Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: idiaiterodramas@gmail.com

26/10/2023

Ζ΄ Κυριακή Λουκά

Ζ΄ Κυριακή Λουκά  (η΄ 41-56)

29.10.2023

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

τά φυσικά φαινόμενα ἀποτελοῦν εἰκόνες τῶν πνευματικῶν φαινομένων. Γιά παράδειγμα: ἡ φλόγα ἀγγίζει τό ἄκαφτο κερί καί τό ἀνάβει. Ὁ μαγνήτης μαγνητίζει τό μεταλλικό ἀντικείμενο. Τό ἠλεκτροφόρο καλώδιο ἠλεκτρίζει τό σύρμα.

Παρόμοια γίνονται καί στά πνευματικά φαινόμενα: ὅποιος ἀγγίζει τόν Ἰησοῦ, ἄν εἶναι ἄρρωστος, θεραπεύεται. Ἄν εἶναι νεκρός, ἀνασταίνεται.

Ἕνα τέτοιο γεγονός, τῆς ἀνάστασης ἑνός μικροῦ κοριτσιοῦ, κόρης τοῦ Ἰάειρου, μᾶς διηγεῖται τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα.

Ὁ Ἰάειρος ἦταν ἄρχοντας τῆς Συναγωγῆς. Κανόνιζε τά θρησκευτικά καί ἐθνικά θέματα. Ὁ θάνατος τῆς κόρης του συνιστοῦσε γι’ αὐτόν διπλό κακό.

Πρῶτον, θλίψη τοῦ γονιοῦ πού χάνει τό παιδί του. Καί δεύτερον, ντροπή καί ταπείνωση γιά τόν ἴδιο, διότι οἱ συμπατριῶτες του θά ἐκλάμβαναν τόν θάνατο τῆς κόρης του ὡς τιμωρία Θεοῦ στόν ἴδιο!

Γιά τούς λόγους αὐτούς καταφεύγει στόν Χριστό. Ἡ πίστη τοῦ Ἰάειρου, ὅτι μπορεῖ ὁ Χριστός νά ἐπαναφέρει τήν κόρη του στή ζωή, ἔχει μέσα της κάτι τό ὑλικό: «Ἔλα στό σπίτι μου καί ἀκούμπησε τό χέρι σου σ’ αὐτήν».

Ὁ Χριστός ἀποδέχεται τήν πρόσκληση. Καθ’ ὁδόν πρός τό σπίτι τοῦ Ἰάειρου ἔχουμε τήν θεραπεία μιᾶς αἱμορροούσας γυναίκας. Τό γεγονός αὐτό ἐνισχύει τήν πίστη τοῦ Ἰάειρου στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.

Μέ ὁποιονδήποτε τρόπο ἔρθει κανείς σέ ἐπαφή μέ τόν Ἰησοῦ, θεραπεύεται: «Λίγο ν’ ἀγγίξω, σκέφτεται ἡ αἱμορροούσα, τό ἐξωτερικό ροῦχο του, καί θά γίνω καλά». Ὅπως καί ἔγινε!

Πόσα θαύματα γίνονται μετά τή Σάρκωση τοῦ Θεοῦ; Πόσα θαύματα γίνονται μέ τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἰδιαίτερα τή Θεία Εὐχαριστία;

Ὁ Ἰησοῦς ζητᾶ νά μάθει ποιός τόν ἄγγιξε! Γιατί; Διότι θέλει νά προβάλλει τήν πίστη τῆς γυναίκας αὐτῆς ὡς ἐλεύθερου καί λογικοῦ ὄντος.

Πολλοί ὑποτιμοῦν τήν Ἐκκλησία ὡς φαινόμενο σκοταδισμοῦ καί ἀνελευθερίας. Ἡ γυναίκα, ὅμως, θεραπεύθηκε διότι εἶχε, μέ τήν ἐλεύθερη βούλησή της, πίστη καί ἀγάπη πρός τόν Ἰησοῦ.

Πολλοί ἀπό μᾶς σήμερα προσκυνᾶμε ἱερές εἰκόνες, ἅγια λείψανα, τό Εὐαγγέλιο, τόν Σταυρό χωρίς ὅμως νά ἔχουμε τή βαθειά πίστη καί ἀγάπη τῆς αἱμορροούσας πρός τόν Θεό.

Στή συνέχεια, ὁ Ἰησοῦς παίρνει τούς δύο γονεῖς καί ἀνασταίνει ἐνώπιόν τους τήν κόρη τους. Οὐσιαστικά, ἀνασταίνει καί τούς ἴδιους, νά Τόν πιστέψουν. Τούς δίνει μία μόνον παραγγελία: «Μήν τό πεῖτε πουθενά».

Ὁ Χριστός δέν ἱκανοποιεῖ τήν περιέργεια τῶν ἀνθρώπων. Γνώριζε πιό μπροστά ἀπό μᾶς τό κινητό τηλέφωνο, τό διαδίκτυο κτλ. Δέν τόν ἐνδιαφέρει, ὅμως, νά ἱκανοποιοῦν οἱ ἄνθρωποι τήν περιέργειά τους: νά γεμίζουν τά μάτια καί τ’ αὐτιά τους μέ ἄχρηστα πράγματα!

Ὁ Χριστός θέλει νά ἔχουμε πίστη, ἀγάπη καί προσευχή. Ἀμήν.

 

 

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα στη Δράμα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/11/2023]

ΜΑΡΤΥΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΟΙΔΙΜΕ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [29/11/2023]

Προετοιμασία για την εορτή της Αγίας Βαρβάρας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/11/2023]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/11/2023]

Η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στη Δράμα.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [22/11/2023]

Ο εορτασμός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη Δράμα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [14/11/2023]

ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/10/2023]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Χ-Εκδηλώσεις Ενοριακές [29/10/2023]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

05.12.2023 Τοῦ Ὀσiου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου

Μνήμη τοῦ Ὀσiου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  5:22-6:2 Ἀδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

05.12.2023 Τοῦ Ὀσiου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου

Εἰς τὴν Λειτουργίαν Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ια΄ 27 - 30 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΔ΄ Κυριακή Λουκά

ΙΔ΄ Κυριακή Λουκά  (ιη΄ 35-43) 3.12.2023   Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τή θεραπεία ἑνός τυφλοῦ μᾶς περιγράφει ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Ὁ Χριστός περνᾶ ἀπό τό δρόμο τοῦ τυφλοῦ κι ἐκεῖνος κραυγάζει: “Ἰησοῦ, υἱέ τοῦ Δαβίδ, ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

05.12.2023

5 Δεκεμβρίου

1403          Οι Μογγόλοι, υπό τον Ταμερλάνο, νικούν ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications