Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: idiaiterodramas@gmail.com

30/04/2023

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Στον Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Δράμας τελέστηκε σήμερα τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Δράμας κυροῦ Παύλου.

Συλλειτούργησαν οἱ Ἀρχιερεῖς Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Μαρωνείας κ. Παντελεήμων, Φιλίππων κ. Στέφανος και ὀ οἰκεῖος ποιμενάρχης κ. Δωρόθεος. Στήν Θεία Λειτουργία μίλησε γιά τό νόημα τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων ὁ Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων.

Στό τέλος τοῦ Μνημοσύνου ὁ Μητροπολίτης Δράμας εὐχαρίστησε τούς συμμετέχοντες καί μίλησε κατάλληλα γιά τόν προκάτοχό του.

Παρατίθεται ἡ Ὁμιλία του:

«Σεβασμιώτατε ἅγιε Ξάνθης κ. Παντελεήμων,

Σεβασμιώτατε ἅγιε Μαρωνείας, κ. Παντελεήμων,

Σεβασμιώτατε ἅγιε Φιλίππων, κ. Στέφανε,

Σεβαστέ Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους κ. Πέτρε,

Σεβαστέ Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος, κ. Γερμανέ,

Ἀξιότιμες πολιτικές, στρατιωτικές καί λοιπές Ἀρχές τοῦ τόπου μας,

Ἀγαπητοί πατέρες πού ἤλθατε ἀπό ἐγγύς καί μακράν,

Ἀγαπητοί μου αδελφοί,

Σᾶς ευχαριστῶ πού ἀνταποκριθήκατε στήν πρόσκλησή μας  γιά τό ετήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μου, τοῦ Μητροπολίτου Παύλου, συνυφασμένο στήν ἀναστάσιμη χαρά τῆς Ἐκκλησίας: “Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος”.

Ὁ μακαριστός Παύλος “ἐσπάρη ἐν φθορᾷ” πρίν ἕνα χρόνο, ὅμως προσδοκοῦμε τό “ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ” (Α΄ Κορ. ιε΄ 42).

Μᾶς θυμίζει τήν παραβολή με τόν κόκκο τοῦ σίτου, πού χρησιμοποίησε ὁ Κύριος προαναγγέλλοντας τό θάνατό Του.“Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει” (Ἰω. ιβ΄ 24).

Κόκκος σίτου, θάνατος, καρποφορία ζωῆς.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Παῦλος ἐν ζωῇ εἶχε μια πληθωρική αἴσθηση ζωντάνιας. Μετέδιδε τήν αἴσθηση τῆς ζωντάνιας σέ ὅ,τι ἔλεγε, σέ ὅ,τι κήρυττε καί ἔγραφε, σέ ὅ,τι ἔπραττε καί ἐπιχειροῦσε, σέ ὅ,τι δημιουργοῦσε καί σέ ὅ,τι ἀνακαίνιζε, σέ ὅ,τι διεκδικοῦσε καί σέ ὅ,τι διαμαρτυρόταν.

Τίμησε τή Δράμα, συνοδεύοντας τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη στην  Ἴμβρο, στήν Καππαδοκία καί στή Σουμελά. Τίμησε τή Δράμα, ἀνακομίζοντας τά ἱερά λείψανα καί μεταφέροντας τήν τιμή τοῦ ὀσίου Γεωργίου τοῦ νέου Ὁμολογητῆ παντοῦ, μέχρι καί τή Γεωργία καί τή Ρουμανία. Τίμησε τή Δράμα, ὑποδεχόμενος πανηγυρικά καί συμβολικά τήν πρώτη ἔμμεση ἐπιστροφή ἀπό τά κλαπέντα κειμήλια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης. Τίμησε τή Δράμα, καθιερώνοντας στόν ὡραιότατο νέο ναό τήν ἀπόδοση εὐλαβικῆς τιμῆς καί ἱστορικῆς εὐγνωμοσύνης στόν ἀπό Δράμας ἱερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης.

Μνημονεύω λειτουργικά τόν ἀοίδιμο Προκάτοχό μου.

Οἱ κληρικοί μνημονεύουν τόν Ποιμενάρχη, πού ἄφησε πίσω του μιά ἔντονη λειτουργική μεγαλοπρέπεια.

Οἱ μοναχές τόν Ἐπόπτη τῆς μοναχικῆς εὐθυπορίας, τόν κοιμώμενο πλέον στό Μοναστήρι τῆς Ἀναλήψεως Σίψας.

Οἱ ντόπιοι Δραμινοί τό ρηξικέλευθο ὑπερασπιστή τῆς ἱστορικῆς μας Μακεδονίας.

Οἱ πρόσφυγες Δραμινοί τόν ἔντονης ποντιακῆς κουλτούρας ἄνθρωπο.

Όλοι θυμᾶστε τά ἔργα του, τά λόγια του, τή δημιουργική παρουσία του 17 χρόνια ἐδῶ στή Δράμα. Τά θυμᾶστε ὅλα καί προπαντός θυμᾶστε τό μακαριστό Μητροπολίτη Παῦλο, ἐπειδή ζεῖ ἐν Χριστῷ.

Παρακαλοῦμε τόν Κύριο καί ἱκετεύουμε τήν Παναγία μας καί ἐπικαλούμεθα ὅλους ἐδῶ τούς τοπικούς Ἁγίους, νά χαίρεται ὁ μακαριστός ἀπ᾽ οὐρανοῦ τήν ἀληθινή ὄψη τοῦ ποιμαντορικοῦ του κόπου καί μόχθου, τήν ἐκκλησιαστική συνέχεια πού κληρονόμησε καί τήν ἐκκλησιαστική συνέχεια πού μᾶς κληροδότησε. Νά χαίρεται αὐτήν τή διάρκεια τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ὁποία ἀγωνιζόταν ὁ μεγάλος Ἐθναπόστολος Παῦλος, καί γιά τήν ὁποία ἀγωνίστηκαν ὅλοι οἱ  Ἅγιοι καί εἰδικά οἱ ἅγιοι Πατέρες μας.

Παρακαλοῦμε τόν Κύριο να δίδει παρηγοριά και παραμυθία στούς κατά σάρκα συγγενεῖς του, ἰδιαίτερα στήν ἀγαπητή μητέρα του, τήν ἀδελφή του και τήν οἰκογένειά της, τούς φίλους καί ἀγαπητούς του.

Ἔτσι καί ὁ μακαριστός κυρός Παῦλος θά χαίρεται μέ μᾶς ἐν Κυρίῳ, καί ἐμεῖς θά συνεχίζουμε ἐν Κυρίῳ μέ ἀγαθές ἐλπίδες καί μέ τίς εὐχές τοῦ ἄμεσου προκατόχου μας καί τῶν προγενομένων.

Ο Κύριος νά τόν ἀναπαύει».

 

Μετά το τέλος τοῦ Μνημοσύνου ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι μετέβησαν στό Μοναστήρι Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος (Σίψα), ὅπου και ὁ τάφος τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου, καί τελέστηκε Τρισάγιο στή μνήμη του.

Τέλος, στην Αἴθουσα τοῦ Συσσιτίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, τό ὁποῖο ἐπαναλειτουργεῖ ἀπό την προσεχή Τρίτη, 2 Μαΐου, παρατέθηκε γεῦμα πρός τιμήν τῶν συμμετεχόντων.

 

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Δράμας Παύλου

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ

Ενοριακές Εκδηλώσεις [22/09/2023]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 4/9/2023 ΕΩΣ 12/11/2023

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/09/2023]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

24.09.2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΓ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΓ΄ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Πρὸς Τιμόθεον Β΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   3:10-15 Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

24.09.2023 ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚῌ ΠΡΩΤῌ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ε΄ 1 - 11 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 2 εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου (Α’ ΛΟΥΚΑ)

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου (Α’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ε’  1 - 11)   Ἀπό σήμερα, τελευταία Κυριακή τοῦ Σεπτεμβρίου, μέχρι σχεδόν τά Χριστούγεννα ἀναγινώσκονται στήν ἐκκλησία περικοπές ἀπό τό κατά Λουκὰν Εὐαγγέλιο. Σήμερα ἀκούσαμε ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

24.09.2023

24 Σεπτεμβρίου

1180          Πεθαίνει ο Αυτοκράτωρ Μανουήλ Α' Κομνηνός. ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications