πατρίδα τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.

     Μέ τήν ἀπόλυση τοῦ Ὄρθρου, γύρω στίς 8.30 π.μ., σύμφωνα μὲ τὴν προβλεπόμενη Ἐκκλησιαστικὴ τάξη ἀλλὰ καὶ μὲ Βυζαντινὴ μεγαλοπρέπεια, ἔλαβε χώρα ἡ τε­λε­τή τῶν Ἐγ­και­νί­ων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σὲ κλῖμα ἱερᾶς συγκινήσεως καὶ εὐλαβικότητος, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐπεξηγοῦσε τὰ διάφορα τμήματα τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας πρὸς εὐχερεστέρα παρακολούθηση καὶ πλέον ἢ συνειδητὴ συμμετοχὴ τοῦ εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος σὲ αὐτά.

    Ἀκολούθως ξεκίνησε ἡ Πα­νη­γυ­ρι­κή Πολυαρχιερατικὴ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, ἱ­ε­ρουρ­γοῦν­τος τοῦ Σε­β. Μη­τρο­πο­λί­του Καπιτωλιάδος κ.κ. Ἡσυχίου, συνιερουργούντων δὲ τῶν λοιπῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων.

     Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν προσφορὰ καὶ στὸ κατώδυνον μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, ποὺ παρέμεινε στὶς ἐπάλξεις, δίπλα στὸ βασανιζόμενο καὶ οἰκτρῶς δοκιμαζόμενο Ποίμνιό του, ἐφαρμόζοντας μὲ ἀπόλυτη πιστότητα τὴν βιβλικὴ ῥήση ἀπὸ τὸ βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως «γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου….», ἀφήνοντας σὲ ὅλους μας πολύτιμη παρακαταθήκη τὴν ἀνυποχώρητη Πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀφειδώλευτη ἀγάπη πρὸς τὴν Πατρίδα.

     Πρὶν τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γεράσιμος Βλατίτσης, καλωσόρισε ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ὅλους τούς παρευρισκομένους, καὶ μὲ συγκινητικὴ ἀναδρομὴ στὸ παρελθὸν θύμισε τοὺς σημαντικότερους σταθμοὺς στὴν ἱστορία θεμελιώσεως καὶ οἰκοδομήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐκφράζοντας ἐκ βάθους καρδίας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους ὅσοι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως τώρα βοήθησαν, συνέβαλαν, ἐδώρησαν, ἐκοπίασαν καὶ προσέφεραν καθʼ οἱονδήποτε τρόπον στὴν θεμελίωση καὶ ἀνέγερση τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ. Τέλος δὲ προσέφερε στὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παῦλο, μικρὸ δῶρον-ἀντιχάρισμα γιὰ τὴν συμβολή του στὴν οἰκοδόμηση τοῦ Ναοῦ.

     Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας εὐχαρίστησε τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς γιὰ τὴν εὐλογημένη παρουσία τους στὸ διήμερο τῶν πανηγυρικῶν ἑορτασμῶν, καθὼς καὶ ὅσους ἀόκνως ἐργάσθηκαν γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τὴν προετοιμασία τῆς Πανηγύρεως, ἀπένειμε δὲ σταυρόν ὡς εὐχαριστήριον δῶρον στὸν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ, π. Γεράσιμο, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος προσέφερε ὡς πολύτιμο δῶρον γιὰ τὰ Ἐγκαίνια ἀκριβὲς ἀποτύπωμα-ἀντίγραφον τῆς ἱερᾶς καὶ θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Βηθλεεμιτίσσης, πρὸς ἁγιασμὸν καὶ εὐλογίαν τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν.

     Οἱ διήμερες λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν μὲ τὸν μεθέορτο Ἑσπερινὸ καὶ τὴν μουσικοχορευτικὴ ἐκδήλωση μὲ τὴν συμμετοχὴ δώδεκα πολιτιστικῶν Συλλόγων τοῦ Νομοῦ Δράμας. Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Ἀρχιμανδρίτης π. Γεράσιμος Βλατίτσης ἐτίμησε τὰ μέλη τῶν ἀπʼ ἀρχῆς ἑως σήμερα Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν, τοὺς ἱεροψάλτες, τοὺς νεωκόρους καὶ τὰ μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἐπιτροπῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ μετὰ ἀπὸ ὀλιγόλογη συγκινητικὴ σύνοψη τῶν ὅσων ἔλαβαν χώρα τοῦτο τὸ εὐλογημένο διήμερο εὐχήθηκε οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης τοῦ ἀπὸ Δράμας νὰ σκέπουν ἀδιαλείπτως τὴν πόλη καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Δράμας, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα.

 

 

 

 

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου 10 και 11-9-2016

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γ΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [21/03/2023]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [21/03/2023]

Σύναξη Οσίου Γεωργίου του Νέου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [20/03/2023]

Ομιλία Κατανυκτικού Εσπερινού την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [20/03/2023]

Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [18/03/2023]

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [17/03/2023]

ΣΤ' Επιστημονική Ημερίδα του ΔΠΜΣ στη Δράμα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [14/03/2023]

Ομιλία Κατανυκτικού Εσπερινού την Γ΄ Κυριακή των Νηστειών

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [13/03/2023]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

23.03.2023 ΠΕΜΠΤΗ Γ΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. Ζ', 11 - Η', 3) Ἐγένετο ἐν τῷ ἑξακοσιοστῷ ἔτει, ἐν τῇ ζωῇ τοῦ Νῶε, τοῦ δευτέρου μηνός, ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)

    Κυριακή  19 Μαρτίου  2023 (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) ( Μάρκ. η’  34 - θ’ 1)     Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως σήμερα, προσκυνοῦμε τὸν Τίμιο Σταυρό, ἐπάνω στὸν ὁποῖο καρφώθηκε ὁ Κύριος γιὰ τὴ σωτηρία μας. Ὁ Σταυρὸς, ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

23.03.2023

23 Μαρτίου

1821          ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΣ ΑΥΛΑΣ.

περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications