Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: idiaiterodramas@gmail.com

27/05/2023

27.05.2023 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα   20:7-12

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, συνηγμένων τῶν μαθητῶν κλάσαι ἄρτον, ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέ τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου. Ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι. Καθήμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καί ἦρθη νεκρός. Καταβὰς ὁ Παύλος ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτῷ καὶ συμπεριλαβὼν εἶπε· Μὴ θορυβεῖσθε· ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν. Ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας ἄρτον καὶ γευσάμενος, ἐφ᾿ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρις αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν. Ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

7 Καί τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, τήν Κυριακή δηλαδή, εἶχαν συναχθεῖ οἱ μαθητές τό ἀπόγευμα γιά νά κόψουν καί νά κοινωνήσουν τόν ἄρτο τῆς θείας Εὐχαριστίας, καί ὁ Παῦλος μιλοῦσε στούς πιστούς καί τούς δίδασκε. Ἐπειδή ὅμως θά ἔφευγε τήν ἑπόμενη μέρα, παρέτεινε τό λόγο μέχρι τά μεσάνυχτα.

8 Ὑπῆρχαν καί ἀρκετές λαμπάδες ἀναμμένες στόν πάνω ὄροφο τῆς οἰκίας ὅπου ἤμασταν συναγμένοι.

9 Κάποιος νέος τότε, πού ὀνομαζόταν Εὔτυχος, καθόταν πάνω στό παράθυρο κι ἔγερνε διαρκῶς τό σῶμα του πρός τά κάτω, διότι νύσταζε πολύ καί τόν ἔπιανε βαθύς ὕπνος. Καθώς μάλιστα ὁ Παῦλος μιλοῦσε πολλή ὥρα, ὁ νέος αὐτός βυθίστηκε στόν ὕπνο καί παρέλυσε. Τότε ἔπεσε ἀπό τό τρίτο πάτωμα κάτω, καί τόν σήκωσαν νεκρό.

10 Ἀλλά ὁ Παῦλος κατέβηκε κάτω, ἔπεσε πάνω του, τόν πῆρε στήν ἀγκαλιά του καί εἶπε: Μήν ἀνησυχεῖτε καί μήν κλαῖτε. Διότι ἡ ψυχή του ἐπανῆλθε καί εἶναι μέσα του.

11 Ὕστερα ἀνέβηκε καί ἔκοψε τόν ἄρτο τῆς θείας Εὐχαριστίας καί ἔφαγε. Κατόπιν συνέχισε νά μιλάει γιά πολύ ἀκόμη, μέχρι τήν αὐγή. Ἔτσι, χωρίς νά ἀναπαυθεῖ καθόλου καί μετά τόν ὁλονύκτιο ἐκεῖνο κόπο, ἀναχώρησε.

12 Στό μεταξύ ἔφεραν στό ὑπερῶο ζωντανό τόν νέο, καί παρηγορήθηκαν ὅλοι πάρα πολύ.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/06/2023]

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/06/2023]

Ονομαστήρια Μητροπολίτου Δράμας κ. Δωροθέου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [29/05/2023]

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [25/05/2023]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

05.06.2023 ΔΕΥΤΕΡΑ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα  5:8-19 Ἀδελφοί, ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

05.06.2023 ΔΕΥΤΕΡΑ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ιη΄ 10 - 20 Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 28 Μαΐου 2023 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Α’ ΟΙΚ.ΣΥΝΟΔΟΥ)

Κυριακή 28 Μαΐου 2023 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Α’ ΟΙΚ.ΣΥΝΟΔΟΥ) (Ἰωάν. ιζ’ 1 - 13)   Σήμερα τιμοῦμε τὴ μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ συγκλήθηκε τὸ 325 μ.Χ. στὴ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

05.06.2023

5 Ιουνίου

1191          Επανάσταση των Κυπρίων κατά των άγγλων.
περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications