Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

02/12/2022

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

 

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

                Τήν Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου, οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας συμμετεῖχαν στήν πρώτη Ἱερατική Σύναξη μέ τόν νέο τους Μητροπολίτη κ. Δωρόθεο.

                Μετά τόν Ἁγιασμό, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνάπτυξε στό λόγο του τούς κατευθυντηρίους ἄξονες ποιμαντικῆς δράσεως σύμφωνα μέ τήν Ἐνθρονιστήρια Ὁμιλία του.

                Ἀναφέρθηκε πρῶτα στήν μέχρι σήμερα ἱερατική του διαδρομή. Δήλωσε «μάχιμος», μέ τήν ἔννοια ὅτι γνωρίζει πολύ καλά τά ζητήματα τῶν Ἐνοριῶν καί τήν ἀγωνία τῶν ἱερέων γιά τά ποικίλα καθημερινά προβλήματα.

                Διαβεβαίωσε ὅτι προτεραιότητα γι’ αὐτόν ἔχουν οἱ ἱερεῖς καί οἱ οἰκογένειές τους. Ἐπιθυμεῖ νά τούς γνωρίσει προσωπικά ἕναν ἕναν ἀλλά καί τίς οἰκογένειές τους. Νά συμμετέχει στίς χαρές καί τίς λύπες τους. Ἀλλά καί ἐκεῖνοι νά τόν ἐπισκέπτονται γιά προσωπική ἐπικοινωνία. Τό Ἐπισκοπεῖο δέν εἶναι Διοικητήριο ἀλλά τό πατρικό τους σπίτι.

                Παραλλήλισε τίς σχέσεις Ἐπισκόπου καί Ἱερέων μέ τήν λειτουργία τῆς οἰκογένειας. Οἱ οἰκογενειακές σχέσεις ἐπιβάλλουν τόν καθορισμό ὁρίων καί τόν ἀντίστοιχο σεβασμό καί ὑπακοή, χωρίς κατάργηση τῆς ἐλευθερίας τῶν προσώπων.

                Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος συνέστησε στούς ἱερεῖς ν’ ἀγαποῦν τήν προσευχή, νά μελετοῦν τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ καί πνευματικά βιβλία. Θύμησε τίς πρωτοποριακές ἐπιμορφωτικές ἱερατικές Συνάξεις ἀπό τόν μακαριστό Διονύσιο καί ὑποσχέθηκε τήν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν μέ ἀνάλογες Συνάξεις.

                Καθόρισε ὡς δεύτερο ἄξονα τῆς ποιμαντικῆς διακονίας τήν λατρευτική ζωή: τήν τέλεση τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τήν καθιέρωση τῆς καθημερινῆς θείας Λειτουργίας στήν πόλη τῆς Δράμας. Ἐπαίνεσε τό ἔργο τοῦ προκατόχου του κυροῦ Παύλου γιά τήν ἀνακαίνιση καί τόν καλλωπισμό τῶν Ἱερῶν Ναῶν μέ τίς ἄοκνες προσπάθειες τῶν ἐφημερίων.

                Ζήτησε ἀπό τούς ἱερεῖς, μέ ἀφορμή τήν τέλεση τῶν ἱερῶν Μυστηρίων (Γάμου, Βαπτίσεως, Κηδείας, Ἐξομολογήσεως), τήν ἀνάπτυξη ἐνοριακῆς συνειδήσεως.

                Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν ὑπευθυνότητα πού ὀφείλει νά διακατέχει τούς ἱερεῖς γιά τό Κήρυγμα τῆς Κυριακῆς. Ζήτησε τήν ἐπέκταση τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου στούς νέους καί τά παιδιά, στή λειτουργία τῆς Κατασκήνωσης, στό συνδυασμό τέλεσης Παρακλήσεως καί Ἑσπερινοῦ Κηρύγματος. Ἡ Ἐνορία νά μή χαρακτηρίζεται ὡς «Ἐνορία τοῦ Σαββατοκύριακου» ἀλλ’ ὅλης τῆς ἑβδομάδος.  

                Τέλος, ἀναφέρθηκε στήν ἀνάπτυξη δράσεων φιλανθρωπίας μέ τήν λειτουργία Συσσιτίου καί Τράπεζας Αἵματος. Ν’ ἀναπτύξουν ἀκόμη περισσότερο τόν ἐθελοντισμό στά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα.

                Τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος συμμετεῖχε στήν ἱερή Ἀγρυπνία ἡ ὁποία τελέσθηκε στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Σίψας. Παραβρέθηκε πλῆθος πιστῶν. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στήν ἑορτάζουσα Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πορφυρία «νά τή διακρίνει ἡ ταπείνωση καί ἡ ἀγάπη τοῦ Ἁγίου της, Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ἡ ἀρχοντιά καί ὁ ἐλεύθερα σεβαστικός τρόπος προσεγγίσεως τῶν ἀνθρώπων καί τῶν μοναζουσῶν κατά τό παράδειγμα τοῦ Ὁσίου. Τά ἔτη της νά εἶναι πολλά, εὐφρόσυνα καί ὑγιεινά».

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Α΄ Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἱερά ἀγρυπνία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [25/01/2023]

Ἐκδήλωση πρός τιμήν τῶν Ἁγίων τριῶν Ἱεραρχῶν

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [23/01/2023]

Τά Ἅγια Θεοφάνεια στίς πηγές τῆς Ἁγίας Βαρβάρας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/01/2023]

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (Ἑορτασμός Θεοφανείων)

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [03/01/2023]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

31.01.2023 ΤΡΙΤΗ ΛΓ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΤΡΙΤΗ ΛΓ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Καθολικῆς Α΄Ἐπιστολῆς Πέτρου τὸ Ἀνάγνωσμα   3:10-22 Ἀγαπητοί, ὁ  θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν γλῶσ σαν ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

31.01.2023 ΤΡΙΤΗ ΙΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΤΗΣ ΙΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον ιβ΄ 18 - 27 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, οἵτινες λέγουσιν ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 29 Ἰανουαρίου 2023 (ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)

   Κυριακή 29 Ἰανουαρίου 2023 (ΙΖ’  ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ.  ιε’  21 - 28)   Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα εἴδαμε μιὰ πονεμένη μητέρα νὰ ζητᾶ ἐπίμονα ἀπὸ τὸν Κύριο τὴ θεραπεία τῆς δαιμονισμένης κόρης της. Ὁ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

31.01.2023

31 Ιανουαρίου

1854          Ελληνικά επαναστατικά σώματα υπό τον Υπλγό ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications