Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

28/12/2021

"Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;" (Μάρκ. Ε΄, 30)

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΥ

"Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;" (Μάρκ. Ε΄, 30)

(Ἡ ἐπίσκεψις τῶν ἐκ Σκοπίων στήν Μεγάλη Ἐκκλησία)

Ἡ εἴδησις τῆς ἐλεύσεως στίς αὐλές τῆς Μητρός Ἐκκλησίας προσκυνητῶν ἀπό τά Σκόπια, μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Μπίγκορσκι Ἐπίσκοπο Ἀντανίας Παρθένιο, ἑλληνομαθῆ καί πεπαιδευμένο μοναστικῶς στό Ἅγιον Ὄρος, μοῦ ἔφερε στόν νοῦ τήν συνάντησι τῆς αἱμοῤῥοούσης γυναικός μέ τόν Κύριο.

Ἡ πάσχουσα γυναῖκα πού ταλαιπωρήθηκε πολύ ἀπό πολλούς ἰατρούς, πού δαπάνησε ὅλη τήν περιουσία της  καί δέν ὠφελήθηκε καθόλου, ἀλλά μᾶλλον χειροτέρεψε, ὅταν ἄκουσε γιά τόν Ἰησοῦ, διασχίζοντας τό πλῆθος ἔφθασε ἀπό πίσω καί ἄγγιξε τά ἐνδύματά του. Ἔλεγε μέσα της: «Ἐάν καί μόνον ἀγγίξω τά ἐνδύματά Του, θά σωθῶ». Καί ἀμέσως σταμάτησε ἡ αἱμοῤῥαγία της, καί κατάλαβε ὅτι θεραπεύθηκε ἀπό τήν βασανιστική της ἀσθένεια.

Ἔτσι καί οἱ ἀδελφοί μας (μακάρι αὐτά τά συναισθήματα νά κυριαρχοῦν μέσα τους) διαισθανόμενοι τό ἀδιέξοδο τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ, μετά τήν περιήγησί τους στούς διαφόρους «ἰατρούς» (Σερβία, Βουλγαρία), ἐπιστρέφουν μέ τά αἱμάσσοντα τραύματα τοῦ σχίσματος ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἐξῆλθαν, ἐπιζητοῦντες τήν ἴασι.

Μέγα πρόβλημα τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ὁ «ἐθνοφυλετισμός». Νόσος δυσίατος πλειστάκις ὑπό τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἱεροσυνοδικῶς καταδικασθεῖσα. Καί τό πρόβλημα τῶν Σκοπίων τοῦτο αὐτό ἐστι.  

Εἴθε ν᾿ ἀκολουθήσουν τό παράδειγμα τῆς γυναικός πού «ἦλθε καί προσέπεσεν αὐτῷ καί εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τήν ἀλήθειαν». Ἡ εἰλικρινής ἐξομολόγησις θά φέρει τήν συγχώρησι καί τήν θεραπεία : «Θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καί ἴσθι ὑγιής ἀπό τῆς μάστιγός σου» (Μάρκ. Ε΄, 33-34).

Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι κύριο διακόνημα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας εἶναι τά κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἱκετευτικῶς πρό τοῦ Κυριακοῦ σώματος καί αἵματος ἀναπεμπόμενα: «..παῦσον τά σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν· τούς ἐσκορπισμένους ἐπισυνάγαγε· τούς πεπλανημένους ἐπανάγαγε καί σύναψον τῇ Ἁγίᾳ σου Καθολικῇ καί Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ». Τό ἱερό αὐτό ἔργο τῆς ἰάσεως τῶν πληγῶν αἰῶνας τώρα ἐπιτελεῖ ἐν γνώσει καί σπουδῇ ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐπιχέουσα στά τραύματα τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν ἔλαιον καί οἶνον, ἐπιμελουμένη τῆς ἰατρείας των ̇ ἀσχέτως ἐάν οἱ ἰατρευθέντες φέρονται ἀγνωμόνως πρός Αὐτήν.

Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία εἶναι τό πανδοχεῖον τῆς ἀγάπης, ἡ πηγή τῆς εὐσεβείας τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν, πού ζωοποιεῖ ἐν Χριστῷ τούς λαούς καθιστῶντας αὐτούς «λαόν περιούσιον, βασίλειον ἱεράτευμα» καί «ἔθνος ἅγιον». Ὤ, πόσο μεγάλη εἶναι ἡ δύναμις αὐτή, ἡ κατά κόσμον ἄσημος καί ὑπό ἀντίξοες συνθῆκες ἐπιτελουμένη ὑπό τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καί τοῦ σοφοῦ οἰακοστρόφου της, τοῦ προσκυνητοῦ μας Αὐθέντου καί Δεσπότου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου!

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18.5.2022

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [18/05/2022]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5.5.2022

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [05/05/2022]

Ἐκδημία ἱερέως π. Νικολάου Παπαδοπούλου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/04/2022]

Ἡ ἑορτή τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [26/04/2022]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

25.05.2022 Ἡ τρίτη εὕρεσις τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Ἡ τρίτη εὕρεσις τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Πρὸς Κορινθίους Β΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

25.05.2022 Ἡ τρίτη εὕρεσις τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Εἰς τὴν Λειτουργίαν Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ια΄ 2 - 15 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὁ ἀκούσας Ἰωάννης ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 22 Mαΐου 2022 (ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ)

  Κυριακή 22 Mαΐου 2022 (ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ) (Ἰωάν. δ΄ 5 - 42)               Θαῦμα μεγάλο καὶ πολλαπλὸ μᾶς παρουσιάζει ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή. Πρόκειται γιὰ τὴ θαυμαστὴ μεταστροφὴ τῆς Σαμαρείτιδος, ἡ ὁποία ὕστερα ἀπὸ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

25.05.2022

25 Μαΐου

1823          Σφαγές Ελλήνων σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications