Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: idiaiterodramas@gmail.com

26/05/2023

26.05.2023 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα   19:1-8

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐγένετο  ἐν τῷ τὸν ᾿Απολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς ῎Εφεσον· καὶ εὑρὼν μαθητάς τινας εἶπε πρὸς αὐτούς· εἰ Πνεῦμα ῞Αγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν· ἀλλ᾿ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα ῞Αγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν. Εἶπέ τε πρὸς αὐτούς· εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπον· εἰς τὸ ᾿Ιωάννου βάπτισμα. Εἶπε δὲ Παῦλος· ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾿ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, τοῦτ᾿ ἔστιν εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν Χριστόν. Ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. Καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας ἦλθε τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ἐπ᾿ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφήτευον. Ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δεκαδύο. Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος, καὶ πείθων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

Ὅσο χρόνο ὁ Ἀπολλώς ἦταν στήν Κόρινθο, ὁ Παῦλος, ἀφοῦ περιόδευσε τά βορειότερα καί ὑψηλότερα μέρη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὕστερα πῆγε στήν Ἔφεσο. Κι ὅταν βρῆκε ἐκεῖ κάποιους μαθητές,

2 τούς ρώτησε: Ὅταν πιστέψατε, λάβατε τά ἔκτακτα χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Κι αὐτοί τοῦ ἀπάντησαν: Μά ἐμεῖς οὔτε κἄν ἔχουμε ἀκούσει ἀκόμη ἐάν ὑπάρχει ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους Πνεῦμα Ἅγιον, πού νά ἐνεργεῖ καί νά μεταδίδει χαρίσματα.

3 Τότε ὁ Παῦλος τούς ρώτησε: Τί εἴδους λοιπόν βάπτισμα λάβατε καί σέ τίνος τό ὄνομα βαπτισθήκατε; Κι αὐτοί ἀπάντησαν: Λάβαμε τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη.

4 Ὁ Παῦλος τότε τούς ἐξήγησε: Ὁ Ἰωάννης ἔδωσε βάπτισμα πού ὁδηγοῦσε σέ μετάνοια, χωρίς ὅμως νά δίνει καί τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. Γι’ αὐτό ὁ Ἰωάννης προέτρεπε τό λαό νά πιστέψουν σ’ ἐκεῖνον πού ἐρχόταν ὕστερα ἀπ’ αὐτόν, δηλαδή στόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος θά πρόσφερε τήν ἄφεση καί τή σωτηρία.

5 Ὅταν τά ἄκουσαν αὐτά, βαπτίσθηκαν, ἀφοῦ πίστεψαν στό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καί στήριξαν σ’ αὐτόν ὅλη τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ἐλπίδα τους, ἀναγνωρίζοντας ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας, λυτρωτής καί Κύριος.

6 Κι ὅταν ὁ Παῦλος ἔβαλε τά χέρια του πάνω στά κεφάλια τους, ἦλθε τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐπάνω τους καί τούς μετέδωσε διπλό χάρισμα· μιλοῦσαν δηλαδή σέ διάφορες ξένες γλῶσσες, τίς ὁποῖες πιό πρίν δέν τίς γνώριζαν, καί συγχρόνως προφήτευαν.

7 Ὅλοι αὐτοί ἦταν περίπου δώδεκα ἄνδρες.

8 Στή συνέχεια, ἐπί τρεῖς μῆνες ὁ Παῦλος πήγαινε στή συναγωγή καί κήρυττε μέ θάρρος. Καί συζητοῦσε ἐκεῖ μέ τούς Ἰουδαίους προβάλλοντάς τους πειστικές ἀποδείξεις γιά τίς ἀλήθειες πού ἀναφέρονταν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ἐγκαθίδρυσε πάνω στή γῆ καί στίς καρδιές τῶν πιστῶν ὁ Κύριος Ἰησοῦς.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/06/2023]

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/06/2023]

Ονομαστήρια Μητροπολίτου Δράμας κ. Δωροθέου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [29/05/2023]

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [25/05/2023]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

03.06.2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα   2:1-11 Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες οἱ ἀπόστολοι ὁμοθυμαδὸν ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

04.06.2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Εἰς τὴν Λειτουργίαν Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ζ΄ 37 - 52,η΄ 12 Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 28 Μαΐου 2023 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Α’ ΟΙΚ.ΣΥΝΟΔΟΥ)

Κυριακή 28 Μαΐου 2023 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Α’ ΟΙΚ.ΣΥΝΟΔΟΥ) (Ἰωάν. ιζ’ 1 - 13)   Σήμερα τιμοῦμε τὴ μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ συγκλήθηκε τὸ 325 μ.Χ. στὴ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

04.06.2023

4 Ιουνίου

 713           Ο Αναστάσιος Β' Αρτέμιος ανέρχεται στον ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications