Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

09/11/2018

09.11.2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΔ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΔ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πρὸς Θεσσαλονικεῖς  Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   5:9-13;5:24-28

Ἀδελφοί, οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς ὀργήν, ἀλλ᾿ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν. Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἰς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. ᾿Ερωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν Κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς, καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. Πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν βεβαίαν. ᾿Αδελφοί, προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν. ᾿Ασπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἀδελφοῖς. ῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ᾿ ὑμῶν· ἀμήν.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

9 Ποτέ δέν πρέπει νά σβήσει ἀπό μέσα μας ἡ ἐλπίδα ὅτι θά σωθοῦμε. Διότι ὁ Θεός δέν μᾶς προόρισε νά ὑποστοῦμε ὀργή καί καταδίκη, ἀλλά νά ἀποκτήσουμε ὡς κτῆμα ἀσφαλές τή σωτηρία μας διαμέσου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

10 Αὐτός πέθανε γιά μᾶς, γιά νά ζήσουμε ὅλοι μαζί του, εἴτε μᾶς βρεῖ ζωντανούς καί ἄγρυπνους κατά τή δευτέρα του παρουσία, εἴτε μᾶς βρεῖ πεθαμένους. 

11 Ἀφοῦ λοιπόν ἔχουμε τέτοιον ὑψηλό προορισμό, γι’ αὐτό νά προτρέπετε ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί νά οἰκοδομεῖτε στήν ἀρετή ὁ καθένας σας τόν κάθε ἕναν ξεχωριστά, ὅπως ἄλλωστε καί ἤδη τό κάνετε.

12 Σᾶς παρακαλοῦμε ἀκόμη, ἀδελφοί, νά ἀνα­γνωρίζετε καί νά σέβεστε ἐκείνους πού κοπιάζουν ἀνάμεσά σας καί εἶναι προϊστάμενοί σας ἐν Χριστῷ καί σᾶς συμ­βουλεύουν.

13 Καί νά τούς περιβάλλετε μέ περισσή τιμή κι ἀγάπη γιά τό ὑψηλό τους ἔργο. Νά εἰρηνεύετε μεταξύ σας.

24 Ἔχω τή βεβαιότητα ὅτι αὐτός θά σᾶς διαφυλάξει ἄμεμπτους κατά τή δευτέρα του παρουσία. Διότι αὐτός πού σᾶς καλεῖ νά σᾶς σώσει εἶναι ἄξιος κάθε ἐμπιστοσύνης, κρατᾶ τό λόγο του· αὐτός καί θά πραγματοποιήσει ὅ,τι σᾶς εὐχήθηκα.

25 Ἀδελφοί, νά προσεύχεστε γιά μᾶς.

26 Ἀσπασθεῖτε ὅλους τούς ἀδελφούς μέ φίλημα ἅγιο.

27 Σᾶς ἐξορκίζω στό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας νά ἀναγνωσθεῖ ἡ ἐπιστολή αὐτή σ’ ὅλους τούς ἁγίους ἀδελφούς.

28 Σᾶς εὔχομαι ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά εἶναι μαζί σας. Ἀμήν.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [21/04/2019]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 2019

Ενοριακές Εκδηλώσεις [21/04/2019]

Μνήμη τῆς Γενοκτονίας τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/04/2019]

ΟΜΙΛΙΑ Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/04/2019]

ΟΜΙΛΙΑ Δ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [02/04/2019]

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [02/04/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

25.04.2019 Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΕΜΠΤῌ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΕΜΠΤῌ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν κβ΄ 1 - 39 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἤγγιζε ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 21 Ἀπριλίου 2019 (ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ) (Φιλιπ. δ’ 4-9)

Ἡ Κυριακή τῶν Βαίων εἶναι μία μέρα μοναδική μέσα στήν περίοδο τοῦ ἱεροῦ Τριωδίου. Εἶναι ἕνας σταθμός χαρᾶς καί πανηγύρεως ἀνάμεσα στήν κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

25.04.2019

25 Απριλίου

1821          Επαναστατικά τμήματα από τα περίχωρα της ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications