Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: idiaiterodramas@gmail.com

23/03/2023

23.03.2023

23 Μαρτίου

1821          ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΣ ΑΥΛΑΣ.

                   Δύναμη 2.000 ενόπλων Μανιατών, με επικεφαλής τον Ηλία

                   Μαυρομιχάλη, εισέρχεται στην Καλαμάτα και εξαναγκάζει τον

                   τούρκο διοικητή της να παραδώσει την πόλη. Το μεσημέρι,

                   μπροστά στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, 24 ιερείς ευλογούν

                   τις Ελληνικές Σημαίες και ορκίζουν τους αγωνιστές.

                   Υπογράφεται η προκήρυξη του Πέτρου (Πετρόμπεη) Μαυρομιχάλη,

                   ως "Αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων και της

                   Μεσσηνιακής Συγκλήτου", με τον τίτλο "Προειδοποίησις εις τας

                   Ευρωπαϊκάς Αυλάς", με την οποία αναγγέλλεται επισήμως στις

                   Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις η έναρξη της Επαναστάσεως.

1821          Οι Γρηγοράκηδες, μετά από συνεννόηση με τον Κυριακούλη

                   Μαυρομιχάλη, υψώνουν την σημαία της Επαναστάσεως στο Γύθειο.

1821          Οι πρόκριτοι Δ. Μελετόπουλος, Ανδρέας Λόντος και Λ. Μεσσηνέζης,

                   επικεφαλής 400 αγωνιστών, εισέρχονται στο Αίγιο και υψώνουν την

                   Σημαία της Επαναστάσεως.

1906          Ο επικεφαλής μικρού ανταρτικού σώματος, Μακεδονομάχος Γεώργιος

                   Σκαλίδης, ενεργώντας τολμηρή επιδρομή στην πεδιάδα Μοναστηρίου

                   και καταδιωκόμενος από τουρκικά τμήματα, κυκλώνεται στον ποταμό

                   Εριγώνα, κοντά στο χωριό Ζόβιτς, όπου πίπτει ηρωικώς μαχόμενος

                   με 10 από τους άντρες του.

1941          Το υποβρύχιο "Τρίτων" τορπιλίζει το ιταλικό πλοίο "Κάρνια"

                   κοντά στο Πρίντεζι.

 

---

Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς

αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και

της Μεσσηνιακής Συγκλήτου.

 

   Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός

και απέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη

άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοή

και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς.

   Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας,

με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να

ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και

διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίφθησαν εις τον βυθόν της

λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.

   Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς

αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν

μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν της βδελυράς

τυραννίας.

   Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας

εναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων

μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξε

και άλλο δεν φρονεί, ει μη την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.

   Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των

ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα

μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα

της Ελευθερίας.

   Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν.

Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων

των εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν

ταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα

δίκαιά μας.

   Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω

τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε,

απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες,

ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν,

και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας

ευγνωμοσύνην μας.

1821 Μαρτίου 23 εν Καλαμάτα

 

Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου

Πέτρος Μαυρομιχάλης,

αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού

[Το πρωτότυπο έγγραφο σώζεται στο Αρχείο του Foreign Office.]

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [17/06/2024]

ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [10/06/2024]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [07/06/2024]

Η άγρια ομορφιά της Φύσης στη Δράμα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [07/06/2024]

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΡΟΘΕΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/06/2024]

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΑΛΟΓΛΗΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [03/06/2024]

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΡΑΜΑΣ κ.κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [03/06/2024]

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΠΗΣ Ι.Μ. ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/05/2024]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου

Κυριακή Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου (16.06.2024) Κατά Ἰωάννην ιζ΄ 1-13   Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη! πλησιάζουμε πρός τό τέλος τῆς περιόδου μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὅπου γιά σαράντα ἡμέρες ἐμφανιζόταν στούς μαθητές Του. ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications