Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: idiaiterodramas@gmail.com

Βίντεο

Μνήμη τῶν ὁσίων 172 Πατέρων τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Εἰκοσιφοινίσσης ἀναιρεθέντων

 

     Τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, ἡ Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Εἰκοσιφοινίσσης γιορτάζει τή μνήμη τῶν 172 ὁσιομαρτύρων πατέρων τῆς Μονῆς, τῶν ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν σφαγιασθέντων στίς 24 Ἀπριλίου 1507.

     Τό πρωί τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Παῡλο.

     Μετά τήν  Θεία Λειτουργία ἔγινε λιτάνευση γύρω ἀπό τό καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν κτητόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καί ἐψάλη ὁ ἁγιασμός.

       Δυστυχῶς ἡ λιτανεία καί φέτος δέν ἔγινε στό χῶρο στόν ὁποῑο κατά τήν παράδοση ἡ Παναγία ἀποτύπωσε τήν ἁγία της μορφή στό ξύλο πού εἶχε γιά τήν εἰκόνα της ὁ ὅσιος Γερμανός, κτήτορας τῆς Μονῆς, ἐξ αἰτίας τῶν μέτρων πού ὑπάρχουν λόγῳ τῆς πανδημίας.

   

Μνήμη τῶν ὁσίων 172 Πατέρων τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Εἰκοσιφοινίσσης ἀναιρεθέντων

Τὸ Μολῶν Λαβὲ τοῦ Αὐξεντίου καὶ ὁ ἐπικήδειος τῆς μάνας, τοῦ Π. Ἥφαιστου

 

     Στὶς 3 Μαρτίου τοῦ 1957 οἱ Βρετανοὶ ἔκαψαν ζωντανὸ τὸν ὑπαρχηγὸ τῆς ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αὐξεντίου στὴ Μονὴ Μαχαιρᾶ, ὅπου εἶχε βρεῖ καταφύγιο. Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ Κύπριου ἀγωνιστοῦ θέλω νὰ παραθέσω τρία βίντεο. Ἕνα συγκλονιστικὸ ντοκιμαντὲρ τῆς μάχης τοῦ Μαχαιρᾶ ὅπου ἔπεσε ὑπὲρ Ἐλευθερίας ὁ Γρηγόρης Μαχαιρᾶς, ὁ συναρπαστικὸς σπαρτιάτικος ἐπικήδειος τῆς μάνας του καὶ ὁ ἀποχαιρετισμὸς τοῦ Γιάννη Ρίτσου.

     Ἐξ ἀντικειμένου καὶ τὰ τρία εἶναι ἱστορικῆς σημασίας καὶ μεγάλης ἀξίας γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες. Ἰδιαίτερα ἐπειδὴ τὰ κράτη τους ἀπειλοῦνται καὶ ἐπειδὴ δοκιμάζεται ἡ ἐλευθερία γιὰ τὴν ὁποία πάλεψαν οἱ ἀγωνιστὲς τῆς Ἐπανάστασης...

τοῦ 1821 καὶ τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῶν Κυπρίων. Ἡ ἀξίωση ἐλευθερίας μίας κοινωνικῆς ὀντότητας εἶναι καταστατικῆς σημασίας. Στὴν ἀφετηρία τῶν ἀξιώσεων ἐλευθερίας ἑνὸς ὑπόδουλου ἔθνους οἱ ἥρωες τῆς Ἐλευθερίας ἐνσαρκώνουν ὅ,τι ἱερότερο ἐνσαρκώνει ὁ πολιτικὸς πολιτισμός. Εἶναι στὸν ἀντίποδα τῆς προ-πολιτικῆς βαρβαρότητας.

    Ἕνας ἀγώνας ἐλευθερίας μίας ἐθνικῆς κοινωνίας ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ ἀξίωση ἀπόλαυσης τῆς ἑτερότητάς της. Ἀριστοτελικὰ μιλώντας αὐτὸ σημαίνει ἡ ἔννοια ἐλευθερία. Ἐκπληρώνεται μὲ τὴν κατάκτηση τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας (στὴν κλασικὴ ἐποχὴ τὸ «ἰδεῶδες τῆς ἀνεξαρτησίας» ποὺ ἀποτελοῦσε προϋπόθεση δημοκρατικοῦ προσανατολισμοῦ τῆς κοινωνίας).

Ἡ ἀξίωση τῆς ἐλευθερίας

     Κάθε ἔθνος σὲ σύγκριση μὲ κάθε ἄλλο διαθέτει διαφορετικὲς ἰδιότητες καὶ διαφορετικὴ ἱστορικὴ διαμόρφωση. Ἐπιζητεῖ νὰ συγκροτεῖται πολιτικὰ σύμφωνα μὲ τὴν οἰκεία συλλογικὴ ἰδιοσυστασία. Ἐξ οὐ καὶ ἱστορικὰ καταμαρτυρεῖται ὅτι κάθε ἔθνος ἀξιώνει ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ κυριαρχία (αὐτὸ σημαίνει ἡ ἔννοια ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία), οὕτως ὥστε, ἀπαλλαγμένο ἔξωθεν καταναγκασμῶν, δεσποτισμῶν καὶ καταστολῶν νὰ μπορεῖ νὰ ἀπολαμβάνει τὴν συλλογικὴ ἑτερότητά του.

     Ἡ ἀξίωση ἐλευθερίας ἑνὸς ἔθνους εἶναι ἀξίωση ἀπαλλαγῆς ἀπὸ κάθε εἴδους ξένη κατάκτηση ἢ καταναγκασμὸ καὶ ἀξίωση γιὰ δυνατότητα αὐτεξούσιας αὐτο-θέσπισης σύμφωνα μὲ τὴν ἀνθρωπολογικὴ ἑτερότητα τῆς κοινωνίας του. Τὸν πολιτισμό της, τὴν γλῶσσα της, τὴν συλλογική της ταυτότητα, τὰ μεταφυσικά της δόγματα καὶ τὶς ἱστορικὲς διαμορφώσεις ποὺ τὴν συγκρότησαν καὶ τὴν πλούτισαν μὲ κοινωνικὴ συνοχή.

     Δημοκρατία, πολιτικὴ ἐλευθερία καὶ ἡ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία –ἡ ὁποία εἶναι ἡ συλλογικὴ ἐλευθερία τῆς κοινωνίας– εἶναι ἀλληλένδετες ἔννοιες. Οἱ παραδοχὲς πάνω στὶς ὁποῖες ἑδράζεται ὁ ἀγώνας ἐλευθερίας κάθε κοινωνίας μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας συγκροτοῦν τὶς προϋποθέσεις τοῦ ἐθνικοῦ στρατηγικοῦ προσανατολισμοῦ. Προσδιορίζουν ἐπίσης τὰ κοσμοθεωρητικὰ θέσφατα αὐτοῦ τοῦ στρατηγικοῦ προσανατολισμοῦ ἐκ τῶν ὁποίων ἡ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία εἶναι ἔσχατη λογική, βασικὰ ἡ μόνη μορφικὰ πανομοιότυπη κοσμοθεωρία ὅλων τῶν ἐθνῶν.

Οἱ τελευταῖοι ἥρωες

     Στὶς μέρες μας ἡ ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων ποὺ κατακτήθηκε μὲ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ ἡ ἀνεξαρτησία τῆς Κύπρου ποὺ κατακτήθηκε μὲ τὸν ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἀγώνα τοῦ 1955-59 δοκιμάζονται σκληρά. Οἱ ἥρωες τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς Κύπρου, σημειώνεται, εἶναι οἱ τελευταῖοι ἥρωες τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων. Παρὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Κύπρος, παραμένει γεγονὸς ὅτι στὸν ἀνελέητα ἀνταγωνιστικὸ κρατοκεντρικὸ κόσμο ἔχουν τὸ προνόμιο νὰ διαθέτουν κράτος.

Ἐπειδὴ ἀκριβῶς διαθέτουν κράτος ὀφείλουν νὰ τὸ διαφυλάξουν ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, νὰ τὸ προικίσουν μὲ ἐπαρκῆ ἰσχὺ ἀποτροπῆς τῶν ἐξωτερικῶν ἀπειλῶν καὶ ἐντὸς αὐτοῦ ἡ κοινωνία καὶ τὰ μέλη της νὰ συσπειρώνονται γύρω ἀπὸ ἔσχατες λογικὲς φιλοπατρίας, ὑπεράσπισης τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος καὶ ἂν χρειαστεῖ αὐτοθυσίας. Τὰ παραδείγματα τῶν ἡρώων ἐλευθερίας τῆς ἑλληνικῆς διαχρονίας προσφέρονται γιὰ συσπείρωση τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας γύρω ἀπὸ τὸ κοσμοθεωρητικὸ θέσφατο τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ τῶν ἀξιώσεων δημοκρατίας καὶ ἐλευθερίας.

     Τὸ ντοκιμαντὲρ τοῦ Γιώργου Φίλη ἀποτυπώνει μὲ ἐξαίσιο τρόπο τὸν ἡρωικὸ θάνατο τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου στὶς 3 Μαρτίου 1957. Ὡς συνήθως, Ἐφιάλτες τὸν πρόδωσαν. Ὁ ἀποικιοκρατικὸς στρατὸς περικύκλωσε τὸ κρησφύγετό του στὰ βουνὰ τοῦ Μαχαιρᾶ κοντὰ στὴν ἱστορικὴ Μονὴ τοῦ Μαχαιρᾶ. Ἀποτυπώθηκε κινηματογραφικά, ἐπειδὴ οἱ ἀποικιοκράτες ἐκτίμησαν πὼς οἱ ἀντάρτες τῆς ἐλευθερίας θὰ παραδοθοῦν ἔντρομοι καὶ τοὺς ζήτησαν νὰ ἐξέλθουν ἀπὸ τὸ κρησφύγετο μὲ τὰ χέρια ψηλά. Ἀπὸ τὸν Αὐξεντίου εἰσέπραξαν Μολῶν Λαβέ.

     Συνιστοῦμε ἀνεπιφύλακτα τὴν παρακολούθηση τοῦ ντοκιμαντέρ. Ἐξιστοροῦνται καὶ ἀναπαρίστανται τὰ πραγματικὰ γεγονότα ποὺ ἀποθανάτισε ἡ σύγχρονη τεχνολογία. Γιὰ ἕνα ἀκόμη λόγο: ὁ Γρηγόρης Αὐξεντίου καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἀγωνιστὲς τῆς ΕΟΚΑ στὸν ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἀγώνα τῆς Κύπρου 1955-59 εἶναι βασικὰ οἱ τελευταῖοι μεγάλοι ἥρωες τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Ὅπως καὶ ὁ Λεωνίδας στὶς Θερμοπύλες, στὶς 3 Μαρτίου 1957 ὁ Αὐξεντίου προτίμησε νὰ πολεμήσει καὶ νὰ πέσει ἡρωικὰ παρὰ νὰ παραδοθεῖ. Ἀφοῦ εἶπε στοὺς συντρόφους του νὰ ἐξέλθουν στὴν συνέχεια ἀντέταξε τὸ αἰώνιο «μολῶν λαβὲ» ὅσων στέκονται στὶς Θερμοπύλες τῆς Ἐλευθερίας.

Ὁ ἐπικήδειος τῆς μάνας

Τὸ δεύτερο βίντεο εἶναι τὸ τραγούδι τῆς Μαρινέλλας «Γληόρης». Εἶναι ὁ ἐπικήδειος τῆς μάνας τοῦ Αὐξεντίου, ἡ ὁποία δὲν ἔχει τίποτα νὰ ζηλέψει ἀπὸ τὶς Σπαρτιάτισσες.

Σήμερον ποὺ σ’ ἀντίκρυσα τζὶ εἶδα τὴν ζωγραφκιᾶν σου,

τὴν τόλμην σου φαντάστηκα τζιαι τὴν παλληκαρκᾶν σου.

Νὰ μὲν σὲ πιάσουν ζωντανὸν τζὶ ἂς ἦταν ὅπως τύχει,

ἀφοῦ γιὰ τὴν Πατρίδα μας τὸ γαῖμα σου ἐχύθην.

Ξύπνα Γληόρη μου νὰ δεῖς ποὺ κόντεψεν ἡ Νίκη,

τζὶ ἐσέναν βάλλουσιν μπροστὰ γιατί σ’ ἐσὲν’ ἀνήκει.

Μία μάνα τέτοιου ἥρωα ἐν προσβολὴ νὰ κλάψει,

προσβάλλει τὸν λεβέντη της,

τζιεῖνον ποὺ θ’ ἀπολάψει.

Χαλάλιν τῆς Πατρίδος μου ὁ γιός μου, ἡ ζωή μου,

τζὶ ἀφοῦ ἐν ἐπαραδόθηκεν τζὶ ἔμεινεν τζὶ ἐσκοτώθηκεν ἂς ἔσιει τὴν εὐτζήν μου.

 

Ὁ Ἀποχαιρετισμὸς τοῦ Ρίτσου

     Ὁ Γιάννης Ρίτσος ἀπαγγέλλει τὸ ποίημα «Ἀποχαιρετισμὸς» ποὺ ἀφιέρωσε στὸν Αὐξεντίου – Ὁ Γρηγόρης Αὐξεντίου ἀποκλεισμένος στὴ σπηλιὰ τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ.

Ἀναδημοσίευση ἀπό τήν ἰστοσελίδα «Ρωμαίϊκο ὁδοιπορικό»

Τὸ Μολῶν Λαβὲ τοῦ Αὐξεντίου καὶ ὁ ἐπικήδειος τῆς μάνας, τοῦ Π. Ἥφαιστου

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ 1991

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ 1991

ΖΩΝΤΑΝΉ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

 

     Παρακολουθῆστε ζωντανά, τήν Κυριακή 23 Αὐγούστου 2020 στίς 7.30 τό πρωί, τόν Ὂρθρο τήν τελετή καί τήν τρισαρχιερατική Θεία  Λειτουργία τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Πετρούσης.

    Ἡ μετάδοση θά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τήν μονάδα ἐξωτερικών μεταδόσεων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιαστικής Τηλεόρασης ORTHODOXTV.GR

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ABTinYbPvQ8&feature=emb_logo

 

ΖΩΝΤΑΝΉ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

ΖΩΝΤΑΝΉ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

 

     Παρακολουθῆστε ζωντανά, τό Σάββατο 22 Αὐγούστου 2020 στίς 7 τό ἀπόγευμα, τόν Ἑσπερινό τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Πετρούσης ἀπό τόν Σεβασμιώτατο μητροπολίτη Δράμας κ. Παῦλο καί τήν ὑποδοχή ἀντιγράφου τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας Παντανάσσης ἀπό τήν ἱερά Μεγίστη Μονή τοῦ Βατοπαιδίου πού φημίζεται γιά θαύματα σέ καρκινοπαθεῖς.

    Ἡ μετάδοση θά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τήν μονάδα ἐξωτερικών μεταδόσεων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιαστικής Τηλεόρασης ORTHODOXTV.GR

 

ΖΩΝΤΑΝΉ ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

Την Αγία Ζώνη υποδέχθηκε με τιμές αρχηγού κράτους η πόλη της Δράμας. Το ιερό θησαύρισμα που κόμισε ο Καθηγούμενος της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος στη πλατεία Ελευθερίας, παρουσία Αγήματος της Φρουράς Δράμας, τοπικών στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, του ιερού κλήρου και πλήθους ευσεβούς λαού. Ακολούθησε λιτάνευση μέχρι τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου όπου και θα εκτεθεί προς προσκύνηση η Τίμια Ζώνη.

Από τη πρώτη στιγμή ο ευσεβής λαός της Δράμας εκδήλωσε την ευλάβεια και το σεβασμό του στο πρόσωπο της Παναγίας και «πλημμύρισε» τον ιερό ναό για να προσκυνήσει και να προσευχηθεί ενώπιον του ιερού σκηνώματος της Αγίας Ζώνης, ενώ από νωρίς οι πιστοί κατέκλυσαν την κεντρική Πλατεία της πόλης. Είναι αξιοσημείωτο ότι η σημερινή έλευση της Αγίας Ζώνης ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης μεταξύ των κατοίκων τις προηγούμενες ημέρες, ενώ όλοι μετρούσαν αντίστροφα τις ημέρες και τις ώρες για την έλευση του ιερού θησαυρίσματος. Ο ανεκτίμητος πνευματικός θησαυρός, το μοναδικό προσωπικό αντικείμενο της Παναγίας θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Δράμας έως την Κυριακή 23 Ιουνίου, από τις 6 το πρωί έως αργά το βράδυ. Παρευρέθηκαν επίσης στην υποδοχή, από την πλευρά των επισήμων, οι: Σέρτης Αθανάσιος, Διευθυντής Αστυνομίας Δράμας, Χριστόδουλος Μαμσάκος, Δήμαρχος Δράμας, Μαργαρίτης Τζίμας, πρ. Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, Αραμπατζής Χρήστος, Αντισυνταγματάρχης-Διοικητής 165ΜΠΕΠ.

Τον Γέροντα Εφραίμ προσφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας τονίζοντας τη σημασία της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, «Πόση χάρη έχει η Τίμια Ζώνη, το τιμαλφές αυτό κειμήλιο της αμωμήτου πίστεως μας;» επεσήμανε ο Σεβασμιώτατος και αναφέρθηκε σε ιστορικά θαυμαστά γεγονότα που επιτέλεσε η Αγία Ζώνη στα οποία έμειναν εκστατικοί ακόμη και οι μουσουλμάνοι. Στη μαρτυρική μας επαρχία που μαστίζεται από ασθένεια πνευματική και ψυχική η Αγία Ζώνη είναι αφορμή να λάβουμε δύναμη και να αναφέρουμε με πίστη τα αιτήματα μας στην Παναγία. Τέλος ευχαρίστησε τον Άγιο Καθηγουμενο που ανταποκρίθηκε στο αίτημα του να προσκομίσει την Αγία ζώνη. Παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του γένους προς τη Μονή Βατοπαιδίου διότι σε κάθε έργο φιλοπατρίας ενίσχυε και ευεργετούσε το γένος, από την Μεγάλη του Γένους Σχολή μέχρι τα συσσίτια και το έργο των ιερών μητροπόλεων σήμερα».

Στην προσλαλιά του ο Γέροντας Εφραίμ τόνισε τη Χάρη της Αγίας ζώνης εις στη λύσιν της στειρότητας και την τεκνοποίηση και ευχήθηκε να γίνει το πρώτο και μεγάλο θαύμα σε όλους να φωτιστεί η ψυχή μας και να αγαπήσουμε τον Χριστό όπως είπε χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών την Πέμπτη, στις 7 το απόγευμα έγινε η υποδοχή της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και η μετάβαση στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, όπου ακολουθεί Δοξολογία. Στις 8 το βράδυ θα τελεστεί ο Εσπερινός και Παράκλησις και από τις 22.00 έως τις 00.30 θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

Την Παρασκευή, 21 Ιουνίου θα τελεστεί στις 7 το πρωί Όρθρος, Θεία Λειτουργίας και ο Αγιασμός της Τιμίας Ζώνης. Ακολούθως στις 12 το μεσημέρι θα γίνει Παράκληση και στις 9 το βράδυ Αγρυπνία.

Το Σάββατο, 22 του μηνός θα τελεστεί στις 7 το πρωί Όρθρος, Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα γίνει παράκληση, ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή, 23 Ιουνίου θα τελεστεί Όρθρος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 10.30 έως τις 11.00 θα γίνει λιτάνευση της Τιμίας Ζώνης. Ακολούθως στις 12 το μεσημέρι θα γίνει παράκληση και αναχώρηση της Τιμίας Ζώνης.

Συγκινητικές στιγμές στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί η υποδοχή της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, από τον Σεβ. Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλο, παρουσία της κ. Αθανασιάδου Ευανθίας, διευθύντριας του νοσηλευτικού προσωπικού, πολλών ιατρών, νοσηλευτών, νοσηλευομένων ασθενών και συνοδών.

Με ιδιαίτερη ευλάβεια προσκύνησαν το θεομητορικό σέβασμα πάντες οι παρευρισκόμενοι.

 

Ακολούθησε περιφορά της Τιμίας ζώνης ανάμεσα στους ασθενείς, σε όλες τις κλινικές μονάδες, προκειμένου να προσκυνήσουν οι κατακεκλειμένοι. Να σημειώσουμε δε, ότι η Τιμία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου ευλόγησε και τις μονάδες εντατικής θεραπείας και τα χειρουργεία.

Φωτορεπορτάζ: Βασίλης Χάδος- Ραφαήλ Γεωργιάδης 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

 

        «Η Παναγία σκορπίζει τη χάρη της όπου και να βρεθεί»

Στον ιερό Ναό αγ. Νικολάου Δράμας, ιερούργησε σήμερα ο Καθηγουμενος της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδιου Γέροντας Εφραίμ, πλαισιούμενος από Βατοπαιδινούς πατέρες, όπου και εκτίθεται προς προσκύνηση η Αγία Ζώνη της Παναγίας.

 

Ο Γέροντας Εφραίμ στον λόγο του, τόνισε ότι η Παναγία με τις πρεσβείες της δίνει τη μόνιμη ίαση της ψυχής, τη παρηγοριά του Παρακλήτου. Ανέφερε, δε, 3 θαύματα που έγιναν γνωστά πρόσφατα, το ένα αφορούσε τεκνοποίηση μιας στείρας η οποία μετά την προσκύνηση απέκτησε παιδί, μια άλλη κοπέλα με καρκίνο που θεραπεύτηκε, και μια ακόμα περίπτωση τεκνογονίας. Όπως επεσήμανε, πάντα η Παναγία σκορπίζει τη χάρη της όποτε κι όπου κι αν βρεθεί, προσφέροντας την υγεία της ψυχής και του σώματος. Ανέφερε ακόμα ότι πολλοί φεύγουν με αλλοιωμένο πρόσωπο μετά τη προσκύνηση της Τίμιας Ζώνης και έκλεισε το λόγο του λέγοντας ότι αύριο θα φύγει η Τίμια Ζώνη αλλά η χάρη της θα μείνει.

 

Από πολύ νωρίς πιστός λαός προσήλθε στον ιερό ναό αγ. Νικολάου για να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη,το πολυτιμότερο Θεομητορικό κειμήλιο που φυλάσσεται για αιώνες στη Μονή Βατοπαιδίου και εξέρχεται σε ελάχιστες περιπτώσεις προς αγιασμό και ευλογία του πιστού λαού.

 

Συγκινητικές στιγμές λαμβάνουν χώρα ενώπιον της Αγίας Ζώνης καθώς άτεκνα ζευγάρια, ασθενείς και κάθε αναγκαιμένος ζητά την υγεία της ψυχής και του σώματος ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που παρακαλούν τους Βατοπαιδινούς πατέρες να τους σταυρώσουν με την Τίμια Ζώνη και να τους διαβάσουν την παρακλητική ευχή της Αγίας Ζώνης. Όπως έγινε γνωστό λεωφορεία έφτασαν σήμερα από την ομόδοξη χώρα της Βουλγαρίας για να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη. Πολλοί είναι αυτοί που καταφθάνουν από τις όμορες Μητροπόλεις και την επαρχία του νομού Δράμας για να λάβουν την ευλογία της Αγίας Ζώνης.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου και συλλειτουργούντων του Καθηγουμένου της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Γέροντος Εφραίμ, Βατοπαιδινών πατέρων και πολλών κληρικών τελέστηκε σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Δράμας.

Πλήθος κόσμου συνέρρευσε από νωρίς το πρωί να χαιρετήσει την Αγία Ζώνη και να ασπαστεί το Ιερό τιμαλφές της ορθοδόξου Εκκλησίας μας που για τέσσερις μέρες αγιάζει την πόλη της Δράμας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε Ιερά λιτανεία με την Αγία Ζώνη στους δρόμους προς αγιασμό και ευλογία της πόλης.

Οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να σταθούν δίπλα στην Αγία Ζώνη και να προσευχηθούν να αφήσει η Παναγία τη χάρη της πίσω στη μαρτυρική περιοχή της Δράμας.

Παρευρέθηκαν πολιτικές, τοπικές και στρατιωτικές αρχές και πλήθος πιστών χριστιανών ενώ ευσεβής προσκυνητές καταφθάνουν καθώς η κυριακάτικη λειτουργία σε όλες τις ενορίες της Δράμας τελείωσε νωρίτερα ώστε να έχουν όλοι την ευκαιρία να παρευρεθούν στη λιτανεία και στην αναχώρηση της Αγίας Ζώνης.

Στο λόγο του ο Γέροντας Εφραίμ αναφέρθηκε στο δόγμα της αεί παρθένου της Παναγίας και στην προστασία της στα ζευγάρια. Κάλεσε όλους να αγαπούν τον Θεό τηρώντας τις εντολές του και έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας ότι «η θαυματουργική χάρη της Αγίας Ζώνης και το πλήθος των θαυμάτων που επιτελεί σε ασθενείς, καρκινοπαθείς, άτεκνα ζευγάρια αλλά και σε κάθε άνθρωπο που επιζητεί τη βοήθεια της, να σκεπάζει πάντα. Η Αγία Ζώνη καίτοι θα φύγει θα μείνει η ευλογητική ενθύμηση του περάσματος της από τον τόπο και η χάρη της».

 

Λίγο μετά τις 13:30 αναχώρησε από την πόλη της Δράμας, όπου παρέμεινε για 3 ημέρες, η Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου.

 

 

Λίγο πριν αναχωρήσει από την πόλη της Δράμας, η Τιμία Ζώνη και μετά από 3ήμερο προσκύνημα, πέρασε και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας συνοδεία του Μητροπολίτου μας κ. Παύλου

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΛΕΥΣΗ- ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ , Ι.Μ. ΔΡΑΜΑΣ ,20-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 .

«Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την επιστροφή των κλαπέντων κειμηλίων της Εικοσιφοίνισσας» ήταν το μήνυμα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος χθες από τη Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με κάθε νόμιμο και ηθικό μέσο τη διεκδίκηση των πατρώων θησαυρών μας. Δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι την επιστροφή και του τελευταίου κειμηλίου. Έχουμε χρέος έναντι των πατέρων μας, της ιστορίας, της Εκκλησίας και της ίδιας της δικαιοσύνης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρθολομαίος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού οι μητροπόλεις Νεαπόλεως και Δράμας για την παρουσίαση του επετειακού τόμου «η λεηλασία της ιεράς μονής Εικοσιφοινίσσης. 100 χρόνια από την κλοπή (1917- 2017» στο Κέντρο Πολιτισμού Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στην ομιλία του, ο κ. Βαρθολομαίος χαρακτήρισε την κλοπή των κειμηλίων από την Εικοσιφοίνισσα ως «μεγάλη πληγή στο σώμα της Ρωμιοσύνης που παραμένει ανοιχτή» και «ιερόσυλη καταλήστευση επί τη βάση ενός καλοστημένου σχεδίου από τους ναούς και τις μονές μας εδώ στην Μακεδονία». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «οι πολιτιστικοί αυτοί θησαυροί αρπάγησαν χωρίς φόβο Θεού και φυγαδεύτηκαν στη γειτονική χώρα όπου εκτίθενται ως δείγμα ενός δήθεν βουλγαροβυζαντινού πολιτισμού».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε, ακόμη, έκκληση προς τις πολιτικές αρχές της χώρας μας να εντάξουν την επιστροφή των ιδιαίτερα σημαντικών αυτών κειμηλίων στις διπλωματικές τους επαφές με τη Βουλγαρία. Ο κ. Βαρθολομαίος σχολίασε και τον τρόπο χειρισμού του συγκεκριμένου θέματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στην Ε.Ε., θεωρητικώς τουλάχιστον, κανείς δεν χάνει το δίκιο του. Καμία, όμως, κίνηση δεν έχει γίνει για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας».

Επίσης, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας εξέφρασε τη λύπη του για την αδιαφορία της Βουλγαρικής Εκκλησίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, αναφέροντας ότι «η μέχρι πρότινος σχισματική Εκκλησία της Βουλγαρίας κι αποκατασταθείσα χάριν της μεγαλοτίμου συγχωρήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου δεν έχει κάνει καμία κίνηση για την ηθική αποκατάσταση του θέματος».

«Πληγή που πονά αβάσταχτα»

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του μητροπολίτη Νεαπόλεως κ. Βαρνάβα, ο οποίος, με ποιητικό λόγο, υπογράμμισε τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριάρχη και του μητροπολίτη Δράμας για την επιστροφή των κλαπέντων κειμηλίων. Χαρακτήρισε την εκδήλωση ως «φωνή διαμαρτυρίας» για μια «πληγή που πονά αβάσταχτα».

Ο γέροντας Νικόδημος Αγιοπαυλίτης παρουσίασε την ιστορία και το έργο της μονής της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. «Η μονή είναι φάρος φωτεινός και οδοδείχτης της εθνικής συνείδησης», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας για το πώς «η μονή βρέθηκε στο στόχαστρο των Πανσλαβιστών» και τον τρόπο με τον οποίο οι Βούλγαροι εντόπισαν και άρπαξαν «τον μοναδικής ιστορικής, πολιτιστικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής αξίας κειμηλιακό της πλούτο».

Ο γέροντας Νικόδημος αναφέρθηκε, ακόμη, στις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριάρχη και στις δράσεις του για την επιστροφή των κλαπέντων κειμήλιων.

«Τι έκαναν οι κυβερνήσεις»;

Την πίκρα του για την αδιαφορία των κυβερνήσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας αλλά και των αρμοδίων της τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας μας εξέφρασε στην ομιλία του ο μητροπολίτης Δράμας, στην επαρχία του οποίου βρίσκεται η ιστορική Εικοσιφοίνισσα. «Τι έκαναν για να αποκαταστήσουν την ασέβεια αυτή οι κυβερνήσεις της Βουλγαρίας και της Ελλάδας; Οι περιφέρειες έχουν χρήματα για καρναβάλια και τέτοιες ανοησίες αλλά για την αποκατάσταση των κειμηλίων δεν κάνουν τίποτα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παύλος.

Ο μητροπολίτης Δράμας μίλησε για τα μαρτύρια που υπέστησαν οι μοναχοί και τη λεηλασία που έγινε στην μονή όταν «συμμορία ατάκτων Βουλγάρων λεηλάτησε τη σημαντικότερη μονή της Μακεδονίας», γεγονός που «πλήγωσε βαθιά την μητρόπολή μας». «Αυτή την κληρονομιά δεν έχουμε καμιά δικαιοδοσία εμείς οι παπάδες να την προδώσουμε», δήλωσε ο κ. Παύλος.

«Τα Ελγίνεια της Μακεδονίας»

Συμπλήρωσε, ακόμη, ότι «οι απόγονοι των εγκληματισάντων κατά της μονής δεν αποκατέστησαν τη λεηλασία των προγόνων τους και είναι συνένοχοι. Ιεροσυλούν απέναντι στα ιερά μας κειμήλια, τα Ελγίνεια της Μακεδονίας».

Ο μητροπολίτης Δράμας, αναφερόμενος στις κοπιώδεις προσπάθειες που έγιναν για να εντοπιστεί και να επιστραφεί, πριν από δύο χρόνια, η Καινή Διαθήκη του 9ου αιώνα από τη Λουθηρανική Θεολογική Σχολή του Σικάγο, υποστήριξε ότι «αν το καταφέραμε αυτό με τις δικές μας πενιχρές δυνάμεις, αν είχαμε την ηθική έστω στήριξη της ελληνικής πολιτείας, θα είχαμε καταφέρει πολύ περισσότερα».

Τέλος, ο κ. Παύλος στάθηκε ιδιαίτερα «στο ανύστακτο ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριάρχη που σε κάθε ευκαιρία μιλά για τα κλοπιμαία. Σθεναρά, με δυναμικές αλλά ευγενικές παροτρύνσεις προς τη βουλγαρική κυβέρνηση, ζητά τον επαναπατρισμό των κειμηλίων».

Ο συγγραφέας του τόμου καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο κ. Γεώργιος Παπάζογλου μίλησε για το περιεχόμενο του βιβλίου και τις πηγές στις οποίες βασίστηκε η έρευνά του, ένα βιβλίο «πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η διεκδίκηση των κλαπέντων για την επιστροφή στο σπίτι τους», όπως ανέφερε συγκεκριμένα. Χαρακτήρισε την κλοπή των κειμηλίων ως την «μεγαλύτερη αρχαιολογική κρατική πειρατεία του 20ου αιώνα».

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Σταύρος Μαμαλούκος παρουσίασε την αρχιτεκτονική μελέτη που έχει κάνει για την αποκατάσταση της μονής Εικοσιφοίνισσας με χρηματοδότηση της Μονής Βατοπαιδίου. Ο κ. Μαμαλούκος τόνισε ότι «η μονή αποτελεί παμβαλκανικό προσκύνημα και ιερό καταφύγιο για τους αναγκεμένους». Μίλησε για τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των κτιρίων της μονής ενώ επισήμανε ότι «η ιστορία της Εικοσιφοίνισσας συνδέεται με πάμπολλους θρύλους και παραδόσεις».

Η εκδήλωση προβλήθηκε ζωντανά μέσω της Εκκλησιαστικής Τηλεόρασης ECTV και του www.orthdoxia.info.

 

 

 

Παρουσίαση του ειδικού επετειακού τόμου αφιερωμένου στα 100 χρόνια από την κλοπή των θησαυρών της Μονής Εικοσιφοινίσσης.

          Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ    

            Μέ κέντρο τήν Ἱερά Μονή Εἰκοσιφοινίσσης στό Παγγαῖο ὄρος, ἑορτάστηκε στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ σεβασμία μετάσταση τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.

            Στήν Ἱερά Μονή τελέστηκε ὁλονύκτια ἀγρυπνία σύμφωνα μέ τό ἁγιορείτικο τυπικό (Ἑσπερινός, Λιτή καί Ὄρθρος), χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Έπισκόπου Ὀμπουχώφ Ἰωνᾶ, Βικαρίου τῆς Ἐπαρχίας Κιέβου (Πατριαρχεῖο Ρωσίας).

             Τό πρωί τῆς Ἑορτῆς τελέστηκε δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου - ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό θεῖο λόγο - καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὀμπουχώφ  κ. Ἰωνᾶ.

           Ἔψαλλαν ἡ χορωδία τοῦ Ἄρχοντος μελωδοῦ τῆς Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Ἀποστόλου Ἀθιανοῦ, πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Δράμας καί ἡ χορωδία “Βυζάντιον” ἀπό τό Ἰάσιο τῆς Ρουμανίας.

                    Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἔγινε λιτάνευση τῆς ἱερᾶς θαυματουργοῦ εἰκόνος καί ἁγιασμός στή φιάλη τῆς Μονῆς.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑ

 
 

 

 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑ  

 

 

Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στήν Ἱερά Μονή Εἰκοσιφοινίσσης

ΕΠΑΡΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΛΟΒΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

          Στόν λόφο τοῦ Κορυλόβου πού δεσπόζει πάνω ἀπό τήν μαρτυρική πόλη τῆς Δράμας ὑψώθηκε 25μετρος ἱστός καί ἀναρτήθηκε Ἑλληνική σημαία 150 m2.

          Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Δράμας θέλοντας νά τονισθεῖ ἡ μαρτυρικότητα τῆς πόλης καί τῆς Ἐπαρχίας Δράμας καί νά τιμηθεῖ ἡ ἐπέτειος ἀπό τή συμπλήρωση 100 ἐτῶν ἀπό τή Β΄ Βουλγαρική κατοχή (1916-1918), πού ἦταν καί πολυπληθέστερη σέ θύματα γιά τή Δράμα καί τήν Ἀνατολική Μακεδονία, κατέβαλλε ἐξολοκλήρου τή δαπάνη καί μέ τή συνδρομή τοῦ Δήμου Δράμας τοποθήθηκε στήν περίοπτη αὐτή θέση σήμερα Σάββατο 20 Μαΐου 2017.

          Ἡ Γαλανόλευκη δεσπόζει πλάι στόν ἀπό ἐτῶν ὑπάρχοντα εὐμεγέθη Σταυρό, τονίζοντας ἔτσι τίς δυό αἰώνιες καί ἀμετάβλητες ἀξίες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί τήν πατρίδα, γιά τίς ὁποῖες οἱ Δραμινοί ἔχυσαν τό αἷμα τους.

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΡΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΛΟΒΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [23/02/2024]

5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ "ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΡΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ"

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/02/2024]

Κοπή πίτας Γραφείου Νεότητος Ι.Μ. Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/02/2024]

Παράδοση Ψηφιακού Κόμβου στην Ι.Μ. Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/02/2024]

Κοπή Βασιλόπιτας Ομίλου Καλαθοσφαίρισης Απόλλων Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [05/02/2024]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ (Ζακχαίου)

Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ (Ζακχαίου) (Λουκ. ιθ΄ 1-10) (28.1.2024)   Ὁ σκοπός τῆς συνάθροισής μας στήν Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,  δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τή γνωριμία μας μέ τόν Χριστό. Διότι ὁ Χριστός ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications